Průmysl 4.0 pohledem investor...

Průmysl 4.0 pohledem investorů a managementu

Připojte se ke skupině kvalifikovaných a kompetentních manažerů a vlastníků, kteří problematiku Průmyslu 4.0 ve svých organizacích reálně řeší.
Na základě zkušeností z praxe budeme společně s pečlivě vybraným panelem odborníků vytvářet a diskutovat nejen vize a očekávání do budoucna, ale především hledat konkrétní řešení a postupy pro vaše firmy a projekty.

K DISPOZICI POSLEDNÍCH 6 MÍST!

O smyslu a zaměření akce čtěte rozhovor s Filipem Plevačem.


O čem akce bude:
- o konkrétních příkladech z oblasti robotizace, zpracování a ukládání dat, nasazení AI, strojovém učení, IoT, digitalizace procesů a konceptu chytré továrny s diskuzí o příležitostech a rizicích v těchto tématech
- o aktuálních zkušenostech s konkrétními aplikacemi s důrazem na dopady a nové možnosti podnikatelských modelů i pohledem na ekonomické přínosy
- o sdílení, jak vypadá a jak se bude vyvíjet reálná poptávka po Industry 4.0 aplikacích napříč průmyslem dnes a v následujících letech

Formát a specifika akce:
- odborná akce s akcentem na interakci spíkrů s auditoriem a na kvalitní networking a socializaci
- interaktivní diskuse k tématům automatizace, big data, umělé inteligence a dalším
- sdílení vizí a zkušeností konkrétních firem
- panelové diskuze, fokusované workshopy
- doprovodný program (exkurze v robotické laboratoři, letecký simulátor)

- z vystoupení spíkrů a z diskuzí nebudou pořizovány videozáznamy
- akce je hrazena výhradně z prostředků účastníků a partnerů bez záštity nebo podpory ministerstev, vládních agentur, dotací apod.

Publikum:
70 VIP účastníků:
- zástupci progresivních firem, které v praxi řeší a připravují implementaci Průmyslu 4.0 do svých procesů a byznys modelů
- majitelé, generální ředitelé, výrobní ředitelé, ...

Místem konání budou moderní prostory Fakulty informačních technologií VUT v Brně v rekonstruovaném historickém komplexu bývalého kláštera Kartuziánského řádu z roku 1375. 

Pro účastníky je zajištěno ubytování za výhodných podmínek v nedalekém hotelu Noem Arch, rovněž je zajištěna doprava na místo konání akce i zpět.


Registrační formulářÚčast na akci přislíbili tito spíkři:

  • Martin Hejl, jednatel Thimm obaly (rozhovor ke konferenci) - Konkrétní příklady robotizace a automatizace ve výrobě obalů se všemi souvislostmi s další vize rozvoje do budoucna
  • Leoš Dvořák, head of digitalisation Siemens CZ (rozhovor ke konferenci)- Vize digitalizace průmyslových subjektů. Kyberfyzikální modely, sběr, transfer a zpracování velkých dat spolu s autonomními roboty a prvky umělé inteligence jako hlavní technologické trendy. Horizontálně vertikální integrace řídících systémů industriálního podniku.
  • Radek Velebil, KUKA Roboter CEE (rozhovor ke konferenci) - Co řeší v současné době robotické firmy a jakým směrem se chtějí zaměřit do budoucna
  • Jan Matuš, Enterprise Solutions and Applications Director AutoCont (rozhovor ke konferenci) - Informace jako nástroj řízení, když je jich moc, jak zapojit umělou inteligenci a strojové učení
  • Milan Sedláček, CEO Renards (rozhovor ke konferenci) - Business cases v oblasti Industry 4.0 s možností získání dotačních zdrojů, spolupráce více firem a podpora společných projektů
  • Jiří Rott, System Engineer for Enterprise and IoT Solutions Cisco Systems - Architektura IoT v konkrétních variantách a příkladech pro průmyslové podniky, pohled na to, jak v dnešní době řešit cyber security a úskalí tohoto tématu ve firemním prostředí
  • František Petrů, majitel a jednatel INOMECH - Vize engineeringu, digitální transfer a předání technologií, digitalizace výrobního procesu a vyspělá automatizace, propojení vědy a výzkumu na technologických projektech
  • Milan Šimek, CEO SEWIO - digitalizace výrobního procesu, mapování pohybujících se segmentů v rámci výrobních a logistických operací

PROGRAM:

den před konferencí (úterý 29.8.2017):
18:00 - 21:00 přátelské setkání u sklenky vína v restauraci Noem Arch

středa 30.8.2017:
8:00 - 9:00 registrace účastníků, káva, networking

9:00  zahájení - Filip Plevač, Jiří Slezák
9.10 - 12.30 Odborný blok I.: Robotika, automatizace, digitalizace procesu, strojové učení, umělá inteligence, simulace výrobkového cyklu
•  Martin Hejl, Radek Velebil, František Petrů, Jan Matuš
12.30 - 13.30 oběd
13.30 - 16.45 Odborný blok II.: Simulace celých procesů, chytrá továrna/firma, digitální dvojče, horizontální integrace procesů s dodavateli a odběrateli, IoT, možnosti financování projektů
• Milan Šimek, Jiří Rott, Milan Sedláček, Leoš Dvořák
• 16:45-17:00 shrnutí, ukončení formální části akce
18:00-21:00 Individuální diskuse účastníků a spíkrů u sklenky vína


Vložné: 8.500 Kč / 330 EUR
Zahrnuje účast na formálním i neformálním programu, občerstvení, podklady a speciální dárky.
Cena je uvedena bez DPH, obchodní podmínky zde.

Kontakty:
odborný grarant konference:
Filip Plevač, tel. +420 608 002 660, filip.plevac@seznam.cz

organizační a administrativní záležitosti:
Pavel Klein, klein@smba.cz

Dress code: casual / business casual

Děkujeme za podporu partnerům akce:


About Post Author

js