Jiří Slezák: Měníme lidem...

Jiří Slezák: Měníme lidem život k lepšímu

Jirka je předsedou SAMBA, kde je činný od vzniku v roce 2010. Je absolventem VUT Brno a MBA studia na Nottingham Trent University. V průběhu profesní kariéry působil v managementu zejména průmyslových firem.

15 let působil v rolích koordinátora, modul leadera a lektora MBA a MSc programů, realizovaných ve spolupráci s Nottingham Trent University a Staffordshire University.

Jirko, proč SAMBA, tedy Spolek absolventů MBA, otevřel vlastní MBA program? 

Hlavním důvodem je, že nám to dává obrovský smysl. MBA je skvělý nástroj pro transformaci jednotlivců do vyšší manažerské ligy a také nástroj pro změnu řízení firmy z operativního na více strategické. Účastníci hodně oceňují, že se mohou v dnešní místy brutálně rychlé době zastavit, načerpat novou inspiraci, přehodnotit vize a strategie svých firem a začít dělat věci lépe a ve větší osobní pohodě. Měníme lidem život k lepšímu, a vlastně i jejich firmám. A to je skvělá věc.

O spuštění SAMBA MBA programu jsme byli průběžně žádáni řadu let, i s ohledem na vývoj na trhu MBA vzdělávání v ČR. Máme unikátní předpoklady, o které se můžeme opřít. Máme stabilní organizační tým s 15 let zkušeností z britských univerzitních MBA programů a skvělou lektorskou základnou s více než 1.000 osobnostmi, z nichž většina jsou absolventi britských nebo amerických MBA programů. Můžeme také stavět na dobré reputaci díky činnosti a výsledkům SAMBA za celou dobu činnosti.

Proč bych měl u vás studovat?

Účastníci si například v posledních letech hodně chválí, že si v průběhu studia vlastně kompletně přenastavili, inovovali nebo změnili svůj byznys. Na což by za normálních okolností neměli podmínky, prostor a čas. Takže vám studium umožní udělat si v klidu super důležité a koncepční věci do práce, na které nemáte v práci čas.

Výborně funguje také vzájemná inspirace při týmových pracích i neformálních diskuzích. Cílovou skupinou a účastníky jsou majitelé a manažeři firem, vesměs s velice zajímavými zkušenostmi, pohledy a expertízou. 

Kdy a kde se otevírá aktuální studijní skupina?

Další skupinu MBA pro majitele a manažery otevíráme na začátku roku 2023 v Brně. Předchozí studijní skupiny jsme zahajovali v Olomouci a v Brně, do budoucna zvažujeme další lokality.

Jak vás ovlivnil Covid?

Situace roku 2020 nás posunula ještě do vyššího tempa. Uspořádali jsme víc akcí, otevřeli jsme další skupiny vzdělávacích programů a zahájili jeden úplně nový.

Výuku některých modulů jsme v souvislosti s Covidem dočasně přesunuli do online prostoru a stihli jsme při tom několik zajímavých inovací. Nadále pořádáme především prezenční akce, které nás baví nejvíc a lidem přinášejí nové profesní vztahy i osobní přátelství. 

Jaké je složení nové skupiny?

Stejně jako u předchozích skupin jsou účastníci tvořeni zajímavými osobnostmi z řad manažerů a majitelů firem. Jsou to mimořádně šikovní a perspektivní lidé, kteří mají za sebou hodně úspěchů a zároveň mají chuť na sobě dál pracovat. Oproti předchozím skupinám se hlásí víc lidí z technologických firem a ze sektoru služeb.

V čem je specifický přístup SAMBA MBA programu?

Vycházíme z toho nejlepšího, co se nám v posledních 20 letech osvědčuje jako dobře fungující recept na zmiňovanou transformaci účastníků do vyšší manažerské ligy. Zároveň tyto principy kombinujeme s přístupy, které jsou v dnešní době nutností a na trhu nám chyběly. Mám na mysli například časová schémata modulů, obsahovou flexibilitu a některé výukové prvky v rámci výuky. Mimochodem, lektorský tým vždy přizpůsobujeme odvětvovému složení skupiny. Podrobné informace i odpovědi na časté otázky jsou na stránkách SAMBA MBA programu.

Chystáte něco dalšího?

Před čtyřmi lety jsme spustili úplně nový model vzdělávání, MBA4.0. Je zaměřený na jinou cílovou skupinu a je to i dobrý tip pro ty, kteří již mají “konvenční” MBA za sebou a chtějí na sobě dále pracovat. V tomto programu používáme s ohledem na obsahové zaměření jiné didaktické přístupy.

Předloni roce jsme úspěšně zahájili Master of Sales – speciální program pro současné a budoucí obchodní ředitele a další klíčové lidi, kteří se na fungování firemního obchodu podílí.

Chystáme i další novinky a inovace a vnímáme to jako průběžný proces.

Jak pokračují tradiční akce SAMBA?

Na podzim jsme vstoupili do 13. roku činnosti. Původně jsme vyrostli na neformálních akcích a také na akcích s charitativním rozměrem, kterých jsme uspořádali zhruba čtyřicet. Vyvíjíme se a rozvíjíme se, v posledních letech pořádáme kolem 100 akcí různého typu. 

Co plánujete dál?

SAMBA neustále naplňuje svoje původní poslání – vytvářet příjemné prostředí pro setkávání inteligentních, slušných a úspěšných lidí, kteří na sobě chtějí pracovat a zároveň chtějí část energie vracet zpět do prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme.

Dává nám to obrovský smysl a chceme v tom pokračovat nadále.

Děkujeme za rozhovor!

Kontakt na Jirku:

Ing. Jiří Slezák, MBA
jirka@smba.cz
tel. +420 602 359 504

otázky: Pavel Klein
foto: archiv 

About Post Author

js