Digitalizace 22.-23. 8. (Brno)...

Digitalizace 22.-23. 8. (Brno)

Jedná se o dvoudenní intenzivní akci ve formě workshopu, zaměřeného na řešení problémů a výzev ve vašich firmách.

Popis:

Workshop je zaměřen na digitalizaci a na úvod do celého tématu Industry 4.0. Účastníci se kompletně naučí, jak digitalizovat firemní procesy, výrobek či službu a potažmo i celou firmu. Na konkrétních případech (ideálně na konkrétních firmách a projektech účastníků) si projdeme přístupy digitalizace a ukážeme si i benefity a úskalí jednotlivých postupů. Nedílnou součástí modulu je i celkové seznámení s nástroji Industry 4.0 a jejich vzájemná provázanost.

Digitalizaci lze chápat jako postup, při kterém dochází k transferu zavedených procesů (nejen fyzických, ale také administrativních), výrobků a potažmo celé firmy do virtuálního světa jedniček a nul. Budeme si ukazovat, jak digitalizovat jednotlivé procesy a postupy ve firmách. Poté si ukážeme, jak je můžeme on-line propojit s celou firmou, čímž dojde na propojení ve více úrovních nejen ve firmě, ale i v rámci podnikatelského okolí společnosti (dodavatelé, technologičtí partneři, zákazníci). Za pomocí virtuálních a vizualizačních nástrojů je poté možné digitalizované procesy společnosti vkládat do různých modelů, kde je možné testovat jejich funkčnost s ohledem na možné dopady v reálném světe. Digitální modely můžou tedy například s doplněním umělé inteligence i dlouhodobě predikovat a předvídat chování procesů i celých firem, které vychází ze sběru dlouhodobých informací a dat a jejich vyhodnocování.

Úspěšné zavedení těchto technologií a postupů poté může umožnit i zkvalitnění reálného strategického rozhodování, které je podpořeno informacemi z výstupů zmíněných virtuálních modelů. Jedná tedy se o nové paradigma ve vnímání řízení firem, které se studenti v průběhu tohoto modulu naučí.

V rámci studia prvního modulu budou studenti seznámeni s těmito teoretickými základy: roboty, manipulátory, jednoúčelová zařízení (automat), softwarový roboti, servery, sítě, cyber security, senzory a čidla, čipy, čtečky, kamery, snímače, technologie pro rozšířenou realitu a pro virtuální realitu, pokročilé algoritmy jako machine learning či AI.

Přínos pro účastníky:
Účastník si na základě absolvování tohoto modulu udělá představu o nástrojích a dostupných technologiích z oblasti digitalizace a o tom, jak je vzájemně propojovat a využívat. Naučí se prakticky, jak osenzorovat proces, tedy zdigitalizovat postupy ve své firmě na různých příkladech. Bude seznámen s tím, co je to virtuální model a jak ho zpět překládat do světa reality a reálných procesů, čímž bude umět rozumět možnostem predikce a rozhodování s tím, jak je posléze uplatnit ve strategických rozhodnutích své firmy. Zároveň se naučí vydefinovat konkrétní zadání v oblasti digitalizace své firmy, tak, aby potenciální IT zhotovitel porozuměl konkrétním požadavkům a dodal potřebné technologie či řešení dle reálných požadavků společnosti.

Výstupem modulu je reálný projekt, který bude následně implementován do praxe firmy studenta.

Místo konání: Brno

Kontakty:
Filip Plevač, plevac@smba.cz, tel. ‭+420 608 002 660
Jiří Slezák, jirka@smba.cz, tel. ‭+420 602 359 504‬


Chci se dozvědět víc o akci Digitalizace 22.-23. 8.:

About Post Author

js