Co je smyslem a jaká jsou specifika SAMBA MBA4.0?

Smyslem a cílem programu je osobní a profesní transformace účastníků do vyšší manažerské ligy. Chceme pomoci vybudovat silnou skupinu manažerů a vlastníků, kteří budou úspěšní v turbulentní době plné výzev, hrozeb a příležitostí, která je před námi. 

Jedná se o prezenční program v délce 2 let. Vznikl na základě požadavků a poptávky od pravidelných účastníků akcí SAMBA.

Struktura programu byla vytvořena týmem, který má 20 let detailních zkušeností s MBA vzděláváním. Při designu programu jsme akcentovali dlouhodobě fungující výukové přístupy v kombinaci s moderními trendy ve výuce a potřebami náročné cílové skupiny. Program je silně zaměřen na praxi při zachování akademických standardů.

Tým lektorů SAMBA je tvořen osobnostmi, které samy prošly MBA programy a zároveň mají track-record úspěchů v řízení firem.Jaké jsou podmínky přijetí do studia?

Pro přijetí do programu MBA je sestavena přijímací komise z jednotlivých členů, garantující program MBA. Základním předpokladem pro přijetí do programu je ukončené vysokoškolské studium a manažerská praxe. Přijímací komise může udělit individuální výjimku v případě absence ukončeného vysokoškolského studia, které je doložené dostatečnou praxí v manažerské pozici.


Jaká je kvalita studia a jaké osvědčení o absolvování obdržím?

Kvalitu programu garantuje organizační tým, který má 15 let zkušeností s organizováním manažerského postgraduálního studia MBA programů pod britskými akreditacemi Nottingham Trent University a Staffordshire University.

Kvalitu studia garantuje tým 50 lektorů a modul-leaderů, kteří jsou sami převážně absolventy MBA programů na britských a amerických univerzitách. Na akademické standardy dohlíží Akademický výbor SAMBA.

Program je zaštítěn reputací spolku SAMBA, který již přes 11 let sdružuje absolventy a zájemce o studium MBA v České a Slovenské republice a je jedinou organizací svého typu v ČR a SR. 

Úspěšní absolventi získají diplom o absolvování programu MBA (Master of Business Administration), vystaveným garanty programu a SAMBA – Spolkem absolventů MBA. Absolventi programu získávají rověž mezinárodní MBA diplom pod certifikací IES (International Education Society). 


Jaké je schéma a časový rozsah?

Moduly jsou rozděleny do dvou dnů (obvykle čtvrtek a pátek) v časové dotaci 8 hodin denně (v době od 9 do 17 hodin s přestávkou na oběd). Po skončení oficiálního programu dne následuje neformální socializace.
Stále oblíbenějším prvkem výuky jsou prezentace a oponentury výstupů z předchozích modulů, které se konají obvykle večer před zahájením dalšího modulu.


Je program v češtině nebo angličtině?

Studium probíhá v češtině.


Co je cílem jednotlivých modulů?

Podrobný popis jednotlivých modulů na požádání.

Přejeme si, aby lidé odcházeli z každého modulu s třemi naplněnými očekáváními:
Maximální inspirativnost – pocit, že si odnášejí největší inspiraci v dané oblasti, jakou jim doposud nikdo jiný nenabídl.
Skvělá společnost – radost, že mohli aktivně a konstruktivně diskutovat problematiku s lektory, hosty i účastníky, kteří se akce zúčastnili.
Přenos znalostí do praxe – jasná představa co mají dělat pro to, aby jim prezentované věci byly přínosné v praxi a jaké další kroky mají činit pro jejich implementaci do svých firem a životů.


Jaký je rozsah výstupu z každého modulu?

Každý modul má specifický výstup dle zaměření modulu – typicky projekt, prezentaci nebo písemnou práci.

Koncentrujeme se na reálnou využitelnost výstupu – např. tak aby bylo možné jej předložit vedení/majiteli firmy (pokud je očekáváným příjemcem). V takovém případě se typicky jedná o executive summary + podkladové analýzy a realizační projekt.


Nenašli jste zde odpověď na svou otázku?

Pokud jste zde nenašli odpověď na svou otázku, kontaktujte nás.