Na českém trhu není takto komplexní marketingový kurz

Budete schopni s čistým svědomím říct: Rozumím marketingu, vím, jak se marketing dělá. Vím, co by měla moje firma dělat, co děláme dobře a co děláme špatně.

Kurz je postaven na praktických příkladech a individuálně zpracovaných a oponovaných projektech, které vám pomohou posunout váš byznys a vaši značku na novou úroveň.

Naučíte se marketing od základů až po pokročilé kampaně. Ve spolupráci s prvotřídními hosty s dlouhodobými výsledky v jednotlivých oblastech. 5 modulů a závěrečný projekt.

Zahájení 10. září 2024, termíny zde.

Komplexní marketingový kurz, který potřebuje opravdu každý. Od strategie, přes značku až po nástroje, obsah a měření výsledků. 

Určeno pro:
 majitele a ředitele firem, marketingové manažery, obchodní manažery, marketingové specialisty, startupisty
 absolventy Master of Sales, MBA pro majitele a manažery, MBA 4.0

Forma:
 interaktivní workshopy, mentoring – vše zaměřeno na praxi a použití ve vaší firmě
 prezenční forma – moduly v zajímavých firmách a lokalitách, výměna zkušeností
 možnost vzít si k sobě parťáka z firmy na jednotlivé moduly (parťák v online režimu)
 každý modul je zakončen individuálně oponovaným konkrétním projektem pro vaši firmu

Po úspěšném zpracování a obhájení závěrečného projektu obdrží účastník certifikát Master of Marketing.

Obsah a výstupy modulů:

Úvodní modul vytváří rámec a pevný základ pro návazné části, které vyústí ve zpracování a oponenturu závěrečného projektu.

Pro svoji firmu vydefinujete a zpracujete:
● produkty / služby
● cílové skupiny a persony
● marketingové a obchodní cíle
● brand identity, tonalita
● silné slabé stránky (kotvy a plachty)
● archetypy
● analýzu konkurence

Obsah modulu:
● S čím vám marketing pomůže, benefity, potenciál pro byznys
● Kdy a proč ho potřebujete
● Co od něj čekat a co naopak ne
● Jak s marketingem začít
● Co prodáváte, co je váš produkt
● Silné a slabé stránky (plachty a kotvy)
● Cílové skupiny a persony – kdo je váš zákazník, co řeší a jak se chová
● Brand identita a tonalita
● Marketingový archetyp
● Analýza konkurence a positioning
● Marketingové a obchodní cíle
a další témata

Výstupy modulu:
● DNA firmy (vize, mise, hodnoty)
● marketingová a komunikační strategie
● logo
● barvy
● typografie
● alespoň 5 brandových aplikací
● zhodnotíte jejich současný stav

Obsah modulu:
● Marketingová strategie
– identita značky – vize, mise, positioning statement, claim, hodnoty
– služby a produkty, zákazníci a cílovky
– trh, konkurence, kanály
● Komunikační strategie
– tonalita značky
– komunikační manuál
– STDC strategie
– publikační akční plán
● Kreativní strategie
– zastřešující myšlenka
– klíčové vizuály
– slogany

● Branding a vizuální styl
– brandbook a logo
– typografie
– barvy
– grafický manuál
– brandové aplikace
● Brand management
– jak s brandem pracovat
– jak zajistit konzistenci a harmonii komunikace
– jak brand rozvíjet v čase

Výstupy modulu:
● zhodnotíte současný stav svého webu (prezentace služeb, srozumitelnost, prodejnost, HR atraktivita, technický aspekt)
● vytvoříte novou sitemap

Obsah modulu:
● Web jako obchodník
– UI / UX
– struktura webu
– wireframes
– webdesign
– obsah webu
● Development webu
– úplné základy webového vývoje
– jak vývojem webu projít jako firma
– provoz webu
– alternativy k vývoji webu na míru

● E-commerce
– vývoj a design e-shopu
– správa produktů a katalogu
– platební metody, logistika
● Datová analytika
– Google analytics
– co měřit a jak data číst
– heatmaps a další
– leady (merk)
– jak s daty pracovat a jak je vyhodnocovat

Výstupy modulu:
● zhodnotíte současný stav svého obsahového a výkonnostního marketingu
● vytvoříte dlouhodobý obsahový plán pro svůj projekt
● vytvoříte podrobný obsahový plán na 30 dní


Obsah modulu:
● Obsahový marketing
– obsahový / Media plán
– copywriting
– Foto/video
– Podcast
– sociální sítě
– mailing
● SEO
● Výkonnostní marketing
– search
– display
– social
Offline média
TV
– rádio
– print
PR
Eventy

Výstupem modulu je závěrečný projekt – vytvoření komplexní kampaně:
● Co komunikujete (definice produktu / služby)
● Komu to komunikujete
(cílová skupina a persony)
● Jak to komunikujete
(USPs, argumenty)
● Čím to komunikujete
(myšlenka / vizuál + claim)
● Kde to komunikujete
(channel strategy)
● Kdy to komunikujete
(timing, obsahový plán)
● Proč to komunikujete
(marketingové a obchodní cíle)
● Za kolik to komunikujete
(rozpočet)
● Kdo vám s tím pomůže
(dodavatelé, brief)


Obsah modulu:
● Jak postavit marketingovou kampaň
– co to kampaň je, typy kampaní
– na čem kampaň postavit (vstupní zadání)
– zastřešující myšlenka (kreativní koncept)
– Channel Strategy
– cíle kampaně
– měření a výsledky
– budget
Marketingová realizace
– dodavatelé
– výběrové řízení
– marketingový brief
Právní aspekty marketingu
– ochranné známky
– licence
Marketingový rozpočet

Lektoři, hosté, organizační tým:

Cena, kontakt, přihláška:

Cena:
● 69.000 Kč + DPH – prezenční účast, plný rozsah, projekty, závěrečný projekt, oponentura
● 35.000 Kč + DPH – online buddy

Odborný garant, dotazy k obsahu:

Organizační informace, přihlášky, administrativa:


Mám zájem o více informací a o účast: