Master of Sales – prakticky zaměřený komplexní program rozvoje obchodu:

Připravíte si novou komplexní strategii obchodu na míru vaší firmě – ve všech aspektech a souvislostech
Budete si ji moci nechat kvalitně oponovat
Zvýšíte tržby a marže
Hodíte se do pohody

Forma:
Interaktivní workshopy, mentoring – vše zaměřeno na praxi a použití ve vaší firmě
Prezenční forma – klidná a dopravně dostupná lokalita na jižní Moravě

Aktuální termíny:
Zahájení další skupiny 12. září 2024  rozvrh zde, podrobný obsah modulů na vyžádání

Čtrnáctým rokem organizujeme stovku akcí ročně pro skupinu 1.000 majitelů, manažerů a specialistů z úspěšných firem.

Vybíráme atraktivní témata pro prakticky zaměřené workshopy, které přinášejí okamžité i dlouhodobé efekty pro firmy a lidi v nich.

Aktuální prioritou firem a majitelů je obchod, proto jsme ve spolupráci s Aloisem Eignerem uspořádali sérii akcí na toto téma.

Na základě spokojenosti a přání účastníků pořádáme další běh komplexního programu rozvoje obchodu, který posune obchod ve vaší firmě na novou úroveň.

Těší nás, že cílovou skupinou jsou zejména zkušenější firmy, které jsou v této oblasti na dobré úrovni a přesto usilují o další zlepšení.

Po úspěšném ukončení a naplnění podmínek jednotlivých modulů, zpracování závěrečného projektu a předložení dokončené strategie obchodu vaší firmy obdrží účastník certifikát Master of Sales.

Další reference:

Ing. David Kaprál, MBA

"Excelentní program pro řízení obchodu. Získal jsem množství praktických zkušeností, tipů a inspirace nejen pro obchod, i pro řízení celé firmy. Tyto znalosti využívám každodenně. Vřele doporučuji ředitelům firem i majitelům."

Ing. Milada Matiovská, MBA, MSc.

"Děkuji za výborný refresh v těchto časech, které přinesou řadu výzev a změn. Workshop doporučuju všem, kteří se potřebují zastavit, podívat se na problémy z jiného úhlu pohledu a uchopit řešení efektivním způsobem."

Leo Vaněk, MBA

"Mohu říct, že šlo o nejkomplexnější školení obchodu, s jakým jsem se kdy setkal, navíc nabité spoustou příkladů a zajímavých řešení z praxe. Skvěle připravené!"

Ing. Alice Franková

"Za mne se jednalo o jedno z nejhodnotnějších školení, jaké jsem za poslední roky absolvovala."

Ing. David Kaprál, MBA

"Za mne zatím nejlepší akce zaměřená na organizaci a řízení obchodu, co jsem kdy absolvoval. Celý seminář je smršť praktických tipů a triků, ve kterých se odráží léta zkušeností lektora. Toto školení by měli povinně absolvovat všichni majitelé firem CEO nebo jejich obchodní ředitelé."

Ing. Tomáš Homola, MBA

"Hutné, komplexní, inspirativní a nutící dávat si nepříjemné otázky. Vhodné pro nováčky i zkušené obchodníky prahnoucí po občerstvení svých znalostí."

Ing. Jan Pekař

"Jedním slovem - skvělé. Chtěl bych moc poděkovat za příležitost se účastnit tohoto semináře. Hodně věcí se dá uplatnit nejenom v obchodě, ale i jiných částech firmy a něco dokonce i v osobním životě a mezilidských vztazích. Všem určitě doporučuji, aby si další termín nenechali ujít."

Ing. Radek Hurbánek

"Uchvátil mě představený roky budovaný a praxí ověřený propracovaný model řízení obchodního týmu se skvělým motivačním systémem. Krásný návod, jak přimět stovky lidí jít za společným cílem. Děkuji za inspiraci."

Podrobný obsah programu:

 • role a profil obchodníka,
 • onboarding a vše co k němu patří (assessment center, development center, pravidla),
 • smluvní varianty možné spolupráce s obchodníky, přístupy a motivace,
 • systém práce obchodníků, administrativa, time management,
 • odměňování obchodníků,
 • kariérní řád a vazba na odměňování a prestiž,
 • vzdělávání a rozvoj obchodníků,
 • zavádění nových poznatků ze vzdělávání do praxe,
 • certifikace obchodníků,
 • obchodní dovednosti, produktové znalosti a komunikace s klienty, prezentační dovednosti vůči klientům, argumentace, vyjednávání, emoce, haptika,
 • cross-selling, down-selling, up-selling,
 • aktivity obchodníků a příprava na schůzky s klienty,
 • kvalita a kvantita obchodů,
 • diverzifikace rizika ve vazbě na počet a významnost obchodů na obchodníka,
 • vnitřní a vnější motivace a její vliv na výkon,
 • prokrastinace, důslednost a spolehlivost – jejich vliv na obchod,
 • obchodní místa a jejich využití,
 • a další témata.

