Filip Plevač: 5 klíčových ...

Filip Plevač: 5 klíčových bodů ke konferenci 6.-7. března

Filip je odborným garantem konference I4.0: Strategie digitalizace firmy.

Oblasti I4.0 se věnuje řadu let z pohledu praxe generálního ředitele výrobních firem a z pohledu investorského. Ve své manažerské praxi působil mj. 7 let jako úspěšný generální ředitel firmy Moravia Cans, která získala řadu ocenění v oblasti vědy a výzkumu, ekonomiky a lidských zdrojů. Výsledkem jeho působení bylo navýšení zisku v řádu stovek procent, tržeb v řádu desítek procent.  Je absolventem VUT Brno fa strojní, oboru manažer výrobních strojů, systémů a robotiky a prošel i MBA studiem na Nottingham Trent University. Mezi jeho záliby patří rodina, cestování, vzdělávání a sport. Filip je členem představenstva SAMBA a je lektorem a modul leaderem na SAMBA MBA programu.

Filipe, jaká je motivace, aby se lidé zúčastnili březnové konference?

Důvodů pro účast je hned několik. V prvé řadě budeme opět ukazovat účastníky velmi žádané praktické aplikace z oblasti Průmyslu 4.0 vč. benefitů, postupů zavedení a efektů v jednotlivých oborech. Druhým obsáhlým tématem jsou jednotlivé nástroje Industry 4.0, jak o nich uvažovat, v jakých úlohách je využívat, a hlavně kdy je ten nejvhodnější okamžik implementace těchto nástrojů pro vaši společnost.

První den konference budou prezentovány inspirativní příběhy a příklady z praxe. Druhý den bude více praktický pro samotné účastníky. Demonstrovány budou konkrétní kroky vedoucí pro sestavení vlastní strategie digitalizace firmy. Tyto kroky budou prezentovány na konkrétních příkladech vybraných účastníků konference.

Jednotlivé kroky k sestavení strategie digitalizace, a tedy obsah druhého konferenčního dne bude následující:

  1. Základním bodem pro sestavení strategie digitalizace jsou procesy dané firmy a jak z nich získávat důležité informace.
  2. Druhým krokem je automatizace standardizovaných procesů napříč celou firmou. Nejedná se tedy pouze o robota pracujícího manuálně na svém stanovišti, ale především automatizaci plánování, nákupních procesů, účetnictví, administrativy a dalších.
  3. Třetím krokem je zhodnocení výsledků a potenciálů prvních dvou kroků a následně nalezení a využití syntézy mezi procesy a automatizaci dané firmy. Popíšeme, jak se dají informace propojit, generovat a přenášet je do vizuální podoby, aby je firma mohla využívat k efektivnímu řízení. Výstupem tohoto kroku je stav, kdy má firma popsány procesy, vizuálně vidíme, co se v ní děje, sledujeme klíčové hodnoty a to vše online s odezvou max několika sekund.
  4. Čtvrtý blok, který uzavírá druhý konferenční den, bude věnován vyšším algoritmům, strojového učení a neuronových sítí. Řekneme si, co pro takovéto úlohy ve společnosti potřebujeme a na jaké úlohy jsou tyto nástroje vhodné.

Cílem druhého konferenčního dne je podrobný a srozumitelný návod, jak si mohou účastníci sami sestavit strategii digitalizace vlastní firmy.

Jaké budou konkrétní přínosy pro účastníky a jejich společnosti?

První konferenční den se účastníci seznámí s dalšími a moderními nástroji Industry 4.0. V průběhu dne bude vyhrazeno spousta prostoru pro sdílení zkušeností lidí, kteří s těmito nástroji mají reálné zkušenosti a dokázali je aplikovat. Účastník konference bude následně schopen definovat a zvolit nástroj pro nejvhodnější využití v jeho firmě.

Z druhého konferenčního dne si účastník odnese draft a přesné kroky pro sestavení vlastní strategie digitalizace. Během dne, kdy budou jednotlivé kroky strategie digitalizace prezentovány na reálných příkladech, může účastník konference konzultovat tyto kroky, jejich nástroje a samotnou implementaci s odborníky z oblastí jako jsou robotika, senzorika, zpracování dat a další.

Co si účastníci z konference odnesou?

Účastník konference si odnese spoustu inspirací v oblasti Industry 4.0 pro svou firmu i svou profesi. Především pak to, že Průmysl 4.0 je sada zajímavých nástrojů, které lze vhodně a s efektem implementovat prakticky do všech oborů. Samozřejmě také sdílení zkušenosti s účastníky a spíkry konference, možné aplikace do businessu, návrh konceptu vlastní strategie digitalizace a v neposlední řadě představu, jak rozvíjet lidské zdroje a vzdělávat své zaměstnance a řídící pracovníky. Poslední zmíněný je důležitým přínosem pro účastníky, jelikož firma může implementovat pouze takové nástroje Industry 4.0, jaké kompetence a vzdělání mají její management a pracovníci.

V čem se tato akce od jiných konferencí a workshopů liší?

Skladba účastníků – v auditoriu je zhruba 70 % decision makeři firem z různých oborů. Organizátoři konference podporují a věnují značnou část konference workshopům, kterých se zúčastňují právě tito decision makeři firem, čímž vytváříme velmi zajímavé a přínosné interaktivní prostředí. To vše pod dohledem odborníků z praxe. Právě tento bod nás velmi odlišuje od jiných konferencí a hlavně, účastníci všech tří předešlých konferencí právě tento bod hodnotili jako jeden z nejpřínosnějších.

Účastníky konference necháváme o tématech diskutovat. Zhruba stejné penzum času je věnováno na jedné straně prezentacím spíkrů a na druhé pak diskuzím mezi účastníky.

Druhým zásadním odlišením je samotná kvalita organizace konference. Jedná se již o čtvrtou akci tohoto typu v řadě, která je pravidelně plně obsazená. Zakládáme si na prostorách, ve kterých konference probíhá, profesionálních spíkrech s rozsáhlou praxí a profesionální organizaci.


Na co se nejvíce těšíš ty osobně?

V rámci prvního konferenčního dne se těším na dvě reálné case study. První je z firmy, která se digitalizaci věnuje již několik let. Tato společnost se s námi podělí o retrospektivní pohled, který bude doprovázen i videozáznamy z předchozích let. Dozvíme se tedy co se daná společnost naučila, jaké kroky podnikala, a hlavně co fungovalo a co ne.

Druhým příspěvkem je příběh firmy působící z retailu s obratem 4 mld Kč. Tato firma má mimo jiné i síť kamenných prodejen na území České republiky. V oblasti Industry 4.0 se zabývá konsolidací a zpracováním dat ze všech svých prodejních kanálů. Dozvíme se, jak firma nastavila jednotlivé digitální procesy, jak data sbírá, a hlavně jak je vyhodnocuje.

Ale asi nejvíce mne láká právě druhý den konference, kdy se podíváme na konkrétní příklady možnosti digitalizace firem vybraných účastníků. A na jejich příkladech budeme ukazovat, jak se jednotlivé kroky dají navrhovat a popřípadě realizovat s přímou zpětnou vazbou v sále?

Děkujeme za rozhovor!

Přímý kontakt na Filipa:

Filip Plevač
plevac@smba.cz
tel. +420 608 002 660

otázky: Jirka Slezák
foto: archiv Filipa Plevače

About Post Author

js