Přátelé, kamarádi,

v rámci dobrých vztahů jsme dojednali s Filipem Plevačem, že do konce roku věnuje několik dní konkrétním firmám z našeho okolí.

Cílem je rapidně zrychlit identifikaci konkrétního potenciálu a benefitů v oblasti digitalizace, případně kvalifikovaně oponovat existující plány digitalizace.

Výstupem je kvalifikovaný návrh postupu na další 3 roky, vč. benefitů a nákladů.

Jsou s tím výborné zkušenosti, management a vlastníci jsou nadšení. Za sebe doporučuji, využijte toho.

Můžete doporučit i vybraným přátelům, kteří takovouto příležitost ve svých firmách ocení. Vhodné pro výrobní i obchodní firmy a služby.

Jak postupovat:

Obraťte se rovnou Filipa (s odkazem na mne a na SAMBA) mailem nebo na tel. +420 608 002 660, případně na mne mailem nebo na tel. +420 602 359 504.

Jirka Slezák


Krátké představení:

Filip patří mezi respektované autority v oblasti digitalizace průmyslových podniků. 

Vychází ze své manažerské praxe v pozicích CEO výrobních firem, z realizovaných projektů komplexní digitalizace a automatizace firem a z vlastních konceptů, které vznikly na základě praxe v českých i mezinárodních firmách.

Filip na rozdíl od prakticky všech ostatních autorit nezastupuje žádného dodavatele řešení, hardware nebo služeb a pomáhá firmám vytvořit si vlastní nezávislý pohled na problematiku.

Filip dlouhodobě spolupracuje se SAMBA a je odborným garantem programu MBA 4.0.

Rozhovor Učíme lidi jednoduše řešit digitalizaci firem.

About Post Author

js