VÝSTUP: Zpracované vybrané komponenty strategie obchodu dle témat modulu

 • role a profil manažera obchodu / obchodního ředitele,
 • onboarding managementu,
 • odměňování manažera,
 • kariérní řád a vazba na odměňování a prestiž,
 • vzdělávání managementu směrem k leadershipu,
 • systém vzdělávání obchodu,
 • výchova talentů, zastupitelnost a tvorba personálních rezerv,
 • management a leadership v obchodě, význam a rozlišení, vedení a řízení atd.,
 • odpovědnosti managera, autority manažera, kompetence atd.,
 • vedení základních typů porad,
 • prezentační dovednosti manažera,
 • hodnocení obchodníků a manažerů – roční, čtvrtletní, vazba na strategii
 • interpersonální rozhovory – typy rozhovorů, praktické vedení, význam a využití,
 • srovnávací parametry a práce s výsledky,
 • obchodní místa, jejich kontrola a zvyšování kvality prodeje (mystery shopping, audit, senzorický marketing, IKS),
 • tým a týmová spolupráce,
 • umění negociace,
 • zvládání emocí, pozitivita,
 • psychická manipulace,
 • kontrolní činnost a její význam.

VÝSTUP: Zpracované vybrané komponenty strategie obchodu dle témat modulu

 • zdroje získávání nových kontaktů na klienty a související aktivity,
 • slevová politika,
 • oslovování a komunikace s klienty – telefon, mail, call centra, directmailing, veletrhy a výstavy, řízené nabídky
 • distribuční kanály
 • udržení stávajících klientů a práce s nimi, benefity, věrnostní programy, priority a četnost komunikace, reklama, doporučení a potenciál pro další obchod,
 • vlivy konkurence,
 • servis a servisní aktivity,
 • potenciál stávajících klientů,
 • CRM, význam, řešení, efektivita, udržování systému a kvality databáze, segmentace klientů, analytika, personalizované interakce se zákazníky, znalost a informace o zákazníkovi, propojení do ostatních firemních systémů, důslednost a udržování systému, GDPR,
 • statistiky a jejich využití,
 • a další témata.

VÝSTUP: Zpracované vybrané komponenty strategie obchodu dle jednotlivých témat modulu

 • firemní strategie vs. strategie obchodu,
 • trendy a očekávaný vývoj v obchodě – příležitosti a hrozby,
 • mise, vize firmy vs. obchod,
 • firemní kultura a hodnotový systém společnosti,
 • postavení obchodu v rámci organizační struktury firmy a vymezení vůči ostatním útvarům,
 • provázanost s ostatními činnostmi a funkcemi ve firmě – IT, finance, controlling, HR atd.,
 • spolupráce s marketingem a jeho význam,
 • organizační struktura obchodu,
 • plánovací proces,
 • analýza fungování obchodu ve firmě,
 • příležitosti a možnosti rozvoje a budování obchodu ve firmě,
 • zhodnocení dosavadního karierního systému (odměňování, kompetence, motivace, názvosloví obchodníků a manažerů atd.),
 • prodejní a konzultační místa a prostory,
 • a další témata.

VÝSTUP: Konstrukce obchodní strategie na míru vaší firmě. Zpracované vybrané komponenty strategie obchodu dle jednotlivých témat modulu

 • poskytnutí zpětné vazby pro doposud zpracovávanou strategii vedoucí k její finalizaci,
 • srovnání vlastní práce vůči ostatním účastníkům,
 • prezentace finální kompletní strategie obchodu před odbornou komisí s poskytnutím hodnocení,
 • zpětná vazba potřebná pro finalizaci strategie a převzetí “best practices” od ostatních účastníků,
 • a další související témata.

VÝSTUP: Komplexní strategie obchodu pro okamžité praktické využití ve firmě

Organizační tým:

Přihlášení, kontakt:

Zanechte kontakt, spojíme se s Vámi s podrobnostmi:


Odborný garant, lektor, dotazy k obsahu a ceně:

Organizační informace, přihlášky: