Motivace a Leadership I4.0 26....

Motivace a Leadership I4.0 26.-27. 3.

Dvoudenní intenzivní akce ve formě workshopu. Hlavní témata:
 Digitalizační projekty jsou o lidech
 Dopady digitalizace firmy na firemní kulturu
 Klíčová role vzdělávání
 Tvorba a motivace týmu pro projekty I4.0
 Jak využít digitalizaci k zeštíhlení firemní struktury
 Totální změna pracovní náplně: co všechno mohou dělat lidé, kteří mají správné informace a nemusí nic hledat
 Rostoucí potřeba komunikace a role leadera
 a další
Workshop se koná v rámci aktivit programu MBA4.0.

S tématy se budeme seznamovat na konkrétních projektech účastníků a na praktických úlohách s ukázkami použití nástrojů. Výuka bude probíhat v atraktivní firmě, součástí modulu je večerní networking.

Výstupem workshopu je reálný projekt, který bude následně implementován do praxe firmy studenta.

Podrobný popis:

Role zaměstnanců z pohledu nasazení nástrojů digitalizace je naprosto nezastupitelná. A právě motivace a leadership s ohledem na implementací nových technologií Industry 4.0 je náplní pátého výukového modulu studia.
Studenti budou seznámení s metodikou, jak sestavit a efektivně řídit týmy, které budou ve společnostech schopné implementovat nové nástroje a nové technologie. Budeme se zevrubně zabývat tím, jak udržet týmy motivované. Základní premisou v tomto modulu je, že schopnost definovat projekt v oblasti Industry 4.0 s nejvyšší přidanou hodnotou je interní záležitosti společnosti, které stojí a padá na zkušenosti, kompetencemi, znalostmi, a hlavně motivaci zaměstnanců daného podniku. Proto se budeme z velké části věnovat stavbě smíšených týmů z interních odborníků doplněných o experty na konkrétní technologie. Budeme se věnovat i tomu, že nasazení nástrojů Průmyslu 4.0 je v podstatě kontinuální změnou s obrovským tlakem na změnu i firemní kultury.

Ze způsobu motivace a práce s lidmi se budeme převážně věnovat technikám agilního řízení pracovních týmu. V tomto kontextu budeme studenty zároveň vzdělávat v oblasti firemní kultury a jejich změně, jelikož s rostoucím počtem nasazených nástrojů digitalizace budou společnosti muset rozvíjet svoje pracovní prostředí.

Součástí výuky bude příklad konkrétní firmy, která již řadu nástrojů digitalizace zavedla. Na této společnosti bude prezentováno, co pro jejich úspěšnou implementaci bylo klíčové a co se naopak během realizace v reálném prostřední nedařilo a proč. Rozebereme si roli implementačních týmů, které na těchto projektech pracují už více než dva roky.

Místo konání: S ohledem na aktuální situaci přesunuto na online platformu

Kontakty:
Filip Plevač, plevac@smba.cz, tel. ‭+420 608 002 660
Jiří Slezák, jirka@smba.cz, tel. ‭+420 602 359 504‬


Chcete se dozvědět víc o workshopu? Spojí se s Vámi leader modulu Filip Plevač, zodpoví dotazy a řekne další detaily. Zanechte prosím svůj kontakt:

Přínosy pro účastníky:
Účastníci se během výuky se naučí a pochopí důležitost jednotlivých rolí v týmu a konkrétních účastníků v implementačním procesu. Spolu s tím se student seznámí s metodikou sestavení a motivace týmu. Modul Motivace a Leadership 4.0 patří mezi moduly horizontální, který bude mít pozitivní dopad pro účastníky v rámci všech ostatních modulů studia. Účastník bude schopen revidovat leadership jednotlivých týmů, nabírat a řídit pracovní týmy, motivovat a vést zaměstnance.

Výstupem modulu je reálný projekt s možností expertní oponentury.


Reference:

Studium MBA 4.0 je pro mne výborným dalším rozšířením povědomí o moderních technologiích, zvláště pak v oblasti IT s velmi detailními praktickými příklady použití. Ze své profesionální praxe a z automatizačních projektů ve firmách jsem nějaké znalosti a zkušenosti již měl, ale takto strukturovaný a na praxi orientovaný soubor informací, kterého se mi dostává během studia, mi pomáhá daleko lépe a rychleji se orientovat v dostupných možných řešeních nutných k trvalému rozvoji ve výrobních společnostech a k udržení konkurenceschopnosti. Navíc jsem schopen mnohem lépe komunikovat s dodavateli automatizačních technologií, softwarového vybavení, senzoriky apod. a definovat požadavky či zadání která jsou potřebná pro naše měnící se a vyvíjející se výrobní programy. Jednotlivé moduly jsou vždy velmi přínosné a zajímavé nejen po obsahové stránce ale také skladbou spolu studujících kolegů a jejich znalostí a zkušeností, z různých průmyslových oblastí.

Čestmír Weishäupl
Metaldyne Oslavany, jednatel


O téma Průmyslu 4.0 jsme se v naší společnosti Eberspaecher začali zajímat již před dvěma roky, kdy jsme s externí partnerem vypracovali „Digitalizační strategii 4.0“po náš závod v Rakovníky vyrábějící výfukové systémy. Zde jsme však zjistili, že nejsme informačně a vědomostně připraveni na tuto náročnou technologickou změnu, a proto jsme si aktivně začali hledat doplňkové zdroje dalších informací a vzdělávání. V té době mě proto velmi oslovila nabídly SAMBY na možnost MBA studia 4.0. Studium je logicky členěno do bloků, postupuje systémem od jednoduššího ke komplexnějšímu a umožňuje i posluchačům bez IT vzdělání pochopit zásady a principy fungování 4.0. Velmi oceňuji interaktivní formu výuky, která je zaměřena na praktickou stránku jednotlivých aplikací a na řešení reálných projektů posluchačů. Benchmarkem je zapojení odborníků z průmyslové praxe.Toto studium mohu pouze doporučit všem, kteří mají potřebu si doplnit vzdělání v oblasti průmyslu 4.0 a pevně věřím , že absolvování tohoto programu se stane konkurenční výhodou jeho absolventů na budoucím trhu práce.

Michal Zechovský
Eberspächer Rakovník, Managing Director

About Post Author

js