Senzorika, hardware a cybersec...

Senzorika, hardware a cybersecurity 14.-15. 11.

Zveme vás na dvoudenní intenzivní akci ve formě workshopu, zaměřeného na řešení problémů a výzev ve vašich firmách.

Workshop se koná v rámci aktivit programu MBA4.0.

Přínosy pro účastníky:
Účastník získá kompetenci erudovaně odhadnout dimenzování kapacity IT infrastruktury z hlediska budoucího nasazení nových, dostupných nástrojů Průmyslu 4.0. Dále student získá přehled aktuálních prvků a možnosti ať už v oblasti senzoriky, sítí i dalšího HW, které v současné době na trhu existují. Na základě výuky bude schopný definovat postup, jak ve firmě zrevidovat aktuální stav a zlepšení situace v oblasti cybersecurity.

Výstupem modulu je reálný projekt, který bude následně implementován do praxe firmy studenta.

Podrobný popis:

V modulu Senzorika, HW a Cybersecurity budou účastníci obeznámení s kompletní strukturou IT z hlediska infrastruktury jako jsou sítě, servery, cloud, cybersecurity a další. Vysvětlíme si důležitost a návaznost na ostatní funkce a hardware firmy. Nedílnou součástí modulu bude vysvětlení aktuálně dostupných možností cybersecurity s ohledem na zvýšenou konektivitu a komunikaci všech HW zařízení ve firmě navíc v kontextu na opakují se a zvyšující se frekvencí kybernetických útoků.

Účastníci budou obeznámení s možností oddělení výrobní a administrativní části IT sítí, které budou prezentovány na základě reálných příkladů. Obsahem modulu je rovněž zhodnocení výhod a nevýhod vyčítání dat přímo z PLC daných zařízení anebo tvorba nezávislé senzorické sítě.

Místo konání: Všetaty (cca 30 minut od Prahy)

Kontakty:
Filip Plevač, plevac@smba.cz, tel. ‭+420 608 002 660
Jiří Slezák, jirka@smba.cz, tel. ‭+420 602 359 504‬


Chcete se dozvědět víc o workshopu? Spojí se s Vámi leader modulu Filip Plevač, zodpoví dotazy a řekne další detaily. Zanechte prosím svůj kontakt:

Zpětná vazba od účastníků předchozího modulu:

Po absolvování dvoudenní výuky jsem si díky práci na jednotlivých konkrétních příkladech uvědomil, že prvním krokem pro implementaci jakéhokoliv nástroje Industry 4.0 je zastavit se a důkladně promyslet a vydefinovat konkrétní zadání.
Na výuce modulu studia MBA 4.0  jsem se naučil jak s celou problematikou Industry 4.0 v naší společnosti pracovat a kde začít. Lektor a odborný garant mne naučili jednotlivé kroky, které na sebe logicky navazují a dávají smysl.
Velmi pozitivně hodnotím praktický přístup studia, který tvoří přibližně 80 % výuky. Na reálných case study studentů se společně učíme, jak využívat nástroje digitalizace a potažmo Industry 4.0.
Díky absolvování modulu nyní nahlížím na naše dosavadní firemní procesy z jiného úhlu pohledu, který je zásadní pro budoucí implementaci nástrojů Industry 4.0.
Pozitivně hodnotím interakci studentů s lektorem a rovněž i s odborným garantem modulu, který je specialistou na danou problematiku a obohacuje výuku o své praktické zkušenosti.
V průběhu obou dnů se mi líbilo praktické drilování daného tématu na konkrétních case study jednotlivých studentů. Díky tomuto intenzivnímu drilu teď pohlížím na danou problematikou a její implementaci s větší jistotou a lehkostí.
Naučil jsem se pojmenovávat jednotlivé nástroje digitalizace, díky kterým nyní umím vydefinovat zadání samotného projektu. Nyní budu připravovat projekt v naší společnosti, čímž výstupy z výuky budu ihned transformovat do praxe.
Výuka probíhala s lehkostí a určitou grácií. Díky výuce mi přijde příprava a implementace Industry 4.0 srozumitelnější a jednodušší.

About Post Author

js