Master of Sales – komple...

Master of Sales – komplexní program pro rozvoj obchodu

Zahajujeme další skupinu Master of Sales. Připravíte novou strategii obchodu pro svou firmu.

Provedeme vás postupně komponenty a procesem přípravy komplexní strategie, která umožní vám i vaší firmě zvládnout současnou situaci a položit kameny pro úspěšnou budoucnost.

Vytvoříte konkrétní plán akcí pro další měsíce a vytvoříte předpoklady pro jejich úspěch.

Společně s praktiky z obchodu z různých firem strávíte v příštích měsících 12 intenzivních dnů a získáte něco navíc.

Je aktuální prioritou vaší firmy  výkonnost a rozvoj obchodu?

SAMBA pro vás připravila prakticky zaměřený komplexní program rozvoje obchodu:
Připravíte si novou komplexní strategii obchodu na míru vaší firmě - ve všech jejích aspektech a souvislostech
Budete si ji moci nechat kvalitně oponovat
Zvýšíte tržby a marže
• Hodíte se do pohody

5 modulů pro obchodní ředitele, specialisty, majitele a vedení firem:

PRÁCE S OBCHODNÍKY:
Role a profil obchodníka  Onboarding a vše co k němu patří (Assesment center, Development center, pravidla)  Smluvní varianty možné spolupráce s obchodníky, přístupy a motivace  Systém práce obchodníků, administrativa, time management  Odměňování obchodníků  Kariérní řád a vazba na odměňování a prestiž  Vzdělávání a rozvoj obchodníků  Zavádění nových poznatků ze vzdělávání do praxe  Certifikace obchodníků  Obchodní dovednosti, produktové znalosti a komunikace s klienty, prezentační dovednosti vůči klientům, argumentace, vyjednávání, emoce, haptika  Cross selling, down selling, up selling  Aktivity obchodníků a příprava na schůzky s klienty  Kvalita a kvantita obchodů  Diverzifikace rizika ve vazbě na počet a významnost obchodů na obchodníka  Vnitřní a vnější motivace a její vliv na výkon  Prokrastinace, důslednost a spolehlivost – jejich vliv na obchod  Obchodní místa a jejich využití  a další témata

VÝSTUPY: Zpracované vybrané komponenty strategie obchodu dle témat modulu

ŘÍZENÍ OBCHODU:
Role a profil managera obchodu / obchodního ředitele  Onboarding managementu  Odměňování managera  Kariérní řád a vazba na odměňování a prestiž  Vzdělávání managementu směrem k leadershipu  Systém vzdělávání obchodu  Výchova talentů, zastupitelnost a tvorba personálních rezerv  Management a leadership v obchodě, význam a rozlišení, vedení a řízení atd.  Odpovědnosti managera, autority managera, kompetence atd.  Vedení základních typů porad  Prezentační dovednosti managera  Hodnocení obchodníků a manažerů – roční, čtvrtletní, vazba na strategii  Interpersonální rozhovory – typy rozhovorů, praktické vedení, význam a využití  Srovnávací parametry a práce s výsledky  Obchodní místa, jejich kontrola a zvyšování kvality prodeje ( mystery shopping, audit, senzorický marketing, IKS)  Tým a týmová spolupráce  Umění negociace  Zvládání emocí, pozitivita  Psychická manipulace  Kontrolní činnost a její význam

VÝSTUPY: Zpracované vybrané komponenty strategie obchodu dle jednotlivých témat modulu

PRÁCE S KLIENTY:
Zdroje získávání nových kontaktů na klienty a související aktivity  Slevová politika  Oslovování a komunikace s klienty – telefon, mail, call centra, directmailing, veletrhy a výstavy, řízené nabídky  Distribuční kanály  Udržení stávajících klientů a práce s nimi, benefity, věrnostní programy, priority a četnost komunikace, reklama, doporučení a potenciál pro další obchod  Vlivy konkurence  Servis a servisní aktivity  Potenciál stávajících klientů  CRM, význam, řešení, efektivita, udržování systému a kvality databáze, segmentace klientů, analytika, personalizované interakce se zákazníky, znalost a informace o zákazníkovi, propojení do ostatních firemních systémů, důslednost a udržování systému, GDPR  Statistiky a jejich využití  a další témata

