Představujeme: Josef Hajkr

Představujeme: Josef Hajkr

Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA je specialista na projektové řízení, kterému se plně věnuje již více než dvacet let. Kromě nastavování projektové kultury je jeho specializací inicializace a příprava projektů. Absolvent  FS VUT v Brně v oboru Technologie staveb. Absolvent doktorského studia na VUT v Brně v oboru Ekonomika a řízení podniku. Absolvent MBA studia na Nottingham Business School. Certifikovaný senior projektový manažer (IPMA Level B®), zkoušející dle IPMA. Project Management Consultancy First Assessor pro ČR. Člen Společnosti pro projektové řízení, kde jedno funkční období zastával roli prezidenta a několik let i roli předsedy Programové komise. Dlouholetý lektor Executive MBA programu na Brno Business School a lektor SAMBA MBA programu pro majitele a manažery.

Účastníci SAMBA akcí tě mohli zažít jako spíkra SAMBA večera v Bratislavě. Společně s Michaelem Motalem jste vystoupili i v rámci odborné části lednového workshopu Projektové řízení ve wellness. Řada lidí tě zná jako dlouholetého lektora na MBA i jako odborníka na projektové řízení. Čím se profesně zabýváš v současnosti?

Pomáhám ve firmách našich klientům vytvářet kulturu, ve které se daří projektům, změnám a inovacím. To, jak férově oceňovat lidi, kteří v této oblasti pracují, mě nyní zajímá v profesním životě nejvíce.

Můžeš nám přiblížit příběh SHINE?

Vznikli jsme v roce 1996 jako poradenská firma se specializací na manažerské řízení. V průběhu času jsme se začali orientovat i na další oblasti: strategické řízení, praktické užití mezinárodních standardů v projektovém řízení, zlepšování projektové kultury a řízení změn. Vyvinuli jsme originální Školu projektového řízení. V SHINE věříme, že projekty, změny a inovace lze dělat s radostí.

Kdo jsou vaši typičtí zákazníci?

Typickým zákazníkem je firma, která se potřebuje naučit to, jak realizovat změny. Oborově je to velice pestré, ale dlouhodobě roste podíl firem z oblasti výzkumu, vývoje, digitálního businessu. Jednotlivci se pak chtějí zlepšit v manažerských dovednostech a schopnostech vytvářet prostředí pro projektovou práci. Také se u nás školí a připravuje k mezinárodní certifikaci řada projektových manažerů – profesionálů.

Několikrát jsem tě v poslední době zažil „v akci“ i s tvými spolupracovníky a velice dobře na mne zapůsobila vaše sehranost a spolupráce. Můžeš nám říct něco víc o filosofii a hodnotách, kterými firmu řídíš, a jak vybíráš a motivuješ spolupracovníky?

Klíčoví lidé spolupracují v SHINE od jeho vzniku, tj. 20 let. Tím je zásadně ovlivněna sehranost a hodnoty a principy: zejména je to jednoduchost, praktičnost a smysluplnost řešení. V týmu také hodně rezonuje snaha o duševní pohodu naší i našich klientů. Zmínil bych ještě i důslednost a odborný rozhled.  Já jako leader musím určovat směr a musím neustále vytvářet prostředí, které motivaci lidí kolem SHINE podporuje. Myslím si, že řídit firmu je v zásadě řemeslo, které je možné se naučit. A řemeslo je potřeba dělat poctivě. Jít příkladem. Snažím se spolupracovat s osobnostmi.  Jsem moc rád, že se značkou SHINE jsou spojováni i lidé jako Jirka Plamínek, Dan Franc, a další.

Které strategické trendy považuješ za nejvýznamnější z pohledu vašeho byznysu (případně i z pohledu osobního)?

