Master of Sales – komple...

Master of Sales – komplexní program pro rozvoj obchodu

Zahajujeme další skupinu Master of Sales. Připravíte novou strategii obchodu pro svou firmu.

Provedeme vás postupně komponenty a procesem přípravy komplexní strategie, která umožní vám i vaší firmě zvládnout současnou situaci a položit kameny pro úspěšnou budoucnost.

Vytvoříte konkrétní plán akcí pro další měsíce a vytvoříte předpoklady pro jejich úspěch.

Společně s praktiky z obchodu z různých firem strávíte v příštích měsících 12 intenzivních dnů a získáte něco navíc.

Je aktuální prioritou vaší firmy  výkonnost a rozvoj obchodu?

SAMBA pro vás připravila prakticky zaměřený komplexní program rozvoje obchodu:
Připravíte si novou komplexní strategii obchodu na míru vaší firmě - ve všech jejích aspektech a souvislostech
Budete si ji moci nechat kvalitně oponovat
Zvýšíte tržby a marže
• Hodíte se do pohody

5 modulů pro obchodní ředitele, specialisty, majitele a vedení firem:

PRÁCE S OBCHODNÍKY:
Role a profil obchodníka  Onboarding a vše co k němu patří (Assesment center, Development center, pravidla)  Smluvní varianty možné spolupráce s obchodníky, přístupy a motivace  Systém práce obchodníků, administrativa, time management  Odměňování obchodníků  Kariérní řád a vazba na odměňování a prestiž  Vzdělávání a rozvoj obchodníků  Zavádění nových poznatků ze vzdělávání do praxe  Certifikace obchodníků  Obchodní dovednosti, produktové znalosti a komunikace s klienty, prezentační dovednosti vůči klientům, argumentace, vyjednávání, emoce, haptika  Cross selling, down selling, up selling  Aktivity obchodníků a příprava na schůzky s klienty  Kvalita a kvantita obchodů  Diverzifikace rizika ve vazbě na počet a významnost obchodů na obchodníka  Vnitřní a vnější motivace a její vliv na výkon  Prokrastinace, důslednost a spolehlivost – jejich vliv na obchod  Obchodní místa a jejich využití  a další témata

VÝSTUPY: Zpracované vybrané komponenty strategie obchodu dle témat modulu

ŘÍZENÍ OBCHODU:
Role a profil managera obchodu / obchodního ředitele  Onboarding managementu  Odměňování managera  Kariérní řád a vazba na odměňování a prestiž  Vzdělávání managementu směrem k leadershipu  Systém vzdělávání obchodu  Výchova talentů, zastupitelnost a tvorba personálních rezerv  Management a leadership v obchodě, význam a rozlišení, vedení a řízení atd.  Odpovědnosti managera, autority managera, kompetence atd.  Vedení základních typů porad  Prezentační dovednosti managera  Hodnocení obchodníků a manažerů – roční, čtvrtletní, vazba na strategii  Interpersonální rozhovory – typy rozhovorů, praktické vedení, význam a využití  Srovnávací parametry a práce s výsledky  Obchodní místa, jejich kontrola a zvyšování kvality prodeje ( mystery shopping, audit, senzorický marketing, IKS)  Tým a týmová spolupráce  Umění negociace  Zvládání emocí, pozitivita  Psychická manipulace  Kontrolní činnost a její význam

VÝSTUPY: Zpracované vybrané komponenty strategie obchodu dle jednotlivých témat modulu

PRÁCE S KLIENTY:
Zdroje získávání nových kontaktů na klienty a související aktivity  Slevová politika  Oslovování a komunikace s klienty – telefon, mail, call centra, directmailing, veletrhy a výstavy, řízené nabídky  Distribuční kanály  Udržení stávajících klientů a práce s nimi, benefity, věrnostní programy, priority a četnost komunikace, reklama, doporučení a potenciál pro další obchod  Vlivy konkurence  Servis a servisní aktivity  Potenciál stávajících klientů  CRM, význam, řešení, efektivita, udržování systému a kvality databáze, segmentace klientů, analytika, personalizované interakce se zákazníky, znalost a informace o zákazníkovi, propojení do ostatních firemních systémů, důslednost a udržování systému, GDPR  Statistiky a jejich využití  a další témata

VÝSTUPY: Zpracované vybrané komponenty strategie obchodu dle jednotlivých témat modulu

POSTAVENÍ OBCHODU VE FIRMĚ:
Firemní strategie vs. strategie obchodu  Trendy a očekávaný vývoj v obchodě - příležitosti a hrozby  Mise, vize firmy vs. obchod  Firemní kultura a hodnotový systém společnosti  Postavení obchodu v rámci organizační struktury firmy a vymezení vůči ostatním útvarům  Provázanost s ostatními činnostmi a funkcemi ve firmě – IT, finance, controlling, HR atd.  Spolupráce s marketingem a jeho význam  Organizační struktura obchodu  Plánovací proces  Analýza fungování obchodu ve firmě  Příležitosti a možnosti rozvoje a budování obchodu ve firmě  Zhodnocení dosavadního karierního systému (odměňování, kompetence, motivace, názvosloví obchodníků a manažerů atd.)  Prodejní a konzultační místa a prostory  a další témata

VÝSTUPY: Konstrukce obchodní strategie na míru vaší firmě • Zpracované vybrané komponenty strategie obchodu dle jednotlivých témat modulu

STRATEGIE OBCHODU:
Poskytnutí zpětné vazby pro doposud zpracovávanou strategii vedoucí k její finalizaci  Srovnání vlastní práce vůči ostatním účastníkům  Prezentace finální kompletní strategie obchodu před odbornou komisí s poskytnutím hodnocení  Zpětná vazba potřebná pro finalizaci strategie a převzetí “best practices” od ostatních účastníků  a další související témata

VÝSTUPY: Komplexní strategie obchodu pro okamžité praktické využití ve firmě

Účastníci:
 Obchodní ředitelé, specialisté, majitelé a vedení firem

Forma:
Interaktivní workshopy, mentoring - vše zaměřeno na praxi a použití ve vaší firmě
Prezenční forma - klidná a dopravně dostupná lokalita na jižní Moravě

Aktuální termíny:
zahájení další skupiny 23. května 2024  podrobný rozvrh zde

Certifikace:
Po úspěšném ukončení a naplnění podmínek jednotlivých modulů a zpracování závěrečné práce a předložení dokončené strategie obchodu vaší firmy obdrží účastník certifikát Master of Sales vydaný SAMBA a IES (International Education Society).

Odborný garant, dotazy k obsahu a ceně:
Ing. Alois Eigner, MBA, alois@eigner.cz, tel. +420 606 652 703


Organizační informace, přihlášky:
Ing. Jiří Slezák, MBA, jirka@smba.cz, tel. +420 602 359 504

Reference absolventů předchozí skupiny programu Master of Sales:

Reference účastníků dvoudenního přípravného semináře Komplexní řešení obchodu, na který program Master of Sales navazuje:

"Za mne zatím nejlepší akce zaměřená na organizaci a řízení obchodu, co jsem kdy absolvoval. Celý seminář je smršť praktických tipů a triků, ve kterých se odráží léta zkušeností lektora. Toto školení by měli povinně absolvovat všichni majitelé firem CEO nebo jejich obchodní ředitelé."

David Kaprál

"Za mne se jednalo o jedno z nejhodnotnějších školení, jaké jsem za poslední roky absolvovala."

Alice Franková

"Mohu říct, že šlo o nejkomplexnější školení obchodu s jakým jsem se kdy setkal, navíc nabité spoustou příkladů a zajímavých řešení z praxe. Skvěle připravené!"

Leo Vaněk

"Uchvátil mě představený roky budovaný a praxí ověřený propracovaný model řízení obchodního týmu se skvělým motivačním systémem. Krásný návod, jak přimět stovky lidí jít za společným cílem. Děkuji za inspiraci."

Radek Hurbánek

"Děkuji za výborný refresh v těchto časech, které přinesou řadu výzev a změn. Workshop doporučuju všem, kteří se potřebují zastavit, podívat se na problémy z jiného úhlu pohledu a uchopit řešení efektivním způsobem"

Milada Matiovská

"Jedním slovem - skvělé. Chtěl bych moc poděkovat za příležitost se účastnit tohoto semináře. Hodně věcí se dá uplatnit nejenom v obchodě, ale i jiných částech firmy a něco dokonce i v osobním životě a mezilidských vztazích. Všem určitě doporučuji, aby si další termín nenechali ujít."

Jan Pekař

"Workshop se mi moc líbil, byl hezky připravený. Už se těším, až mi pošlete podklady, abych si svých 12 stránek poznámek s nimi mohl propojit."

Jan Vojta

"Hutné, komplexní, inspirativní a nutící dávat si nepříjemné otázky. Vhodné pro nováčky i zkušené obchodníky, prahnoucí po občerstvení svých znalostí."

Tomáš HomolaZanechte kontakt, spojíme se s Vámi s podrobnostmi:


About Post Author

js