Filip Plevač: Implementace In...

Filip Plevač: Implementace Industry 4.0 do firem

Filip Plevač působil 7 let jako úspěšný generální ředitel firmy Moravia Cans, která získala řadu ocenění v oblasti vědy a výzkumu, ekonomiky a lidských zdrojů. Výsledkem jeho působení bylo navýšení zisku v řádu stovek procent, tržeb v řádu desítek procent. Předtím zastával pozici generálního ředitele Koryna nábytek. Je absolventem VUT Brno fa strojní, oboru manažer výrobních strojů, systémů a robotiky a prošel i MBA studiem na Nottingham Trent University. Mezi jeho záliby patří rodina, cestování, vzdělávání a sport.

Filipe, ve spolupráci se SAMBA připravuješ na 28. února 2018 konferenci v Praze. V čem bude jiná a na co chceš dát důraz?

Budeme rozvíjet témata Industry 4.0 a to v konkrétních aplikacích. Prezentující budou hovořit o konkrétních tématech, jak na ně, jak je aplikovat, jaké jsou benefity a co taková cesta přináší.

Kdo jsou spíkři a na co se nejvíc těšíš?

Vystupující jsou především odborníci. Lidé, kteří se svým oborům věnují už nějaký čas a mají reálné zkušenosti z nasazování nástrojů I4.

V čem se bude akce lišit od srpnové konference v Brně?

Půjdeme více do hloubky jednotlivých témat a zároveň se dotkneme celkové integrace s důrazem na lidský rozměr. Bez lidí to prostě nejde. 🙂

Chystá se opět nějaký doprovodný program?

Kromě samotné konference ve středu 28.2. připravujeme na úterý 27.2. prohlídku digitální linky přímo na CIIRCu. Pro ty, kteří budou mít chuť dorazit o něco dříve, vřele doporučuji. Kdo by měl zájem u některých témat jít více do hloubky, tak ve čtvrtek 1.3. bude navazovat akce s workshopy, kde se jednotlivým tématům budeme věnovat po cca 3 hodinách. To už bude o jiné úrovni detailu a možností aplikací.

Pro koho je tento event určen a co bys chtěl, aby si účastníci odnesli do firemní praxe?

Akce je určena především pro majitele a ředitele firem, výrobní manažery, vedoucí výrobních divizí tedy především pro ty, kteří prvky Industry 4.0 realizují a chtějí je dále aplikovat a posouvat dopředu. Cílem je si projít a prohloubit fundament, co to vlastně Industry 4.0 je. Jaké nabízí možnosti, výzvy a nevyhýbat se ani potenciálním rizikům. Na konferenci bude možné získat a diskutovat tyto informace a příležitosti. Na konkrétních příkladech je možné si vytvořit vlastní pohled, jak lze konkrétní prvky aplikovat, propojovat a získat i inspiraci pro vlastní cestu.

Jaké máš zatím pocity z dosavadních rozhovorů s potenciálními spíkry, partery a účastníky akce?

Je vidět, že o takto prakticky pojaté téma je velký zájem. V posledních týdnech a měsících jsem měl možnost setkat se a hovořit s mimořádně zajímavými lidmi, kteří budou spíkry akce a mám z toho velmi dobrý pocit. Obdobně jsou velmi inspirativní i rozhovory s potenciálními účastníky akce a daří se nám díky tomu zpřesňovat celý koncept konference. A za to bych chtěl nyní ve finální fázi připravy poděkovat. Padá spousta velmi konkrétních otázek a věřím, že spíkři budou kompetentní na ně plně reagovat během diskusí. Předpokládám, že jak auditorium tak mluvčí se budou vzájemně inspirovat v konkrétních tématech spojených s Industry 4.0 a zároveň i současností a budoucností přítomných společností.

Jakou máš vizi toho, co mohou české a slovenské firmy v příštích letech dosáhnout?

V České i Slovenské republice je velké množství skvělých i inovativních firem s velkým potenciálem do budoucna. Na druhou stranu, když vezmu v potaz například, že u nás hraje průmysl největší roli v rámci EU, ale nasazení robotů nás dává na cca 15. místo, máme před sebou ještě dlouhou cestu. Ambice stát se lídrem v oblast řízení průmyslové výroby se zaměřením na zvyšování produktivity, flexibility a přidané hodnoty by měla být přirozenou součástí strategie naší země. A to by mělo platit nejen pro průmyslovou sféru, ale i pro oblasti vzdělávání a vědy a výzkumu.

Proč organizuješ akci ve spolupráci se SAMBA?

Měl jsem v rámci SAMBY možnost potkat řadu zajímavých firem, a rád bych jim touto formou pomohl zorientovat se ve zmíněné problematice.

Vystupoval jsi na SAMBA večeru jako spíkr, jsi také jedním z podporovatelů SAMBA a pravidelným účastníkem akcí. Co pro tebe SAMBA znamená?

Především platformu pro potkávání inspirativních lidí v mnoha oblastech a možnost rozšiřovat si vlastní obzory.

Děkujeme za rozhovor!

About Post Author

js