Martin Kopeček: Cena Andreje ...

Martin Kopeček: Cena Andreje Kopčaje za vynikající studijní výsledky MBA 4.0

Martin Kopeček  je čerstvým absolventem programu MBA 4.0. Za vynikající studijní výsledky obdržel cenu Andreje Kopčaje, která se uděluje při výjimečných příležitostech.

V současnosti působí Martin jako IT Manager v TSR Czech Republic.

Cena Andreje Kopčaje za vynikající studijní výsledky: Proč ti tak zarezonovala?

Z několika důvodů. Především je to ocenění nesoucí jméno významné osobnosti v oblasti manažerského vzdělávání, ke které mám velký respekt. Andrejův koncept spirálového managementu byl shodou okolností úplně prvním manažerským školením, které jsem absolvoval na začátku kariéry. Tato zkušenost mi dala základy a formovala můj přístup k vedení lidí a řízení projektů.

Do svých MBA 4.0 studijních prací a projektů jsem se snažil dávat vždy maximum, přesto pro mě bylo toto ocenění opravdovým překvapením a velkou poctou.

Kam tě MBA 4.0 posunulo pracovně, osobně a kompetenčně?

Posunulo mě výrazně ve všech oblastech. Pracovně jsem získal hlubší přehled o provázanosti procesů, jejich metrikách a možnostech, jak je monitorovat a optimalizovat v moderním pojetí.

Stal jsem se díky tomu silnějším kompetenčně a jistějším v rozhodování a vyjadřování. S větším přehledem o procesech a jejich provázanosti se zvýšila i moje schopnost činit kvalifikovaná rozhodnutí, efektivně komunikovat své myšlenky a úspěšně aplikovat řešení. Už v rámci studia si člověk začne uvědomovat, že má jiný pohled na svět a vidí vše jasněji než doposud. Poznal a osvojil jsem si také spoustu nástrojů, které mi denně pomáhají.

Osobně mě studium obohatilo o mnoho nových a inspirativních osob, od kterých jsem se mohl učit. Viděl jsem, jak ostatní řeší různé situace, což mi pomohlo vytříbit si svůj vlastní přístup k řešení problémů jak v pracovním, tak v osobním životě.

Co byl nejzajímavější projekt v rámci studia?

Vybrat jeden není snadné, každý z nich přispěl k mému posunu a rozvoji. V první polovině studia jsem pracoval na tématech, které mi otevřely oči a ukázaly mi, že se na svět sice dívám správným pohledem, snažím se ale realizovat své vize na nesprávném místě. To mě nasměrovalo k hledání správného prostředí pro realizaci mých nápadů.

Ve druhé polovině studia jsem už působil na správném místě. Bylo až neuvěřitelné, jak snadno šlo přehodit výhybku, navázat na nabyté vědomosti a okamžitě je aplikovat do navazujících projektů na jiném poli. Pokud bych měl přece jen vyzdvihnout jeden projekt, byl by to určitě projekt digitálního dvojčete logistiky. Tento projekt čeká na realizaci a věřím, že jeho potenciál je obrovský. Má potenciál stát se jedním z nejdůležitějších projektů, na kterých jsem pracoval.

Co tě v životě baví a naplňuje?

Těch věcí je hodně. Studium mi ukázalo, že mě nabíjí úspěch. Mám skvělý pocit, když se nějaký projekt povede nebo když s týmem dosáhneme stanoveného cíle. Pocit úspěchu mě motivuje a naplňuje.

Pracovního úspěchu lze dosáhnout jen pokud je vše v pořádku i v soukromém životě. Proto je pro mě důležitý čas strávený s rodinou a rozvoj radosti doma. Rodina je pro mě hlavním zdrojem energie a inspirace.

Občas je potřeba si vyčistit hlavu, což rád dělám turistikou v horách nebo v severských krajinách.

V kostce mě tedy nabíjí a naplňuje rodina, inspirativní lidé, má práce, kolegové a sport. Tyto prvky tvoří základ, který mě udržuje motivovaného a šťastného.

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na viděnou!

otázky: Jirka Slezák
foto: archiv Martina Kopečka

About Post Author

js