Jaroslav Skoták: Žraloci ve ...

Jaroslav Skoták: Žraloci ve vodách e-commerce

Jaroslav Skoták působí přes deset let v top managementu významných firem v oblasti e-commerce, proto jsme se ho zeptali na vývoj i aktuální trendy v tomto turbulentním oboru.

Jaroslav je absolventem podnikové ekonomiky a managementu, které si poté rozšířil o manažerský studijní program MBA.

Jaroslave, jsi ředitelem divize zabývající reverzní logistikou a zpětným tokem veškerého zboží, včetně následného opětovného prodeje v E-commerce Holding. Co se ti na této pozici podařilo?

Společnost E-commerce holding, jakožto součást skupiny Rockaway a vlastníkem skupiny MallGroup, je na trhu vnímána jako skutečný „žralok“ skupující významné webové prodejce, ale i vytvářející vlastní start-upy. A vlastně i celá reverzní logistika byla i pro mne od samého začátku start-up. Od nuly jsme při jednotlivých akvizicích nových vertikál (webů) museli vždy vytvořit a nastavit specifické procesy vlastní pro danou prodejní oblast pro zboží vráceném zákazníkem v zákonné lhůtě 14 dní bez udání důvodů, dále reklamace záruční i pozáruční, ale i chyby a poškozené zboží v IN/OUT logistice, tedy v cestě od dodavatelů na sklad, v jednotlivých naších skladech a v cestě z našeho skladu k zákazníkovi. A následně vymyslet, jak i toto zboží, s určitým poškozením, s co nejmenší ztrátou i dále prodat.
A na tvou otázku pak odpověď tedy je, že nyní je zcela zaveden jednoznačný, plně funkční systém, přesně odpovídající potřebám a požadavkům, a to i s ohledem na sezonnost, tedy významné výkyvy objemů.

V průběhu své kariéry jsi působil v TOP managementu několika společností. Co považuješ za úspěšné při řízení firmy?

Možná tě překvapím odpovědí, ale transparentnost a čitelnost vedení, jednoznačná a příliš neměnná vize, styl a směr směřování společnosti. A to jednak dovnitř společnosti, směrem k zaměstnancům, ale i vně společnosti, směrem k dodavatelům a zákazníkům. Tím, že jste jasně definovatelní se stáváte seriózní a tím, že jste seriózní, jste důvěryhodní. Výsledkem pak bývá úspěch v dlouhodobém kontextu.

Jaké nové trendy v e-commerce vnímáš?

V e-commerce pracuji přibližně deset let, což je doba v životě relativně nedlouhá, ale s ohledem na právě tento obor naprosto překotná a v dramaticky se rozvíjejícím období. Sice je na trhu kolem 35 000 webových prodejců, ale hlavní hráči, kteří jsou hybnou silou na trhu, kteří jsou zcela rozhodující a sledovaní, jsou spočitatelní na prstech dvou rukou. A nebude tomu dále jinak. Naopak.

Ceny za výkonový i brandový marketing na webu se dramaticky zvyšují, tlak na logistiku narůstá, maržový prostor klesá, prodejní ceny jsou s ohledem k porovnávačům obtížně upravitelné, budou rozhodovat vyjednané dodavatelské podmínky. A zde obstojí jen velcí a silní hráči. Dále bych zmínil zásadní propojenost retail a etail, tedy propojenost mezi kamennými obchody a weby a postoj k cenám na těchto dvou segmentech, zvláště pokud se společnost rozhodne jít paralelně v obou cestách. A trumf na závěr – prodej potravin na webu. Kdo toto zvládne, vyhraje…

Jsi absolventem manažerského studijního programu MBA. Jaký vliv mělo absolvování MBA programu na tvou práci a osobní život?

Zásadní. Tři semestry v MBA programu dávám prakticky do roviny s pěti lety klasické vysoké školy. Co do odbornosti, tak intenzity výuky a kontaktů z řad přednášejících a studentů. Přestože se jednalo o poměrně časově i finančně náročnou investici, pro mne vnímanou ale jako skvělé rozhodnutí. Doporučuji.

Jak vnímáš aktivity spolku SAMBA a mají pro tebe reálný přínos?

Skvělá myšlenka a smekám před organizátory s odkazem na energii a čas, který tomu věnují. Pokračuje to, co při samotném studiu započalo, tedy udržení vztahů. Jen jsem limitován omezenými časovými možnostmi, tedy se nezúčastňuji zdaleka všech akcí. Zde musím svoji docházku v třídní knize zlepšit.

Tvá práce je časově i energicky velmi náročná. Čemu se věnuješ ve volných chvílích a co dobíjí tvé baterky?

Od dětství jsem velký sportovec. Závodně jsem hrál hokej, triatlon, bikeovou i silniční cyklistiku, squash a stolní tenis. Přestože dnes již v mnohem menší míře, všechny uvedené sporty dodnes rekreačně provozuji.

Děkujeme za rozhovor!

otázky: Pavel Klein
foto: Michaela Lípová

About Post Author

klein