Projektové řízení (v Sonne...

Projektové řízení (v Sonnentoru) 16. – 17. února

Dobře zvládnuté projektové řízení je předpokladem úspěšného rozvoje vaší firmy. Jde o disciplínu, která je komplexní, neustále se vyvíjí a je potřeba ji trénovat.

Přijďte se inspirovat a udělat kus důležité práce pro sebe i pro firmu. Výstupem každého účastníka bude rozpracování konkrétního projektu.

Tentokrát se sejdeme se ve firmě Sonnentor, kde při výstavbě nové haly použili metodiku našich lektorů.

Jedná se o dvoudenní intenzivní a interaktivní prakticky orientovaný modul.

Přijměte pozvání na výukový modul v rámci SAMBA MBA pro majitele a manažery. Ve skupině jsou v tomto termínu k dispozici poslední místa, proto je nabízíme přednostně zájemcům o studium.

Akce je dále určena pro zájemce o problematiku a pravidelné účastníky SAMBA akcí. 

Budeme se zabývat mj. těmito tématy:
 Jak využít projektové řízení ke strategickým změnám?
Trendy v oblasti projektového řízení. Jak srozumitelně postavit vizi projektového programu.
 Jak vytvořit soustavu projektů a změn
Dvě úrovně řízení soustavy projektů (a změn). Jak sestavit Strategickou roadmapu. Identifikace změnových projektů.
 Jak věci přehledně zorganizovat
Organizační východiska. Role a odpovědnosti. Jak nastavit pravidelnou pozornost. Agilita nebo pružnost - co to znamená v praxi? Kdy lze agilní přístupy použít, a kdy se jim raději vyvarovat?
 Jak změny efektivně uskutečnit
Projekt jako nástroj realizace změny. V čem spočívá a jak se pozná úspěšnost projektu? Start: Skutečně si rozumíme, co je zadáním? Pružnými(agilními)  plány k užitečnému výsledku. Jak postavit smluvní spolupráci při agilním vývoji.Jak projekt efektivně řídit?
 Jak ochránit dobrý výsledek změny
Pravidelná pozornost. Práce se zainteresovanými stranami. Systémová podpora změn a práce s riziky.
 Jak získat a udržet motivaci lidí
Kmenový vůdce (Sponzor)  - základní klíč k úspěchu. Jak motivovat a odměňovat ve světě kontinuálních změn a jak systematicky rozvíjet projektovou kulturu?

 Získáte ucelenou představu o tom, jak úspěšně a efektivně realizovat strategické změny prostřednictvím přístupů a nástrojů projektového managementu.
 Prakticky se naučíte:
     jak rozkrýt smysl změn a správně zaměřit pozornost,
     jak nastavit rytmus a postup vpřed,
     jak podpořit skutečnou spolupráci a motivaci lidí, zapojených do projektů a změn.
 Pochopíte, v čem spočívá pružný (agilní) přístup k řízení projektu.
 Osvěžíte si klíčové principy efektivního řízení projektů (z pohledu tvůrců prostředí, resp. zadavatelů projektů).
 Získáte inspiraci v podobě konkrétních příkladů a „příběhů“ z praxe.
 Celé dva dny budeme krok za krokem trénovat na komplexní případové studii postup.
 K dispozici bude i kvalitní doporučená literatura. Lektoři také v případě zájmu odpoví na otázky spojené s případnou certifikací.
• Uvidíte i ukázky využití umělé inteligence a automatizace pro řízení projektů.

Přednášející:
Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA
Ing. Michael Motal

Místo konání: SONNENTOR, Příhon 943, Čejkovice

Kontakty:
odborný grarant MBA programu:
Ing. Jiří Slezák, MBA

Dress code: casual / business casualMám zájem o účast


About Post Author

js