Digitalizace 17.-18. 9.

Digitalizace 17.-18. 9.

Zveme vás na dvoudenní intenzivní akci ve formě workshopu zaměřeného na řešení digitalizace ve vašich firmách.

Výstupem bude reálný projekt, který bude následně implementován do praxe firmy účastníka.

Po absolvování dvoudenní výuky jsem si díky práci na jednotlivých konkrétních příkladech uvědomil, že prvním krokem pro implementaci jakéhokoliv nástroje Industry 4.0 je zastavit se a důkladně promyslet a vydefinovat konkrétní zadání.
Na výuce prvního modulu studia MBA 4.0 s názvem Digitalizace jsem se naučil jak s celou problematikou Industry 4.0 v naší společnosti pracovat a kde začít. Lektor a odborný garant mne naučili jednotlivé kroky, které na sebe logicky navazují a dávají smysl.
Velmi pozitivně hodnotím praktický přístup studia, který tvoří přibližně 80 % výuky. Na reálných case study studentů se společně učíme, jak využívat nástroje digitalizace a potažmo Industry 4.0.
Díky absolvování modulu Digitalizace nyní nahlížím na naše dosavadní firemní procesy z jiného úhlu pohledu, který je zásadní pro budoucí implementaci nástrojů Industry 4.0.
Pozitivně hodnotím interakci studentů s lektorem a rovněž i s odborným garantem modulu, který je specialistou na danou problematiku a obohacuje výuku o své praktické zkušenosti.
V průběhu obou dnů se mi líbilo praktické drilování daného tématu na konkrétních case study jednotlivých studentů. Díky tomuto intenzivnímu drilu teď pohlížím na danou problematikou a její implementaci s větší jistotou a lehkostí.
Naučil jsem se pojmenovávat jednotlivé nástroje digitalizace, díky kterým nyní umím vydefinovat zadání samotného projektu. Nyní budu připravovat projekt v naší společnosti, čímž výstupy z výuky budu ihned transformovat do praxe.
Výuka probíhala s lehkostí a určitou grácií. Díky výuce mi přijde příprava a implementace Industry 4.0 srozumitelnější a jednodušší.

Účastníky přechozího workshopu byli: generální ředitelé, ředitelé výrobních hal, IT manažeři, vedoucí engineeringu, projekt manažeři.

Místo konání: Bude upřesněno
Ve čtvrtek po workshopu neformální program.

Kontakty:
Filip Plevač, plevac@smba.cz, tel. ‭+420 608 002 660
Jiří Slezák, jirka@smba.cz, tel. ‭+420 602 359 504‬

Přínosy pro účastníky:

Účastník si na základě absolvování tohoto modulu udělá představu o nástrojích a dostupných technologiích z oblasti digitalizace a o tom, jak je vzájemně propojovat a využívat ve prospěch své firmy.
Naučí se prakticky a na konkrétních příkladech, jak osenzorovat proces a jak zdigitalizovat postupy ve své firmě.
Bude seznámen s tím, co je to virtuální model a jak ho překládat zpět do světa reality a reálných procesů. Díky tomu bude umět lépe rozumět možnostem predikce a rozhodování i tomu, jak je uplatnit ve strategických rozhodnutích firmy.
Naučí se vydefinovat konkrétní zadání v oblasti digitalizace své firmy, tak aby potenciální IT zhotovitel porozuměl konkrétním požadavkům a dodal potřebné technologie či řešení dle reálných požadavků společnosti.Chcete se dozvědět více nebo se rovnou registrovat?
Zanechte svůj kontakt, spojí se s Vámi leader modulu Filip Plevač, zodpoví dotazy a řekne další detaily:

Podrobný popis:

Workshop je zaměřen na digitalizaci a na úvod do celého tématu Industry 4.0. Účastníci se kompletně naučí, jak digitalizovat firemní procesy, výrobek či službu a potažmo i celou firmu. Na konkrétních případech (ideálně na konkrétních firmách a projektech účastníků) si projdeme přístupy digitalizace a ukážeme si i benefity a úskalí jednotlivých postupů. Nedílnou součástí modulu je i celkové seznámení s nástroji Industry 4.0 a jejich vzájemná provázanost.

Digitalizaci lze chápat jako postup, při kterém dochází k transferu zavedených procesů (nejen fyzických, ale také administrativních), výrobků a potažmo celé firmy do virtuálního světa jedniček a nul. Budeme si ukazovat, jak digitalizovat jednotlivé procesy a postupy ve firmách. Poté si ukážeme, jak je můžeme on-line propojit s celou firmou, čímž dojde na propojení ve více úrovních nejen ve firmě, ale i v rámci podnikatelského okolí společnosti (dodavatelé, technologičtí partneři, zákazníci). Za pomocí virtuálních a vizualizačních nástrojů je poté možné digitalizované procesy společnosti vkládat do různých modelů, kde je možné testovat jejich funkčnost s ohledem na možné dopady v reálném světe. Digitální modely můžou tedy například s doplněním umělé inteligence i dlouhodobě predikovat a předvídat chování procesů i celých firem, které vychází ze sběru dlouhodobých informací a dat a jejich vyhodnocování.

Úspěšné zavedení těchto technologií a postupů poté může umožnit i zkvalitnění reálného strategického rozhodování, které je podpořeno informacemi z výstupů zmíněných virtuálních modelů. Jedná tedy se o nové paradigma ve vnímání řízení firem, které se studenti v průběhu tohoto modulu naučí.

V rámci studia prvního modulu budou účastníci seznámeni s těmito teoretickými základy: roboty, manipulátory, jednoúčelová zařízení (automat), softwaroví roboti, servery, sítě, cyber security, senzory a čidla, čipy, čtečky, kamery, snímače, technologie pro rozšířenou realitu a pro virtuální realitu, pokročilé algoritmy jako machine learning či AI.

About Post Author

js