Pokud mám vybrat jednu věc, tak je to právě rychlost a množství změn. Změny se dnes navíc dějí tak často a tak rychle, že je důležité, aby se děly řízeně. Osobně vidím zvyšující se tlak na leadry organizací. Mají obrovskou odpovědnost. Je stále méně času na reakci. Na druhou stranu chtějí tito lidé také mít svůj osobní život v rovnováze se životem pracovním. Vždy je to nějak propojeno. Myslím si, že toto je rovněž významný trend. Pro koho vůbec pracovat a jaký smysl má tato práce?


Jaké problémy klienti nejčastěji řeší?

V knize Tomáše Sedláčka „Ekonomie dobra a zla“ je krásně nastolen zásadní problém, který řada leadrů a manažerů řeší. Většina organizací se snaží o nekonečný růst. Pokud je příležitost, úporně zvyšují výrobu za hranice svých možností. Pokud je trh v recesi, je problém udržet efektivitu.  Pan Sedláček na str. 103 píše toto: „Smyslem produktivity výroby není ji neustále zvyšovat, ale spočinout v užitku stávajícím.“

Řada našich klientů je v zásadě v pasti, která jim neumožňuje se systematicky zlepšovat. Buď jsou v režimu: „Nemáme nyní čas. Máme moc práce.“, nebo když je trh v poklesu, pak ti samí říkají: „Nyní je krize, nemáme zdroje. Řešíme akutní potíže s poklesem poptávek.“
Ale o to přeci nejde. Vždy budou časy bohaté a chudé. V dnešních na okamžitý výkon orientovaných firmách je často dysfunkční strategický proces. Leadři  jsou tak zavaleni řízením chodu a běžnou operativou, že nemají čas se systematicky věnovat nejenom vytvoření smysluplné strategie, ale rovněž i její průběžné aktualizaci. Zaměstnanci pak často upadají do pasivity dané neustálými špatně připravenými změnami.

Můžeš říci, jak konkrétně postupovat?

Pythagoras údajně kdysi řekl: „Vytvořte trojúhelník a problém je ze 2/3 vyřešen.“ Vyvinuli jsme vlastní přístup, kdy na projekty a změny jdeme ze tří perspektiv: správné vytýčení záměru (vize, cíle, postupové kroky), nastavení prostředí pro efektivní práci (to je nejvíce o rytmu a minimalizaci byrokracie) a práce s lidmi (to je o tom, aby lidé uměli a chtěli). Speciálně bych zmínil náš inovativní přístup k nastavení prémiového řádu pro znalostní pracovníky MOTIV-ACE (Motivační eso). Podle mého názoru je otázka motivace lidí klíčem k úspěchu.

Máš při náročné práci čas i na koníčky? Co tě nabíjí energií?

Energií mě nabíjí moje rodina. Nejvíce si pak odpočinu na horách. Rád chodím na sněžnicích a baví mě spát v zimě ve sněhu. Rád také jezdím na trekingovém kole, hraju na kytaru. Před rokem jsme také v rámci dobrovolnictví začal trénovat jeden dětský oddíl floorbal. Z toho mám velikou radost.

Patříš mezi pravidelné účastníky SAMBA akcí a SHINE se stal i partnerem SAMBA na rok 2016. Co ti účast na akcích a spolupráce se SAMBA přináší?

Nové podněty. Za několik let, co akce SAMBA sleduji, jsem měl možnost se setkat s tolika zajímavými lidmi, že v podpoře SAMBA určitě budu pokračovat. Velice dobré jsou i videozáznamy, kdy si člověk může vystoupení znovu pustit. Za toto moc děkuji. Velmi si cením i specializovaných témat, jako je digitalizace a Industry 4.0.

Máš v rámci SHINE nějakou speciální nabídku pro účastníky SAMBA akcí?

Asi bych nabídl cyklus kurzů a workshopů Školy SHINE. Jde o možnost se setkat se zajímavými lidmi a najít pro sebe náměty. Princip živého setkávání má smysl i v době bujících sociálních sítí. Mohu také nabídnout naši specializovanu stránku www.jaknazmenu.cz. Zde se snažíme publikovat užitečné články a videa z oblasti řízení projektů, změn a inovací.

Děkujeme za rozhovor


About Post Author

js