David Kaprál: Konference R...

David Kaprál: Konference „Trendy ve financování“

David Kaprál je majitelem konzultační firmy REMACON a předsedou dozorčí rady HAJDIK a. s. Zastával mj. pozici finančního ředitele firmy STEELCOM CZ a ředitele Jihomoravské pivovary. V současné době se zabývá poradenstvím především v oblasti strategického a finančního řízení firem. Je absolventem VŠE Praha fakulty podnikové ekonomiky a MBA studia na Nottigham Trent University.

Davide, na 1.6.2017 připravuješ celodenní SAMBA akci na téma trendů ve financování. Proč toto téma?

Chtěli bychom účastníkům akce v koncentrované podobě nabídnout přehled možností jak zajistit financování firmy a přiblížit očekávané trendy vývoje finančních trhů. Financování firem prochází v současnosti řadou změn, např. další připravované bankovní regulace, nebo očekáváné zvyšování úrokových sazeb, které budou mít v budoucnosti vliv na dostupnost finančních zdrojů pro firmy.  Pro získání finančních prostředků se nabízí množství nástrojů jako klasické úvěrové financování, ale i řada jiných možností od IPO, přes  dotační financování, venture capital až po např. crowdfunding. 

Souvisí to se zkušenostmi s financováním ve výši 400 mil. CZK, které jsi loni zajišťoval pro jednu firmu?

Ano, souvisí to i s tím. V poslední době se častěji setkávám s firmami, které využívají současné ekonomické situace k rozvoji svých aktivit. To přináší i potřebu řešení financování nových projektů. Proces zajištění financování je poměrně komplikovaný a mnohdy i časově náročný. Spíkři by měli účastníkům nabídnout přímý pohled financujících institucí, aby si mohli udělat jasnou představu jaké konkrétní požadavky a podmínky je nutno splnit, aby finance na projekt úspěšně získali

Kdo by měli být spíkři této akce?

Na akci by měli vystoupit především ti, kdo poskytují finanční zdroje. Měli by to být lidé z bank, investičních fondů i privátní investoři. Současně by spíkři měli být schopni se na věc podívat i z dlouhodobější perspektivy. Účast na akci přislíbil i Pavel Kysilka, bývalý viceguvernér ČNB a dlouholetý CEO České spořitelny, člověk s obrovským rozhledem a schopností pohledu právě na dlouhodobější trendy v oblasti finančních trhů. Společným rysem všech spíkrů by mělo být, že jsou to ti nejlepší v dané oblasti a měli by být pro účastníky inspirací.

Co by měly být její přínosy a pro koho je určena?

Přínosem akce by mělo být především ochytření a impulsy pro business všech zúčastněných. Dále, stejně jako na všech ostatních SAMBA akcích, možnost networkingu a poznávání zajímavých lidí a v neposlední řadě i trochu oddechu a zábavy.

Co by si účastníci měli odnést do firemní praxe?

Účastníci by měli na akci získat základní představu a schopnost odpovědět si na 3 otázky:
1.     Co mohu očekávat na finančních trzích v následujících letech?
2.     Kde můžeme hledat finanční zdroje pro naši firmu nebo projekt?
3.     Co musím udělat pro to, abych získal finanční zdroje?
Benefitem by samozřejmě měly být i zajímavé kontakty a inspirace od ostatních účastníků akce a přednášejících.

Proč se akce uskuteční v Maximus resortu?

Jak již bylo řečeno, jedním z cílů akce je i trochu oddech a zábava. Prostředí Maximus resortu k tomu přímo vybízí a věřím tomu, že každý z účastníků akce si po oficiální části programu rád na chvíli oddechne, případně s ostatními účastníky rozvine zajímavou diskusi na některá z témat.

Jak tě mohou kontaktovat zájemci o spolupráci na této akci?

Na telefonu +420 603 412 994 nebo mailem na kapral@remacon.cz.

Byl jsi klíčovou osobou u počátků SAMBA, vystupoval jsi na 2. SAMBA večeru jako spíkr, účastníš se většiny eventů. Co SAMBA znamená pro tvůj osobní a profesní život?

SAMBA pro mne od prvopočátku znamená setkávání se skvělými a inspirativními lidmi a to jak na velkých eventech, tak především na těch menších, kde se schází mimořádně povedená společnost. Z takových akcí téměř vždy odcházím nabitý pozitivní energií a se spoustou inspirativních myšlenek.

Děkujeme za rozhovor!

About Post Author

js