I4.0: Strategie digitalizace f...

I4.0: Strategie digitalizace firmy 6.-7. 3. 2019

  Čeká vás série vystoupení a interaktivních workshopů ke klíčovým oblastem, na základě kterých budete moci sestavit strategii digitalizace vaší firmy.

  Na dvoudenní intenzivní akci načerpáte inspiraci a znalosti, navážete a utužíte přátelské vztahy s odborníky a odvezete si draft strategie a plán postupu digitalizace.

  Navazujeme na předchozí konference I4.0: Řešení a příklady z praxe, I4.0: Implementace do firem a Průmysl 4.0 pohledem investorů a managementu, jejichž účastníci oceňovali profesionální režii a organizaci, přátelské prostředí a přístup organizátorů.

Součástí akce bude závěrečný shrnující workshop jak na základě diskutovaných komponent připravit a realizovat strategii digitalizace vaší firmy.

Akce bude zaměřena na oblasti jako jsou digitalizace firemních procesů, příprava a vzdělávání lidských zdrojů, senzorika a informace z procesů firmy, softwarová integrace, robotika a automatizace, zpracování a vizualizace dat, virtuální realita, aplikace nástrojů strojového učení a umělá inteligence.

Na co se můžete dále těšit:

  1. Diskuze nejzajímavějších realizací I4.0, se kterými jsme se setkali za poslední půlrok
  2. Networking a budování vztahů s odborníky, kteří řeší stejné výzvy jako vy
  3. Interaktivní styl akce, diskuze mezi přednášejícími a účastníky, interaktivní workshopy
  4. Decision makeři z firem - účastníci jsou z firem, které projekty digitalizace realizují nebo se na nich podílí
  5. Doprovodný program - reálné ukázky vybraných technologií + neformální a relaxační program

Krátký rozhovor s Jirkou Slezákem: V Břežanech se sejde elita
Podrobný rozhovor s Filipem Plevačem o programu akce "5 klíčových bodů ke konferenci".

První den budou prezentována mj. tato témata:

Digitalizace společnosti - Roman Krusberský, spolumajitel SCADA Servis: Detailnější pohled na digitalizaci procesů celé firmy v průběhu několika roků. Jedná se o společnost z oblasti kosmetického průmyslu s obratem 1,5 - 2 mld. CZK. Součástí budou i videa (část se právě natáčí) z jednotlivých oblastí podniku. Budeme moci i sledovat rozhovory s klíčovými lidmi, co jim tento proces přinesl a s čím vším se museli vypořádat v průběhu. Budeme diskutovat dosažené benefity v oblasti produktivity a flexibility, ukážeme si i bezpapírovou výrobu. Jaké jsou jejich další plány a co pro ně znamená další nasazení nástrojů Průmyslu 4.0?

Pokročilé algoritmy v obchodování - Petr Cacka, nezávislý IT expert: Na příkladu velké české společnosti v oblasti retailu (cca 5 mld. CZK obrat) si ukážeme možnosti nasazení pokročilých algoritmů za účelem zvýšení prodeje. Systém pracuje tak, že z celkem osmi prodejních kanálů sbírá a neustále vyhodnocuje data. Podobné algoritmy dnes používají standardně eshopy, v tomto případě se ale jedná navíc mimo jiné o kombinaci se sítí kamenných obchodů. Jak takový projekt probíhá, co vše firma musí nastavit a změnit. Do jaké hloubky lze identifikovat klienta a jeho priority před samotným nabídkovým a prodejním procesem. O kolik lze realizovat vyšší tržbu a marži.

Rozšířená realita a pokročilá senzorika - Martin Zmrhal, Valeo DVS Test Tools Team Leader a Ondřej Zeman, Vosstrex SW Development Leader: Na videích uvidíme, jak se dá trénovat parkovací systém ve virtuálním prostoru. Valeo představí využití kombinace ultrasonických a kamerových senzorů pro tvorbu virtuálního obrazu. Uvidíme ukázku toho, jak vozidlo parkující v reálném světě využívá informací do svých parkovacích senzorů z virtuálního vytvořeného světa. Velice inspirativní a praktická ukázka kombinace senzoriky a adekvátního výpočetního výkonu a především, co vše dnes nabízí vývoj ve virtuálním prostředí, poté aplikovaný v reálném světě.

Cybersecurity - Jan Snížek, Alef Nula: Ukážeme si příklad firmy, která byla hacknutá a několik týdnů byla mimo provoz. Podíváme se na to, jak se poté začíná chovat management takovéto společnosti. Téma, které dřív bylo spíše pouze doménou IT, se nyní stalo celofiremní záležitostí. K jakým krokům management přistoupil. Jak se změnilo jeho chování. Jak byla upravena it infrastruktura. Jak rychle se poté investice do této oblasti schvalovaly... Pokud se toto téma se netýká úplně nás všech, tak určitě velké části ano... Přesto si pořád spousta podnikatelských subjektů toto riziko nepřipouští.

Virtuální realita - Jan Podzimek, spolumajitel PRIA: Ukázka příkladu nasazení virtuální reality v oblasti velké automotive společnosti. Aplikace zaměřená na vzdělávání zaměstnanců v oblasti zaškolení i prohloubení již získaných dovedností i kompetencí. V používání už téměř rok. Budeme mít možnost se pobavit o reálných přínosech pro firmu. Projekt od nasazení prošel dvěma úpravami, co byly hlavní příčiny a jaké přinesly benefity, si řekneme během tohoto příspěvku.

