Milan Sedláček: Budujeme dlo...

Milan Sedláček: Budujeme dlouhodobé vztahy

Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D. je jednatelem a ředitelem společnosti RENARDS dotační. Oblasti dotací se naplno věnuje od roku 2006. Je skvělým spíkrem, vystupuje mj. na konferencích a workshopech SAMBA a působí i jako lektor na MBA programu SAMBA.

Milane, účastníci SAMBA akcí tě znají jako specialistu a skvělého spíkra v oblasti dotačního poradenství, ve kterém máš bohaté zkušenosti. Čím se RENARDS zabývá a jak vytváříte hodnotu svým klientům?

Přes 12 let se specializujeme na expertní dotační poradenství. V rámci SAMBA prostředí často řešíme dotace pro podniky, máme ale také divizi pro projekty veřejného sektoru, například obce, školy (vysoké, střední, základní i mateřské), sociální služby, dopravní podniky atd.

Naší strategií je budování dlouhodobých vztahů s klienty. Chceme, aby si ze spolupráce s námi odnášeli velké množství konkrétních a férových zážitků.

Co si pod tím máme představit?

V první řadě je to férové posouzení dotačních možností investičních záměrů. Často v žertu říkám, že jsme specialisté na to jak protáhnout kostku trojúhelníkovým otvorem. Na druhou stranu je naším zvykem, že klientům nedoporučujeme k podání žádosti projekty, u nichž nevidíme reálnou možnost úspěchu. Ze zkušenosti vím, že se nám tento otevřený přístup vyplácí. Klient se zpravidla příště vrátí s jiným záměrem, často ještě investičně náročnějším.

Po odsouhlasení zahájení přípravy žádosti následuje řemeslo se vším všudy. Na jednotlivé konkrétní výzvy máme specialisty, dokážeme tak zajistit, že náš expert dokonale ovládá nejenom dotační tématiku, ale má také odborné zkušenosti s daným tématem obecně. Dokáže tak odborně jednat se specialisty našich zákazníků (energetiky, výzkumníky, výrobními řediteli, apod.). Na této úrovni vzniká věcná stránka projektu, s manažery podniku jsou dojednávány strategické aspekty (finanční plán, harmonogram, apod.).

Jaké jsou tvá doporučení pro čerpání dotací z pohledu firmy? Aneb, kdy by měla firma uvažovat o dotační příležitosti?

Doporučení je jednoduché. Firma hlavně musí sama vědět, co chce. Dotace by neměla být cílem sama o sobě, ale nástrojem jak dosáhnout skutečných podnikových cílů. Z mé vlastní zkušenosti se takové žádosti daleko lépe argumentují a jsou tím pádem také znatelně úspěšnější.

Z mého pohledu je obrovsky důležitá přípravná fáze projektu. V rámci ní se rozhoduje o tom, zda do projektu jít, jestli s dotací či bez, v jaké variantě apod. V této fázi se tvoří základní očekávání, která, pokud nejsou nakonec naplněna, ve výsledku způsobí hořkost a pocit, že „jsme do toho vůbec neměli jít“. Aby ses vyhnul této situaci, jsou nutné dva předpoklady – podnik, který ví, co chce, a k tomu někdo, kdo ti na základě vlastních zkušeností a detailních znalostí řekne všechna pro a proti.

Z toho vyplývá doporučení pro podniky, které mají jasnou strategii: najděte si někoho, komu po odborné stránce věříte, ideálně s ním máte i podobný manažerský naturel a můžete s ním pravidelně diskutovat aktuální možnosti. Je to nejefektivnější cesta k cíli – nemusíte stále někomu představovat svůj podnik a jeho strategii, stále hledat dotační výzvy, prověřovat odbornost poradce apod. Takový partner zná firmu, zná podnikatelské plány a umí nabídnout i možnost, která by samotný podnik ani nemusela napadnout.

Mimochodem, pro tento účel máme zřízenu jednu z našich služeb – tzv. hlídacího psa, který eviduje záměry našich klientů, a v případě avíza relevantní výzvy dáváme sami o této možnosti klientovi vědět. Klient se tak může soustředit na svůj hlavní byznys.

Letošní léto bude ve znamení spouštění nových dotačních výzev. Ve kterých z nich spatřuješ největší příležitost pro firmy? 

Výzev se na letošní léto plánuje skutečně mnoho. Mezi největší taháky bude určitě patřit výzva zaměřená na podporu rekonstrukcí nemovitostí, soubor několika výzev pokrývající podporu v podstatě celého podnikového VaV (od založení či rozvoje centra podnikového výzkumu, přes financování samotného výzkumu a vývoje až po zavedení inovací do sériové výroby) nebo financování projektů zaměřených na úspory energií (ať již v rámci nemovitostí nebo také ve výrobních zařízeních).

Ze zkušenosti vím, že takovýto stručný výčet často nedokáže podnikatelům do důsledků přiblížit, co to v kontextu jejich konkrétního podniku znamená – opět bych proto doporučil, aby si aktuálně plánované výzvy nechalo vedení od někoho znalého prezentovat v rámci podmínek jejich investičních plánů. Často bývají ředitelé podniků překvapeni, co vše lze prostřednictvím dotace financovat.

Letos jsi vystupoval jako lektor v MBA modulu Komplexní finanční řízení. Jak se ti přednášelo skupině top-manažerů a majitelů firem?

Byl to další z vynikajících zážitků a zkušeností, které mi SAMBA dala. Hovořit o odborných tématech před zkušenými podnikovými manažery je nesmírně náročné na přípravu – myšlenky musí být dotažené. Nejde přitom jenom o věcnou preciznost, ale do velké míry i o formu a kontext. Účastníci těchto akcí mají vlastní obrovské zkušenosti, viděli kvanta různých prezentací a školení – je třeba je zaujmout myšlenkou, opomíjenou souvislostí, úvahou… Nejvíc se přitom vždy těším na diskuzi. Správně třaskavá otázka je vynikající inspirací do další práce.

Děkujeme za rozhovor.

Kontakt na Milana:

Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.
+420 733 130 848
sedlacek@renards.cz

otázky: Pavel Klein
foto: archiv Milana Sedláčka


About Post Author

klein