Představujeme: Elena Marušá...

Představujeme: Elena Marušáková

MUDr. Elena Marušáková MBA je spolumajiteľkou a konateľkou spoločností M&C Consulting Group s.r.o. a Centraleuropean Biotech Institute s.r.o. Pôsobila na rôznych pozíciách v zdravotníctve najmä v oblasti liekov a zdravotnej politiky. Je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a MBA programu na Nottingham Trent University. Popri tom sa dlhodobo venuje individuálnemu a skupinovému koučingu ako aj psychoterapii so zameraním na osobnostné problémy a poruchy osobnosti. Je členkou Americkej psychiatrickej asociácie, Medzinárodnej federácie koučov a je zapísaná v Zozname psychoterapeutov.

Na SAMBA akce v ČR jezdíte ze Slovenska, tato vaše přízeň nás velice těší. Víme o vás, že jste pracovala v IMUNA PHARM, jedné z posledních farmaceutických firem, vlastněných slovenským kapitálem. Jaký je váš příběh a příběh této firmy?

Na akcie SAMBA chodím rada, je to výborná príležitosť pre získanie nových nápadov a pre benchmarking. Môj príbeh? Začínala som ako psychiater a psychoterapeut. Vyskúšala som si prácu v štátnych inštitúciách (slovenské Ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva) i v zdravotných poisťovniach a to tak v štátnej ako aj v súkromnej. Pracovala som v nadnárodnej farmaceutickej firme. A v čase keď som pracovala na medzinárodnej pozícii, bola som vo vnútornom rozhodovaní kam ďalej. Do centrálnej štruktúry alebo niečo úplne iné? Približne vtedy IMUNA PHARM hľadala ľudí na reštart spoločnosti. Zlákala ma možnosť spolupracovať na tvorbe personálnej stratégie, vytvárať funkčné ale flexibilné procesy a ponuka viesť väčšie tímy ľudí. IMUNA PHARM je originálna slovenská biotechnologická farmaceutická spoločnosť, ktorá vyrába vlastné produkty vrátane očkovacích látok a má vlastný výskumný tím. Pred nedávnom sme otvorili novú prevádzku na výrobu infúznych roztokov, s technológiou na úrovni najmodernejších prevádzok na svete.

Za svoji prioritu považujete práci s lidmi i koučink, kterému se věnujete více než 20 let…

Po celý čas som sa venovala psychoterapii, ktorá sa postupne zmenila na koučing. Začínala som ako kognitívne behaviorálny psychoterapeut. Tak ako sa tento smer stal základom koučingu aj ja, ako som postupne absolvovala rôzne ďalšie výcviky a školenia, som prešla plynulo ku koučingu. Absolvovala som výcvik v hypnóze v USA, interpersonálny prístup pri hraničných poruchách u prof. Kernberga, rodinnú terapiu pri závažnom ochorení jej člena a mnohé ďalšie školenia. Využívala som rôzne metodiky a techniky pri práci s ľuďmi až som dospela do bodu, kedy som začala naučené techniky meniť a šiť na mieru klientom tak, aby bol cieľ zadaný klientom splnený. Dnes vediem ľudí, ktorí sami vedú tímy, ako aj takých, ktorí tímy nevedú. Táto rôznorodosť mi dáva priestor pre vytváranie a používanie aplikovaného koučingu.

Jste absolventkou nottinghamského programu MBA, toto studium si hodně chválíte a označila jste je i za nejlepší investici peněz. Co vám studium MBA dalo a co se vám na něm líbilo?

Áno, považujem to za jednu z najlepších investícií svojich peňazí. MBA mi na jednej strane pomohlo upratať riadenie, zlepšiť zameranie na cieľ a zvýšiť efektívnosť cesty k cieľu. Na druhej strane mi to prinieslo stretnutia s ľuďmi z priemyslu mimo zdravotníctva a ukázalo, že zdravotníctvo má takmer úplne identické problémy a pravidlá ako akékoľvek iné odvetvie. V čase keď som mala stále silnejší „craving“ po rozhovoroch so spolužiakmi, rozhodla som sa vyskúšať prvú akciu SAMBA.

Zmiňovala jste, že se průběžně a systematicky vzděláváte. Jaká je vaše osobní vzdělávací strategie a na co se zaměřujete?

Stále sa vzdelávam; skoro by som povedala, že je to taká závislosť. Minulý rok som ukončila dva výcviky – v kariérnom poradenstve a v systemických konšteláciách. Momentálne som vo výcviku v systemickom koučingu u Johna Whittingtona. Okrem toho sa snažím zvyšovať si expertízu aj v tej oblasti farmácie, ktorú mám na starosti – sledujem registrácie, cenové stratégie a úhradové systémy v Európe aj mimo nej, čo mi pomáha prinášať stále nové aktuálne poznatky aj študentom Slovenskej zdravotníckej univerzity v odbore farmakoekonomika, kde som už niekoľko rokov súčasťou lektorského tímu. S tým súvisí aj rozširovanie jazykových znalostí. Dokonca som oprášila aj ruštinu.

Jak vnímáte potenciál SAMBA akcí, co se Vám na nich líbí a jak případně vnímáte svůj přínos okruhu lidí kolem SAMBA?

Tie SAMBA akcie, na ktorých som bola, boli pre mňa vysoko prínosné. Vždy som sa dozvedela odpoveď na otázku, ktorú som už dlhšie mala v hlave alebo som stretla ľudí, ktorí ma niečím inšpirovali, alebo som sa dozvedela niečo, čo som neskôr vedela veľmi dobre použiť. Je to skvelé, že takáto iniciatíva vznikla a že sa okruh SAMBA aktivít neustále rozširuje. Už sa teším na tohtoročné.

About Post Author

klein