VÝSTUPY: Zpracované vybrané komponenty strategie obchodu dle jednotlivých témat modulu

POSTAVENÍ OBCHODU VE FIRMĚ:
Firemní strategie vs. strategie obchodu  Trendy a očekávaný vývoj v obchodě - příležitosti a hrozby  Mise, vize firmy vs. obchod  Firemní kultura a hodnotový systém společnosti  Postavení obchodu v rámci organizační struktury firmy a vymezení vůči ostatním útvarům  Provázanost s ostatními činnostmi a funkcemi ve firmě – IT, finance, controlling, HR atd.  Spolupráce s marketingem a jeho význam  Organizační struktura obchodu  Plánovací proces  Analýza fungování obchodu ve firmě  Příležitosti a možnosti rozvoje a budování obchodu ve firmě  Zhodnocení dosavadního karierního systému (odměňování, kompetence, motivace, názvosloví obchodníků a manažerů atd.)  Prodejní a konzultační místa a prostory  a další témata

VÝSTUPY: Konstrukce obchodní strategie na míru vaší firmě • Zpracované vybrané komponenty strategie obchodu dle jednotlivých témat modulu

STRATEGIE OBCHODU:
Poskytnutí zpětné vazby pro doposud zpracovávanou strategii vedoucí k její finalizaci  Srovnání vlastní práce vůči ostatním účastníkům  Prezentace finální kompletní strategie obchodu před odbornou komisí s poskytnutím hodnocení  Zpětná vazba potřebná pro finalizaci strategie a převzetí “best practices” od ostatních účastníků  a další související témata

VÝSTUPY: Komplexní strategie obchodu pro okamžité praktické využití ve firmě

Účastníci:
 Obchodní ředitelé, specialisté, majitelé a vedení firem

Forma:
Interaktivní workshopy, mentoring - vše zaměřeno na praxi a použití ve vaší firmě
Prezenční forma - klidná a dopravně dostupná lokalita na jižní Moravě

Aktuální termíny:
zahájení další skupiny 12. září 2024  podrobný rozvrh zde

Certifikace:
Po úspěšném ukončení a naplnění podmínek jednotlivých modulů a zpracování závěrečné práce a předložení dokončené strategie obchodu vaší firmy obdrží účastník certifikát Master of Sales.

Odborný garant, dotazy k obsahu a ceně:
Ing. Alois Eigner, MBA, alois@eigner.cz, tel. +420 606 652 703

Reference účastníků Master of Sales:

"Master of Sales byla skvělá zkušenost. Skvěle strukturované studium, poskytlo mi hluboký vhled do světa prodeje a řízení obchodu.
Skvělou vlastností je jeho praktická orientace, v podání Aloise smršť praktických tipů a triků, ve kterých se odráží léta zkušeností.
Kurz představuje vynikající investici pro každého, kdo se zabývá prodejem nebo řízením obchodu. Velmi doporučuji."

Martin Hanáček

"Moc díky za poučné, skvělé a nezapomenutelné studium. Ve všech modulech jsem se dozvěděl něco nového pro moji práci.
Poznal jsem nové firmy, technologie a fajn lidi. Oceňuji Aloisovy zkušenosti a bonmoty z praxe. Všem jen doporučuji!
Pokud by to šlo, studium bych si rád prodloužil, klidně o dva moduly."

Jiří Kovařík

"Mohu říct, že šlo o nejkomplexnější školení obchodu s jakým jsem se kdy setkal, navíc nabité spoustou příkladů a zajímavých řešení z praxe. Skvěle připravené!"

Leo Vaněk

"Za mne zatím nejlepší akce zaměřená na organizaci a řízení obchodu, co jsem kdy absolvoval. Celý seminář je smršť praktických tipů a triků, ve kterých se odráží léta zkušeností lektora. Toto školení by měli povinně absolvovat všichni majitelé firem CEO nebo jejich obchodní ředitelé."

David KaprálZanechte kontakt, spojíme se s Vámi s podrobnostmi:Organizační informace, přihlášky:
Ing. Jiří Slezák, MBA, jirka@smba.cz, tel. +420 602 359 504

About Post Author

js