MBA 4.0 – otevření sku...

MBA 4.0 – otevření skupiny

Program je určený pro management a majitele firem, kteří se chtějí seznámit s nástroji I4.0, prakticky si je vyzkoušet a sestavit digitální strategii pro své firmy. Dále je určen pro odborníky a střední management, kteří tyto strategie a projekty budou aplikovat.

Otevíráme skupinu, ke které se můžete připojit Vy a klíčoví lidé, se kterými počítáte do budoucna na důležité úkoly ve vašich firmách a projektech v oblasti digitalizace a I4.0.

Získáte:
● Teoretickou a praktickou znalost ve vybraných oblastech Průmyslu 4.0
● Schopnost definovat a zadávat komplexní projekty
● Kompetence vydefinovat a naplňovat dlouhodobou vizi směřování společnosti v oblasti digitalizace a robotizace všech úrovní
● Znalosti k efektivnímu využívání a propojování IT nástrojů pro řízení firmy
● Schopnost identifikovat oblasti s potenciální vysokou přidanou hodnotou a navrhovat řešení

Forma a účast:
● Prezenční forma (1x za dva měsíce čtvrtek a pátek)
● Individuální podpora, konzultace s lektory
● Možnost absolvovat jen vybrané moduly (certifikát o absolvování)

Výstupy:
Výstup z každého modulu ve formě projektu využitelného v praxi vaší firmy
Po zpracování a obhajobě závěrečné disertace získání MBA diplomu

MBA 4.0 model SAMBA:

Jednotlivé moduly se skládají z teoretických a praktických částí, které jsou školeny lektory z průmyslové praxe

Tématika je probírána formou case studies včetně praktických ukázek a vlastního vyzkoušení technologických nástrojů dle daného modulu (robotická dílna, testování virtuální reality, příprava softwarové integrace procesů, …)

Při zpracování projektů bude vycházet zadání z aktuálních požadavků zaměstnavatele. Během přípravy projektu studenti mohou pravidelně konzultovat svá řešení s lektorským týmem dle dané problematiky.

Studenti si vzájemně prezentují a oponují nejzajímavější projekty (samozřejmě v souladu a respektem k utajení informací)

Odpovědi na často kladené otázky (FAQ) zde.

Bližší informace poskytneme a dotazy zodpovíme na mailu nebo na tel. +420 608 002 660.


 

 

Cena programu od 9.917 Kč měsíčně

cena bez DPH


Organizační tým : 

 

Filip Plevač
Garant programu MBA 4.0:
+420 608 002 660
plevac@smba.cz

   

Pavel Klein
Organizační a studijní záležitosti:
+420 775 957 969
pavel@smba.cz

About Post Author

js