Pavel Kysilka: Klíčové tren...

Pavel Kysilka: Klíčové trendy finančního sektoru

Ing. Pavel Kysilka, CSc. je absolventem VŠE v Praze fakulty národohospodářské. V 90. letech zastával pozici viceguvernéra a výkonného guvernéra ČNB. Byl odpovědný za přípravu a realizaci rozdělení československé měny a zavedení české koruny. V letech 1994-1997 působil jako expert MMF a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. V 90. letech působil jako prezident České společnosti ekonomické. Od roku 2000 začal působit v České spořitelně, v roce 2004 byl dozorčí radou ČS zvolen členem představenstva a od 1. ledna 2011 vykonával pět let funkci generálního ředitele a předsedy představenstva. V současnosti zastává pozici předsedy správní rady 6D Academy. Pavel Kysilka vystoupil jako host SAMBA večera v prosinci 2014 v Brně a je úvodním spíkrem připravované červnové SAMBA konference.

Kam se ubírá korporátní financování a celý bankovní sektor, jaké změny můžeme čekat v příštích letech?

Vývoj bankovního sektoru je dnes ve světě, i u nás ve vleku, dvou trendů. Tím prvním je stále komplikovanější, dražší a méně a méně racionální regulace. Ten druhý trend je rozhodně pozitivnější, určitě z pohledu klientů, ale také ze strany osvícených bank. Je jím zapojení nových technologií a s nimi spjatých obchodních a servisních modelů. Zjednodušování a digitalizace klientských i vnitřních procesů, softwarová robotizace, spojení umělé inteligence s obrovským množstvím dat a konečně zapojení technologie blockchainu přenechávají služby s nízkou přidanou hodnotou strojům, a dávají bankám šanci věnovat se nabídce komplexních klientských řešení a životního plánování integrující finance včetně pojištění s bydlením, zdravím, vzděláním, prací, dopravou, volným časem a stářím. Samozřejmě, že to ale také otvírá dveře technologickým společnostem, těm velkým i startupům, ke konkurenčnímu vstupu do tohoto oboru. Což je ale opět z pohledu klienta příznivé.

Jak to ovlivní dostupnost finančních zdrojů pro firmy?

Ta souvisí spíše s celkovou ekonomickou situací, měnovou politikou centrálních bank a regulací. Likvidity je dnes u nás i ve světě nadbytek, její přeměnu do firemního financování ale vždy ovlivňuje celková důvěra v budoucí vývoj a regulatorní limity. V současnosti je nálada firem, bank i domácností velmi dobrá, peněžních zdrojů je nadbytek a jsou rekordně levné, proti tomu ale působí stále se zpřísňující evropská regulace.

Co dalšího tento vývoj znamená pro firmy a jak by se měly připravit?

Firmy dnes mají více možností vybírat si mezi bankami podle jejich schopnosti poskytovat digitalizované služby a v klientském vztahu se soustředit na služby s vysokou přidanou hodnotou, zejména na nabídku řešení pro všechny životní cykly firmy od založení, růst, export, akvizice a fúze až třeba po IPO. To vše v integraci s rostoucími možnostmi smart modelů v oblasti, budov, energií, gridů, dopravy, digitálních registrů atp.

Na co se chcete dále zaměřit na vystoupení na SAMBA akci “Trendy ve financování” v Brně 1.6.2017?

Chci ukázat na konkrétních příkladech klíčové trendy posledního roku v oblasti finančního sektoru, které ovlivní v nejbližších letech sektor i klientský byznys a interakci.

Hodně energie věnujete novému projektu 6D Academy. Jak projekt vznikl, na koho je zacílen a jaké jsou přínosy pro účastníky/klienty?

Projekt 6D Academy vznikl jako otevřená iniciativa několika špičkových lidí z různých oborů českého byznysu a ekonomiky od průmyslu, bankovnictví, makroekonomiky, sociálních medií, dat, přírodních věd,  kyberbezpečnosti, práva, auditu a consultingu, které spojuje intenzivní zájem o moderní technologie, s nimi spjaté modely a jejich využití v podnikání i v životě. 6D Academy formou tréningů, školení, poradenství a volně přístupného online obsahu na 6DHub.cz pomáhá českým firmám a organizacím maximálně využít možností nových technologií a obchodních modelů ke zvyšovaní konkurenceschopnosti, růstu, úsporám a klientské loajalitě. S využitím praktických příkladů pomáháme firmám nalézt, analyzovat a testovat nejzajímavější příležitosti přicházející z oblasti robotizace, automatizace, umělé inteligence, blockchainu, virtuální a rozšířené reality, bio-, nano- a materiálových technologií a s nimi spjatých byznysových, produkčních, servisních, komunikačních a pracovních modelů. A kromě toho jim předat účinné techniky, které používají nejinovativnější týmy na světě jako prostředek svého růstu a konkurenceschopnosti.

Těžiště aktivit 6DA je v Praze, uvidíme Vás někdy na 6DA akci v Brně?

Kromě toho, že našimi kurzy, tréninkovými workshopy a poradenstvím prošli mnozí podnikatelé a manažeři z Brna a okolí, jsme velmi flexibilní a za klienty velmi rádi vyrážíme. Jak k na tělo šitým vnitrofiremním projektům a iniciativám, tak na hromadnější tréninkové akce. Konečně, náš 6DHub jako ochutnávka je k dispozici 7 x 24 hodin online.

Děkujeme za rozhovor.

About Post Author

klein