Představujeme: Filip Plevač

Představujeme: Filip Plevač

Filip Plevač působil 7 let jako úspěšný generální ředitel firmy Moravia Cans, která získala řadu ocenění v oblasti vědy a výzkumu, ekonomiky a lidských zdrojů. Výsledkem jeho působení bylo navýšení zisku v řádu stovek procent, tržeb v řádu desítek procent. Předtím zastával pozici generálního ředitele Koryna nábytek. Je absolventem VUT Brno fa strojní, oboru manažer výrobních strojů, systémů a robotiky a prošel i MBA studiem na Nottingham Trent University. Mezi jeho záliby patří rodina, cestování, vzdělávání a sport.

Filipe, ve spolupráci se SAMBA připravuješ na 30.8.2017 velkou akci na téma disruptivních změn v průmyslu. V čem bude jiná a na co chceš dát důraz?

Na toto téma se budeme dívat očima managerů a investorů. Prezentovat se budou příklady z průmyslové praxe s minimem teorie. Budeme se detailně zabývat konceptem Industry 4.0 v oblastech robotizace, zpracování a ukládání dat, nasazení AI, strojovém učení, IoT, digitalizaci procesů a konceptu chytré továrny. Vše samozřejmě na konkrétních příkladech a aplikacích ve firmách. Zaměříme se na reálné přínosy i rizika pro podniky s maximálním zacílením na konkrétní byznys modely.

Tímto tématem se zabýváš už víc než čtyři roky. Čím tě zaujalo?

Při plné realizaci se jedná o koncepční změnu, která bude zvyšovat jednak konkurenční výhodu konkrétních firem a zároveň jim bude otevírat i další možnosti  rozšíření jejich podnikatelského modelu. Je to sice běh na dlouhou trať, ale na konci může být mnohem silnější společnost s novými možnostmi dívající se na podnikatelské příležitosti, které si dříve ani neuvědomovala nebo neměla možnost je vidět.

Kdo budou spíkři této akce a jaké na ně kladeš nároky?

Vzhledem k tomu, že v dnešní době v rámci ČR neexistuje finální good case study, chceme se soustředit na kolegy, kteří v rámci digitalizace, automatizace, IT a robotizace už urazili kus cesty a plánují další kroky. To se nám daří realizovat a na webu akce se už prezentují profily lidí, kteří budou na konferenci vystupovat. Přál bych si, aby se s námi podělili o svoje zkušenosti a jejich plány do budoucna i o to, jak je hodlají realizovat. Na konferenci by mělo vzniknout prostředí pro otevřenou komunikaci přínosnou jak pro auditorium, tak pro přednášející. Jednotlivé příspěvky budou prokládány panelovou diskusí.

Pro koho je tento event určen a co bys chtěl, aby si účastníci odnesli do firemní praxe?

Akce je určena především pro majitele a ředitele firem, výrobní manažery, vedoucí výrobních divizí tedy především pro ty, kteří prvky Industry 4.0 realizují a chtějí je dále aplikovat a posouvat dopředu. Cílem je si projít fundament, co to vlastně Industry 4.0 je. Jaké nabízí možnosti, výzvy a nevyhýbat se ani potenciálním rizikům. Na konferenci bude možné získat a diskutovat tyto informace a příležitosti. Na konkrétních příkladech je možné si vytvořit vlastní pohled, jak lze konkrétní prvky aplikovat, propojovat a získat i inspiraci pro vlastní cestu.

Jaké máš zatím pocity z dosavadních rozhovorů s potenciálními spíkry, partery a účastníky akce?

Je vidět, že o takto prakticky pojaté téma je velký zájem. V posledních týdnech a měsících jsem měl možnost setkat se a hovořit s mimořádně zajímavými lidmi, kteří budou spíkry akce a mám z toho velmi dobrý pocit. Obdobně jsou velmi inspirativní i rozhovory s potenciálními účastníky akce a daří se nám díky tomu zpřesňovat celý koncept konference. A za to bych chtěl nyní ve finální fázi připravy poděkovat. Padá spousta velmi konkrétních otázek a věřím, že spíkři budou kompetentní na ně plně reagovat během diskusí. Předpokládám, že jak auditorium tak mluvčí se budou vzájemně inspirovat v konkrétních tématech spojených s Industry 4.0 a zároveň i současností a budoucností přítomných společností.

Jakou máš vizi toho, co mohou české a slovenské firmy v příštích letech dosáhnout?

V České i Slovenské republice je velké množství skvělých i inovativních firem s velkým potenciálem do budoucna. Na druhou stranu, když vezmu v potaz například, že u nás hraje průmysl největší roli v rámci EU, ale nasazení robotů nás dává na cca 15. místo, máme před sebou ještě dlouhou cestu. Ambice stát se lídrem v oblast řízení průmyslové výroby se zaměřením na zvyšování produktivity, flexibility a přidané hodnoty by měla být přirozenou součástí strategie naší země. A to by mělo platit nejen pro průmyslovou sféru, ale i pro oblasti vzdělávání a vědy a výzkumu.

Proč organizuješ akci ve spolupráci se SAMBA?

Měl jsem v rámci SAMBY možnost potkat řadu zajímavých firem, a rád bych jim touto formou pomohl zorientovat se ve zmíněné problematice.

Vystupoval jsi na SAMBA večeru jako spíkr, jsi také jedním z podporovatelů SAMBA a pravidelným účastníkem akcí. Co pro tebe SAMBA znamená?

Především platformu pro potkávání inspirativních lidí v mnoha oblastech a možnost rozšiřovat si vlastní obzory.

Děkujeme za rozhovor!

About Post Author

js