Vybraní lektoři manažerského programu MBA:

Mgr. Ing. Jiří Viktorin, MBA
Ing. Josef Hajkr Ph.D., MBA
Ing. et Ing. Martin Havel, MBA
Radim Pařík, MBA, MSc, Ph.D.
Mgr. Patrik Hužva, MBA, MSc
Mgr. Petr Ožana, MBA, MSc
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
Mgr. Ing. Milan Sedláček Ph.D.
Mgr. PhDr. Marek Navrátil MBA, Ph.D.
Ing. David Kaprál, MBA
MUDr. Elena Marušáková, MBA
Mgr. Václav Novák, MBA
Mgr. Barbora Stejskalová, MBA
Ing. Alena Řezníčková, MBA
Ing. Jiří Slezák, MBA
Ing. Ivo Urbanec, MBA
Ing. Alice Formánková, MBA
Ing. Ludmila Hadarová, MBA
Ing. Radim Hampel, MBA
Ing. Michal Slezáček, MBA
Ing. Jiří Dvořák Ph.D.
JUDr. Richard Gürlich PhD.
Ing. Jiří Seidler, Ph.D.
Ing. Radek Schmied, Ph.D.
Ing. et Ing. Vojtěch Mates Ph.D.
Ing. Filip Plevač
Ing. Petr Habarta
Mgr. Dana Havlíčková Lišková
Ing. Michael Motal
Ing. Miriam Hrabovčinová
Ing. Karel Rezler
Mgr. Hana Římanová
Petr Gogolín, MSc.
Vojtěch Jukl, MSc.