Miloš Kříž: Těším na uc...

Miloš Kříž: Těším na ucelený pohled na firmu v éře digitalizace

Miloš dlouhodobě působí v top-managementu obchodních a výrobních firem, např. více než 7 let jako CEO ve firmě Kili, předtím jako CEO je Výzbrojně požární ochrany. V současnosti také realizuje projekty v rámci své privátní firmy.

Miloši, zúčastnil jsi se předchozích SAMBA konferencí, zaměřených na digitalizaci. Proč přijedeš do Břežan na aktuální, již čtvrtou akci na toto téma?

O Průmysl 4.0 se zajímám poměrně dlouho a již před první konferenci SAMBA na podzim 2017 jsem navštívil několik konferencí jiných. Konference SAMBy mě přinášejí konkrétní inspirace, které lze použít v běžné praxi SME. A nyní se těším na ucelený pohled na firmu v éře digitalizace. A samozřejmě i setkání se zajímavými lidmi. Je zajímavé sledovat posun v myšlení od první po třetí konferenci. A těším se na diskusi o tom, zda-li je I4.0 revoluce či evoluce.

Jaké impulsy sis odnesl z předchozích akcí?

Inspirací jsem si odnesl hodně. Já si myslím, že I4.0 je možná jen evolucí v průmyslu, ale revoluční dopady bude mít v dalších oblastech, hlavně socio – ekonomických. Pár věcí jsem už i řešil v rámci projektu Kili. Jak zvládnout na strojích pro sériovou výrobu individuální zakázky? Jak to správně řídit a jaký algoritmus použít? Jaké bude workflow? Inspirací je například odměňování pracovníků při projektech. Tedy interních a externích. Lze předpokládat, že nastupující generace Y změní způsoby práce, náboru zaměstnanců, komunikaci ve firmě. Z domu vím, že ročníky generací Y a Z nemají představu 9-5 v kanceláři. Už nyní jsou digitální nomádi pracující na více věcech současně a z míst, kde chtějí být. Sick day, neomezená dovolená, pracovní místo, pracovní doba, to asi budou, resp již jsou, veliké úkoly pro management. Ve spojení s novými generacemi bude muset nastoupit i pohled trvalé udržitelnosti, to je velmi zajímá. A rozhodně to bude mít i dopad do školství a vzdělávání. Inspiraci hledám v optimalizaci a automatizaci workflow ve firmě, skladování a optimalizaci zásob, atd.

Je digitalizace téma pro firmy v tvém okolí a jak takovýmto společnostem může konference pomoct?

Zdá se, že si řada firem z mého okolí potenciál a urgentnost tohoto tématu ještě dostatečně neuvědomuje. Což může být určitým způsobem fajn konkurenční výhoda pro ty, kteří to jako téma berou. Ti na konferenci jsou a hledají inspiraci, nasávají informace a již jsou ovlivněni.

V čem jsou tyto SAMBA konference jiné a na co se těšíš?

V čem jsou jiné jsem již zmínil. Je to inspirace pro SME. Je fajn vidět, jak pracuje digitaltwins leteckého motoru, ale to dává jen představu. Pokud ale někdo přijde a popíše svoji case study, tak jak to SAMBA dělá, tak je to jiné. Navíc neformální posezení a možnosti diskusí jsou velkým přínosem SAMBY.

Více než 15 let se pohybuješ na top-manažerských pozicích ve významných firmách. Jaký je tvůj přístup k řízení firem a tvůj manažerský styl? Na co kladeš důraz?

Svůj manažerský styl vnímám jako spíše mírný a pouze přiměřeně autoritativní. Snažím se s lidmi hodně hovořit, směřovat je a získávat informace. Informace si převádím do obrázků a začínám si z nich skládat celkový obraz. Jako puzzle. V okamžiku, kdy obraz nabere kontury, je jasné, kam se vydat. A jakmile vím směr, tak mě nic nezastaví a prosadím, co je potřeba. Což samozřejmě některé překvapí a je na nich, zda-li jdou či nejdou se mnou. Ale znovu, diskutuji směr s lidmi a snažím se vybrat nejlepší cestu. Pak už jen přiřadit termíny a odpovědnosti, no a samozřejmě nezbytná kontrola. Důraz kladu na samostatnost a odpovědnost lidí.

Jsi absolventem MBA programu na Nottingham Trent University. Jak zpětně hodnotíš toto studium a v čem ti bylo největším přínosem?

Komplexnost a provázanost. V době, kdy jsem MBA studoval (2003 – 2005) byl program sestaven tak, že jednotlivé moduly na sebe hodně „viděly“, navazovaly na sebe. Nový modul rozšiřoval, doplňoval a navazoval na předchozí. Tedy pokud si položím otázku, co se stane když, tak odpovídám z mnoha úhlů pohledů a provázaně v jednotlivých disciplínách.

Jsi pravidelným účastníkem SAMBA akcí. Jak SAMBA vnímáš a co se ti na akcích líbí?

SAMBA je fantastický projekt. Je to inspirace. Myslím, že je skvělé vědět, jaký je vývoj v jiných oborech, a kterým směrem se ubírají myšlenky pozvaných hostů. A to hostů velmi zajímavých. Zároveň se rád setkávám i s ostaními účastníky i organizátory.

A znovu, informace, které získám, se snažím utřídit a provázat se svými znalostmi, informacemi a zkušeností. Většinou se je snažím využít v praxi, alespoň z části, ale také i pro svůj osobní rozvoj.

Jsi velmi pracovně vytížený. Jakým způsobem relaxuješ a jak se ti daří dobíjet baterky?

Koníčků mám mnoho, ale nejvíce sportuji. Poslední zimy hodně na běžkách, sám i s rodinou. Chodím, loni z podzimu Camino Portugese da costa z Porta do Santiaga de Compostela, cca 280 km za 11 dnů a většinou v dešti. ? Knihy a občas nějaký rockový koncert. Ale nejvíce se, po všech letech mimo rodné město, snažím trávit čas s rodinou.

About Post Author

js