Jiří Slezák: Měníme lidem...

Jiří Slezák: Měníme lidem život k lepšímu

Jirka je předsedou SAMBA, kde je činný od vzniku v roce 2010. Je absolventem VUT Brno a MBA studia na Nottingham Trent University. V průběhu profesní kariéry působil v managementu zejména průmyslových firem.

15 let působil v rolích koordinátora, modul leadera a lektora MBA a MSc programů, realizovaných ve spolupráci s Nottingham Trent University a Staffordshire University.

Jirko, proč SAMBA, tedy Spolek absolventů MBA, otevřel vlastní MBA program?

Hlavním důvodem je, že nám to dává obrovský smysl. MBA je skvělý nástroj pro transformaci jednotlivců do vyšší manažerské ligy a také nástroj pro změnu řízení firmy z operativního na více strategické. Studenti hodně oceňují, že se mohou v dnešní místy brutálně rychlé době zastavit, načerpat novou inspiraci, přehodnotit vize a strategie svých firem a začít dělat věci lépe a ve větší osobní pohodě. Měníme lidem život k lepšímu, a vlastně i jejich firmám. A to je skvělá věc.

O otevření SAMBA MBA programu jsme byli průběžně žádáni posledních několik let, i s ohledem na vývoj na trhu MBA vzdělávání v ČR. Máme unikátní předpoklady, o které se můžeme opřít. Máme stabilní organizační tým s 15 let zkušeností z britských univerzitních MBA programů a skvělou lektorskou základnu s více než 1.000 osobnostmi, z nichž většina jsou absolventi britských nebo amerických MBA programů. Spolupracujeme dlouhodobě i s Josefem Hajkrem se SHINE, kterého čtenáři newsletteru dobře znají. Můžeme také stavět na dobré reputaci díky činnosti a výsledkům SAMBA za celou dobu činnosti.

Kde se studijní skupina otevírá?

Další skupinu opět otevíráme v Brně. Předchozí skupiny jsme zahájili v Olomouci a v Brně.

Už se někdo do nové skupiny hlásí?

Zhruba polovina kapacity je naplněna. Tentokrát se hlásí ještě více lidí z vlastnických struktur, kteří jsou zároveň členy managementu firem.

V čem je specifický přístup SAMBA MBA programu?

Vycházíme z toho nejlepšího, co se nám v posledních 20 letech osvědčuje jako dobře fungující recept na zmiňovanou transformaci účastníků do vyšší manažerské ligy. Zároveň tyto principy kombinujeme s přístupy, které jsou v dnešní době nutností a na trhu nám chyběly. Mám na mysli například časová schémata modulů, obsahovou flexibilitu a některé výukové prvky v rámci výuky. Mimochodem, výuka je výhradně prezenční, lektorský tým vždy přizpůsobujeme odvětvovému složení skupiny. Podrobné informace i odpovědi na časté otázky jsou na stránkách SAMBA MBA programu.

Chystáte něco dalšího?

Společně s Filipem Plevačem připravujeme úplně nový model vzdělávání, MBA4.0. Je zaměřený na jinou cílovou skupinu a je to i dobrý tip pro ty, kteří již mají “konvenční” MBA za sebou a chtějí na sobě dále pracovat.

V rámci konceptu MBA4.0 používáme s ohledem na obsahové zaměření jiné didaktické přístupy. Těšíme se na to, je to začátek něčeho úplně nového.

Jak pokračují tradiční akce SAMBA?

Tento podzim budeme vstupovat do 10. roku činnosti. Původně jsme vyrostli na neformálních akcích a také na akcích s charitativním rozměrem, kterých bylo zhruba 5 do roku. Vyvíjíme se a rozvíjíme se, za loňský rok jsme uspořádali už 78 akcí různého typu. Mimochodem, naprostá většina z nich není zpoplatněna, u některých jsme museli zavést vložné s ohledem na neúprosnou ekonomiku.

Co plánujete dál?

SAMBA neustále naplňuje svoje původní poslání – vytvářet příjemné prostředí pro setkávání inteligentních, slušných a úspěšných lidí, kteří na sobě chtějí pracovat a zároveň chtějí část energie vracet zpět do prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme.

Dává nám to obrovský smysl a chceme v tom pokračovat nadále.

Děkujeme za rozhovor!

Kontakt na Jirku:

Ing. Jiří Slezák, MBA
jirka@smba.cz
tel. +420 602 359 504

otázky: Pavel Klein
foto: archiv 

About Post Author

js