Barbora Stejskalová: Zaměř...

Barbora Stejskalová: Zaměříme se na tvorbu HR strategie jako celku

Barbora Stejskalová se v oblasti HR pohybuje celou profesní kariéru. Je absolventkou studia MBA na Nottingham Trent University. Pracovala pro společnosti jako Fortuna Group, T-Mobile, General Electric, Johnson & Johnson. V průběhu kariéry se jí podařilo získat hned několik významných ocenění, jako například Nejlepší personální projekty roku, Nejlepší zaměstnavatel či HR osobnost roku. Od roku 2012 působí Bára prostřednictvím vlastní společnosti Human Garden, která poskytuje služby v oblasti HR, firemní kultury, zdravé firmy a koučinku.

Báro, po roce se opět uvidíme na modulu k pokročilému řízení a rozvoji lidských zdrojů. Na co se budeš zaměřovat?

Na červnovém modulu se zaměříme na tvorbu HR strategie jako celku.

Budeme také do hloubky rozpracovávat odměňování a některé konkrétní procesy. Účastníci si na příkladu své firmy vyzkouší nastavit odměňování do detailů. Zaměříme se na odměňování týmů, včetně obchodních, a na práci s variabilní složkou napříč firmou.

Navážeme na témata jako motivace, nábor, rozvoj, digitalizace, komunikace, benefity, vztahy, kultura firmy, současné trendy a zaměření HR, kterých už jsme se dotkli dříve.

Co bude výstupem?

Očekávám, že každý z účastníků vytvoří pro svoji firmu kompletní personální strategii s důrazem na témata, která aktuálně řeší. Samozřejmě se zohledněním, v jaké fázi vývoje firma je. Tuto personální strategii lze použít i v rámci celkové strategie firmy, kterou budou dále někteří účastníci zpracovávat.

Co vidíš za aktuální hlavní trendy v HR?

Připadá mi, že menší firmy, které v posledních letech vyrostly, začínají konečně řešit oblast lidí a jejich rozvoje opravdu intenzivně. Že najednou začínají řešit otázky i kolem základního manažerského rozvoje a vůbec toho, jak HR ve firmě uspořádat.

Takže i ten punkový styl startupů najednou volá i po tom, hele, pojďme to tady nějak uspořádat, procesovat a nějak ty naše lidi začít školit, vzdělávat a rozvíjet.

U menších a středních firem vidíme, že se této oblasti věnují daleko víc než dřív, že manažeři a majitelé vnímají, že to je důležité. Mizí výmluvy typu není na to čas, my jsme malí a podobně. U velkých firem je vývoj hodně individuální.

Co vidíme na trhu, je stále obrovský problém se sháněním lidí. Boj o lidi na trhu je velký. O to víc si firmy uvědomují, že musí být vidět, musí být o nich slyšet, musí těm lidem něco nabídnout. Jinak u nich lidi nezůstanou – nebo prostě ani nepřijdou.

Co vidíš, že firmy řeší a neměly by nebo naopak neřeší a měly by?

Menší firmy často neřeší vztahy, kulturu, nechávají to prostě nějak samovolně plynout. Některé velké firmy to zase naopak přehánějí a dělají to tak jako na sílu, že už to pak lidi nebaví. Takže by to chtělo v této věci u těch menších posílit a u těch větších možná trochu zvolnit. Určitou otázkou zůstává u řady firem, jak naložit s prací doma.

U odměňování řada firem na jednu stranu řeší, jak ekonomicky ustát navyšování platů. A naopak neřeší, když už ty lidi seženou, jak je správně zaplatit, motivovat a odměňovat.

Daleko víc než dřív se objevuje téma tiché rezignace (quiet quitting), které není totožné se syndromem vyhoření. Je to věc, na kterou by se měly firmy začít zaměřovat a pracovat s tím.

Nějaké motto nebo apel na závěr?

Aby se ta firma hnula, musí se hnout lidé – a management pro to musí něco dělat.

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na viděnou!

otázky: Jirka Slezák
foto: archiv Barbory Stejskalové

About Post Author

js