Robotika a automatizace 12.-3....

Robotika a automatizace 12.-3. 11.

Zveme vás na dvoudenní intenzivní akci ve formě workshopu, zaměřeného na řešení problémů a výzev ve vašich firmách.

Zpětná vazba od účastníků předchozího modulu:

Po absolvování dvoudenní výuky jsem si díky práci na jednotlivých konkrétních příkladech uvědomil, že prvním krokem pro implementaci jakéhokoliv nástroje Industry 4.0 je zastavit se a důkladně promyslet a vydefinovat konkrétní zadání.
Na výuce prvního modulu studia MBA 4.0 s názvem Digitalizace jsem se naučil jak s celou problematikou Industry 4.0 v naší společnosti pracovat a kde začít. Lektor a odborný garant mne naučili jednotlivé kroky, které na sebe logicky navazují a dávají smysl.
Velmi pozitivně hodnotím praktický přístup studia, který tvoří přibližně 80 % výuky. Na reálných case study studentů se společně učíme, jak využívat nástroje digitalizace a potažmo Industry 4.0.
Díky absolvování modulu Digitalizace nyní nahlížím na naše dosavadní firemní procesy z jiného úhlu pohledu, který je zásadní pro budoucí implementaci nástrojů Industry 4.0.
Pozitivně hodnotím interakci studentů s lektorem a rovněž i s odborným garantem modulu, který je specialistou na danou problematiku a obohacuje výuku o své praktické zkušenosti.
V průběhu obou dnů se mi líbilo praktické drilování daného tématu na konkrétních case study jednotlivých studentů. Díky tomuto intenzivnímu drilu teď pohlížím na danou problematikou a její implementaci s větší jistotou a lehkostí.
Naučil jsem se pojmenovávat jednotlivé nástroje digitalizace, díky kterým nyní umím vydefinovat zadání samotného projektu. Nyní budu připravovat projekt v naší společnosti, čímž výstupy z výuky budu ihned transformovat do praxe.
Výuka probíhala s lehkostí a určitou grácií. Díky výuce mi přijde příprava a implementace Industry 4.0 srozumitelnější a jednodušší.


Chcete se dozvědět víc o workshopu? Spojí se s Vámi leader modulu Filip Plevač, zodpoví dotazy a řekne další detaily. Zanechte svůj kontakt:

Přínosy pro účastníky:
Účastník si osvojí pravidla robotiky a automatizace, bude umět vydefinovat zadání robotických projektů pro potenciální dodavatele nebo integrátory těchto zařízení.
Účastníci se rovněž naučí, jak získávat informační vstupy pro robotické pracoviště z dostupných zdrojů dat, jakými jsou ERP systémy, plánovací systémy, MES systémy a další.

Výstupem modulu je reálný projekt, který bude následně implementován do praxe firmy studenta.

Podrobný popis:

Obsahem a cílem workshopu je obeznámení se a následné nasazování a používání dostupných technologií robotizace a automatizace ve firemních procesech.

Účastníci budou seznámeni se základními pravidly robotiky a automatizace a budou jim prezentovány praktické příklady, ať už z hlediska využívání robotizace a automatizace u fyzických operací firmy (sváření, montáže apod.) anebo procesů v oblasti administrativy společnosti (účetnictví, nákup, plánování výroby, správa dokumentace, vyhodnocení informací o klientech apod.).

Na reálných příkladech z několika oborů se budeme věnovat různým firemním činnostem a procesům, které lze automatizovat nebo jejichž chod lze plně automatizovat.

Účastníci budou na teoretické a praktické úrovni seznámeni s těmito pojmy: hardware + software, roboti, základní rozdělení robotů a jejich využití (koboti, chatboti, autoboti), systém zapojení a komunikace s dalšími systémy (řídící systém a robot jako master a slave), bezpečnost, vydefinování logistiky, senzorika, kamerové systémy a navigační systémy, semi-inteligentní robotika.

Místo konání: Střední Čechy

Kontakty:
Filip Plevač, plevac@smba.cz, tel. ‭+420 608 002 660
Jiří Slezák, jirka@smba.cz, tel. ‭+420 602 359 504‬

About Post Author

js