Právní aspekty I4.0 - Richard Gurlich, AK GÜRLICH & Co.: Budou prezentovány dvě oblasti z pohledu právní legislativy. První bude ta, jak dnes řešit právně smlouvy s externími experty v it oblasti na konkrétní projekty včetně spolupráce s interními týmy. Zaměření bude na to, jak zabezpečit, aby takovéto projekty byly dokončeny před odchodem nebo rozpadem na ně najatých týmů. Druhá se bude soustřeďovat na aspekty jednotlivých IT projektů z hlediska práva a specifik v této sféře.

Vzdělání jako konkurenční výhoda - Filip Plevač, SAMBA: Na příkladech z praxe si ukážeme důležitost vzdělání v oblasti aplikace nástrojů Průmyslu 4.0 do praxe firem. Úspěch implementace nástrojů z oblasti I4.0 je spojen nejen s kompetencí dodavatele ale jednoznačně i zadavatele. Jak se tyto věci na trhu projevují? Kde je rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným projektem? A jakou roli zde hrají kompetence zúčastněných stran na jednotlivých projektech? Jak řešit a nastavit vzdělávání spolupracovníků? To vše prodiskutujeme během tohoto příspěvku.

Krátké video o druhém konferenčním dni (program, průběh, témata, výstupy):

Součástí konference jsou workshopy:

Rozšířená realita - Jiří Dvořák, ACONTE: Ukázka rozšířené reality v aplikaci pro údržbové práce, vzdálená navigace seniorní a juniorní pracovník, příklad řešení vzdálené správy údržby a navigace k možným řešením včetně identifikace technických příčin problému.
Softwarová robotika - Tomáš Dolejš, INFOMATIC: Ukázka robotiky v oblasti optimalizace administrativních procesů, podíváme se na konkrétní příklady řešení z praxe s možnými přínosy pro uživatele.
Získávání a zpracování dat - Radim Hampel, Intelligent Technologies: Vyčítání dat a jejich vizualizace, získávání informací ze zdrojů jako stroje, logistické procesy, ERP, plánovací systém, CRM - jejich vyhodnocení a zobrazení, další zpracování těchto dat ve formě nástrojů Power BI.
Virtuální realita - Jan Podzimek, PRIA: Ukázka virtuální reality v oblasti vzdělávání a školení zaměstnanců, konkrétní aplikace pro automotive společnost, uvidíme už třetí verzi, projdeme si vývoj a budeme diskutovat přínosy pro společnost po více než ročním provozu.

PROGRAM:

Úterý 5.3.2019 (den před konferencí)
15:00 - 18:00 praktické ukázky (rozšířená realita, softwarová robotika, získávání a zpracování dat, virtuální realita)
18:00 - 21:00 přátelské setkání a networking

Středa 6.3.2019 (první konferenční den)
8:00 - 9:00 registrace účastníků
9:00 - 16:45 odborný program (reálné příklady a zkušenosti z firem, viz popisy výše)
18:00-21:00 individuální diskuse účastníků a spíkrů u sklenky vína

Čtvrtek 7.3.2019 (druhý konferenční den)
9:00 - 12:15 dopolední program (workshopy na příkladech firem účastníků):
Strategie digitalizace
Senzorika: informace z procesů firmy
Robotika a automatizace: automatizace definovaných příležitostí
13:00 - 16:30 odpolední program (pokračování a závěrečný shrnující workshop):
Zpracování dat a jejich vizualizace
Aplikace nástrojů strojového učení a umělé inteligence
Shrnutí jak připravit a realizovat strategii digitalizaceRegistrační formulářPublikum:
VIP účastníci: majitelé, ředitelé a management firem. Rozhovory s vybranými účastníky z různých oborů najdete na facebooku SAMBA i zde:
Marian Bolebruch: SAMBA konference se určitě zúčastním, v naší skupině firem I4.0 strategii realizujeme
Radek Levíček: Do Břežan přijedu, mám rád kvalitu, ověřené zdroje a co nejvíc praktických ukázek
Ondřej Župka: Zajímá mě, jak se s digitalizací perou v jiných firmách
Petr Gogolín: Řešení v oblasti digitalizace jsou pro nás stále zajímavější
Josef Hajkr: Uvidíme se 6. a 7. 3. v Břežanech
Vojta Jukl: Břežany si chci především užít
Radim Pařík: Digitalizaci řešíme všichni
Miloš Kříž: Těším na ucelený pohled na firmu v éře digitalizace
Richard Gürlich: V Břežanech si ujasníme i právní rizika digitalizace

Místa konání: areál laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech s nejvýkonnějším laserem na světě o výkonu 10 petawattů, Olivův pivovar, zámecký komplex Clara futura a další prostory.

Z vystoupení spíkrů a z diskuzí nebudou pořizovány videozáznamy.
Akce je hrazena výhradně z prostředků účastníků a partnerů bez záštity nebo podpory ministerstev, vládních agentur, dotací apod.

Ubytování:
Pro účastníky je k dispozici možnost ubytování v zámeckém komplexu Clara Futura **** za zvýhodněných podmínek (kapacita omezena). Renesanční zámek, který byl loni otevřen po náročné rekonstrukci, se nachází v bezprostřední blízkosti místa konání konference.

Kontakty:
odborný garant konference:
Filip Plevač, plevac@smba.cz, tel. +420 608 002 660

organizační a administrativní záležitosti:
Jiří Slezák,  jirka@smba.cz, tel. +420 602 359 504

Dress code: casual / business casual

Akci podpořili:

About Post Author

js