Industry 4.0: Implementace do ...

Industry 4.0: Implementace do firem – 28.2.2018 Praha

Připojte se k VIP skupině kvalifikovaných a kompetentních manažerů a vlastníků, kteří problematiku I4.0 ve svých organizacích reálně řeší.
Tentokrát se budeme koncentrovat na konkrétní aplikace I4.0 a na jejich zavádění do praxe v průmyslových společnostech.
Navazujeme na úspěšnou srpnovou konferenci “Průmysl 4 pohledem investorů a managementu”.

Akce bude zaměřena na možnosti v oblastech jako jsou softwarová integrace, robotizace, rozeznávání obrazu a strojové učení, cybersecurity, analýza velkých dat, digitalizace firemních procesů, aditivní výroba a daších a na potenciál přínosů z pohledu konkrétních firem.
Akce by vám měla pomoci zodpovědět základní otázky "Jaké jsou v daných oblastech současné možnosti a trendy" a "Jak by na jejich základě měla postupovat konkrétně naše firma/organizace".


Formát a specifika:
- odborná akce s akcentem na interakci spíkrů s auditoriem a na kvalitní networking a socializaci
- interaktivní diskuse k vybraným tématům
- sdílení vizí a zkušeností konkrétních firem
- panelové diskuze, fokusované workshopy
- doprovodný program

Publikum:
80 VIP účastníků:
- zástupci progresivních firem, které v praxi řeší a připravují implementaci Industry 4.0 do svých procesů a byznys modelů
- majitelé, generální ředitelé, výrobní ředitelé, ...

Místem konání budou moderní prostory CIIRC - Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Dejvicích.
Z vystoupení spíkrů a z diskuzí nebudou pořizovány videozáznamy
Akce je hrazena výhradně z prostředků účastníků a partnerů bez záštity nebo podpory ministerstev, vládních agentur, dotací apod.Registrační formulářRozhovor s Filipem Plevačem o zaměření akce:

Účast na akci přislíbili tito spíkři:

  • Tomáš Moser, Splunk Consultant ALEF NULA (rozhovor zde) - Zpracování velkých dat: co vše analýza velkých dat dokáže přinést, jak složité úlohy lze řešit, zvýšení parametrizace procesů a jejich přínosy pro společnost a její konkurenční výhodu
  • Adam Herout, Professor at Brno University of Technology - Strojové učení: současné možnosti rozeznávání obrazu aplikované do postupu strojového učení, ve kterých průmyslových oblastech lze využít a s jakými benefity
  • Josef Hajkr, Michael Motal, SHINE - Řízení a motivace týmů v projektech I4.0: jaké kompetence by měl mít implementační tým, jak ho motivovat a řídit, jak nejlépe integrovat interní a externí spolupracovníky
  • Tomáš Soóky, Parter 3Dwiser (rozhovor zde) - Aplikace aditivní výroby: kde všude jsou dnes firmy schopny využít technologie 3D tisku, jaké jsou benefity v oblasti prototypování, vývoje, přípravků, údržby a enegineeringu
  • Karel Šimek, Technical Marketing Engineer Cisco Systems - Cybersecurity: "Firmy se dělí na ty co už hackli a ty, co to ještě neví" - jak se bránit a jak infekce detekovat a jaké postupy je možné aplikovat
  • Richard Gürlich, AK GÜRLICH & Co - současný stav legislativy v oblasti IoT a digitalizace firemních procesů; právní prostředí ve světě a u nás v oblasti cybersecurity
  • Leoš Dvořák, Head of digitalisation Siemens, Filip Nechvátal, Siemens Industry Software - Systémová integrace je základním nástrojem pro eliminaci procesů, které nepřidávají hodnotu, a umožňuje tak maximalizovat efektivitu firmy
  • další VIP spíkři v jednání, bude upřesněno

PROGRAM:

den před konferencí (úterý 27.2.2018):
Od 16.00 - prohlídka Testbedu na CIIRC (Jug. partyzánů 3), komentovaná exkurze robotických pracovišť, ochutnávka italských vín, seznámení s dalšími účastníky konference, networking.
Testbed představuje koncept zkušební výrobní linky, která díky variabilitě strojů, robotů a softwarových nástrojů včetně kombinace rozšířené i virtuální reality umožňuje testovat postupy Průmyslu 4.0:
- na lince uvidíme výrobu aut i pomocí rozšířené reality
- součástí bude i prezetance systémové integrace dat od zpracování případné objednávky dál do ostatních procesů
Očekávané ukončení oficiálního programu kolem 20.00 hod.

středa 28.2.2017:
8:00 - 9:00 registrace účastníků, káva, networking

9:00  zahájení
9.10 - 12.00 Odborný blok I.
12.00 - 13.00 oběd
13.00 - 16.45 Odborný blok II.
16:45-17:00 shrnutí, ukončení formální části akce
17:00-20:00 Individuální diskuse účastníků a spíkrů u sklenky vína


Vložné: 9.500 Kč / 365 EUR
Zahrnuje účast na formálním i neformálním programu, občerstvení, podklady a speciální dárky.
Cena je uvedena bez DPH, obchodní podmínky zde.

Ve čtvrtek 1.3.2017 se konají v prostorách SHINE na Vítězném nám. expertní workshopy.

Kontakty:
odborný grarant konference:
Filip Plevač, tel. +420 608 002 660, filip.plevac@seznam.cz

organizační a administrativní záležitosti:
Pavel Klein, pavel@smba.cz

Dress code: casual / business casual

About Post Author

js