Vizualizace, MES a zpracován...

Vizualizace, MES a zpracování dat 16.-17. 1.

Zveme vás na dvoudenní intenzivní akci ve formě workshopu. Hlavní témata:
 Sběr dat, jejich zpracování a formy vizualizace jako nástroje pro řízení společnosti i procesů
● MES systémy a důležitost automatického sběru dat
● Business Intelligence nástroje pro jednoduchou tvorbu dashboards nad přímými daty ze strojů, systémů, CRM, ERP, ...

Workshop se koná v rámci aktivit programu MBA4.0, aktuálně jsou k dispozici 3 místa.

S tématy se budeme seznamovat na konkrétních projektech účastníků a na praktických úlohách s ukázkami použití nástrojů. Výuka bude probíhat v atraktivní firmě, součástí modulu je večerní networking.

Výstupem workshopu je reálný projekt, který bude následně implementován do praxe firmy studenta.

Podrobný popis:

S funkční senzorikou a získáváním velkého množství dat z jednotlivých částí firemních procesů vzniká velký prostor pro zpracování a vyhodnocení těchto dat a informací. Následná vizualizace těchto dat pak firmě nabízí možnosti jejich zobrazení ve formě adekvátního prostředí, které slouží k lepšímu řízení firmy a vyšší efektivitě, což je náplní tohoto výukového modulu. Účastníci se naučí pracovat s různými formy analýz a vytěžení takto získaných dat.
Nedílnou součástí výuky modulu je teoretický a praktický popis MES systémů, naučení se řízení procesů i celých společností s podporou on-line (real-time) informací. Účastníci se tedy naučí zefektivnit řízení firmy z dosavadních informací, které jsou staré několik hodin i dní na řízení real-time z dat a informací, jejichž stáří není delší než několik málo vteřin. Účastníci budou dále v rámci modulu seznámení se základním potřebným vybavením v podobě HW pro možnou realizaci, která je popsaná výše. Zároveň si ukážeme dostupné trendy na trhu, možnosti vyhodnocování dat a různé formy analýz včetně například Power BI.

Místo konání: Uherské Hradiště

Kontakty:
Filip Plevač, plevac@smba.cz, tel. ‭+420 608 002 660
Jiří Slezák, jirka@smba.cz, tel. ‭+420 602 359 504‬


Chcete se dozvědět víc o workshopu? Spojí se s Vámi leader modulu Filip Plevač, zodpoví dotazy a řekne další detaily. Zanechte prosím svůj kontakt:

Přínosy pro účastníky:
Účastníci se naučí, jaké jsou dostupné možnosti komplexního sběru dat, který slouží k celkovému popisu jednotlivých firemních procesů i případně celé společnosti. Naučí se dělit data dle místa jejich vzniku, na jedné straně, a na druhé straně, dle potřeby jejich vyhodnocení. Bude umět přidělovat data jednotlivým úrovním managementu společnosti podle jejich významů, což povede k zefektivnění firemních procesů (např. teplota nástroje v obráběcím centru má pro vrcholového manažera nulovou hodnotu, ale pro technologa je tato informace zásadní, naopak naplnění kapacit výroby má zásadní význam pro vrcholového manažera, ale téměř nulový pro technologa zpracujícího stroje).

Po absolvování modulu bude účastník schopen připravit mapu dostupných informací o firemních procesech a zároveň zhodnotit, zdali jsou tyto informace dostačující pro popis monitorovaného procesu. Na základě analýzy bude schopen provést optimalizaci využití senzorů a dalších techniky.

Výstupem modulu je reálný projekt s možností expertní oponentury.


Reference:

Studium MBA 4.0 je pro mne výborným dalším rozšířením povědomí o moderních technologiích, zvláště pak v oblasti IT s velmi detailními praktickými příklady použití. Ze své profesionální praxe a z automatizačních projektů ve firmách jsem nějaké znalosti a zkušenosti již měl, ale takto strukturovaný a na praxi orientovaný soubor informací, kterého se mi dostává během studia, mi pomáhá daleko lépe a rychleji se orientovat v dostupných možných řešeních nutných k trvalému rozvoji ve výrobních společnostech a k udržení konkurenceschopnosti. Navíc jsem schopen mnohem lépe komunikovat s dodavateli automatizačních technologií, softwarového vybavení, senzoriky apod. a definovat požadavky či zadání která jsou potřebná pro naše měnící se a vyvíjející se výrobní programy. Jednotlivé moduly jsou vždy velmi přínosné a zajímavé nejen po obsahové stránce ale také skladbou spolu studujících kolegů a jejich znalostí a zkušeností, z různých průmyslových oblastí.

Čestmír Weishäupl
Metaldyne Oslavany, jednatel


O téma Průmyslu 4.0 jsme se v naší společnosti Eberspaecher začali zajímat již před dvěma roky, kdy jsme s externí partnerem vypracovali „Digitalizační strategii 4.0“po náš závod v Rakovníky vyrábějící výfukové systémy. Zde jsme však zjistili, že nejsme informačně a vědomostně připraveni na tuto náročnou technologickou změnu, a proto jsme si aktivně začali hledat doplňkové zdroje dalších informací a vzdělávání. V té době mě proto velmi oslovila nabídly SAMBY na možnost MBA studia 4.0. Studium je logicky členěno do bloků, postupuje systémem od jednoduššího ke komplexnějšímu a umožňuje i posluchačům bez IT vzdělání pochopit zásady a principy fungování 4.0. Velmi oceňuji interaktivní formu výuky, která je zaměřena na praktickou stránku jednotlivých aplikací a na řešení reálných projektů posluchačů. Benchmarkem je zapojení odborníků z průmyslové praxe.Toto studium mohu pouze doporučit všem, kteří mají potřebu si doplnit vzdělání v oblasti průmyslu 4.0 a pevně věřím , že absolvování tohoto programu se stane konkurenční výhodou jeho absolventů na budoucím trhu práce.

Michal Zechovský
Eberspächer Rakovník, Managing Director

About Post Author

js