I4.0: Řešení a příklady z...

I4.0: Řešení a příklady z praxe – 29.8. Brno

Připravili jsme pro vás 7 case studies reálných příkladů implementace Industry 4.0 z výrobních a obchodních firem.

Čeká vás příjemná společnost, maximální inspirace, příležitosti pro váš byznys, pohodová atmosféra a také tradiční i netradiční doprovodný program.

Navazujeme na předchozí eventy v Brně a v Praze, jejichž účastníci oceňovali profesionální režii a organizaci, přátelské prostředí a přístup organizátorů.

Na co se můžete konkrétně těšit:

 1. Diskuze nejzajímavějších realizací I4.0, se kterými jsme se setkali za poslední půlrok
 2. Networking a budování vztahů s odborníky, kteří řeší stejné výzvy jako vy
 3. Interaktivní styl akce, diskuze mezi přednášejícími a účastníky, interaktivní workshopy
 4. Decision makeři z firem - akce bez politiků a úředníků
 5. Koncentrace angažovaných odborníků - pouze platící účastníci
 6. Shared mentoring - konzultace s experty na vybrané oblasti
 7. Doprovodný program - reálné ukázky vybraných technologií + neformální a relaxační program

Publikum:
80 VIP účastníků: majitelé, ředitelé a management firem.
Registrační formulářÚčast přislíbili mj. tito spíkři:

 • Jiří Marek - Vytvoření digitálního dvojčete celé firmy působící v chemickém průmyslu: postup a průběh včetně hlavních přínosů pro investora, jaké benefity nabízí "digital twin" pro další podnikání
 • Tomáš Lín - Digitalizace návrhu nové výrobní linky pro výrobu elektrických spínačů: proč digitalizovat ještě před samotnou realizací a výrobou technologie, hlavní výhody takového postupu, srovnání na číslech; dále ukázka 9 měsíční návratnosti investice do digitalizace procesů výrobního střediska společnosti z oblasti zbrojního průmyslu
 • Jan Matuš - Umělá inteligence nad firemními daty a procesy ve společnosti působící v oblasti kosmetického průmyslu: postup zavádění, přínosy a benefity v konkrétní firmě, jak se získanými informacemi predikovat chování celé firmy v následujících měsících
 • Martin Vilím a Hana Balášová - Jak postupně zdigitalizovat firemní postupy krok za krokem ve společnosti automotive v souladu s nástroji lean manufacturing: co nám to přineslo a jak plánujeme postupovat dál
 • Zdenko Staníček a Přemysl Hoffmann - Case study přenosu progresivních motivačních nástrojů z kreativního prostředí do výrobní společnosti: motivace na tvůrčích a vývojových projektech používaná v minulosti spíše v oblasti IT nebo vývojářských týmů aplikovaná na výrobní profese v oblasti automotive
 • Karel Brunclík - Prezentace způsobu financování 3 projektů z oblasti implementace nástrojů a postupů I4.0: čeho se projekty týkaly, hlavní benefity a co způsoby financování jednotlivým firmám umožnily
 • Jan Podzimek - Jak zvýšit obchod digitálními nástroji: rozšířená realita v procesu veliké automotive společnosti

Akci bude moderovat Filip Plevač.

Místem konání je VIDA! science centrum.

PROGRAM:

Úterý 28.8.2018 (den před konferencí, místo konání FAIRHOTEL, Rybářská 19, Brno)
Technologické ukázky aplikačních řešení do firem:
15:00 -15:45 Rozšířená realita - Jan Hovora (Pocket Virtuality) - využití AR v průmyslovém prostředí, vyzkoušení setu s ukázkou jednoho projektu (v dnešní době běží aplikace podporující složitější operace v údržbě, konstrukční činnosti popř forma komunikace přesných instrukcí pracovníkům na daném místě)
16:00 -16:45 Virtuální realita - Martin Běhal (PRIA) - ukázky aplikace pro velkou automotive společnost, kde zadáním je školení zaměstnanců - budete si moci sami projít krátkým zaškolením ve virtuální realitě, rozpohybovat stroj a vyrobit výrobek
17:00 -17:45 Vyčítání a zpracování dat - Karel Krejzar (Alef Nula) - možnosti vyčítání dat z PLC modulů v různé formě, uvidíme kompletní zapojení od jednoduché aplikace až po její zobrazení na monitoru, budeme sledovat real-time vyčítání, použitý HW-SW, který je schopný vyčítat z různých druhů PLC modulů
18:00 - 21:00 přátelské setkání u sklenky vína ve FAIRHOTELu

Středa 29.8.2018 (hlavní konferenční den, místo konání VIDA! Science centrum, Křížkovského 554/12, Brno)
8:00 - 9:00 registrace účastníků, káva, networking
9:00  zahájení
9.10 - 12.30 odborný blok I.
12.30 - 13.30 oběd
13.30 - 16.45 odborný blok II.
• 16:45-17:00 shrnutí, ukončení formální části akce
18:00-21:00 individuální diskuse účastníků a spíkrů u sklenky vína

Čtvrtek 30.8.2018 (den po konferenci, místo konání hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno)
9:00 - 12:30 shared mentoring sessions: tým mentorů, specialistů na vybrané oblasti (práce s daty, motivace týmů, cybersecurity, implementace MES systémů, financování projektů, právní aspekty, …), paralelní workshop na téma vzdělávání klíčových pracovníků pro I4
12.30 - 13.30 oběd
13:30 - 16:00 možnost individuální diskuse účastníků


Vložné: 9.500 Kč / 370 EUR
Zahrnuje účast na formálním i neformálním programu, občerstvení, podklady a speciální dárky.
Cena je uvedena bez DPH, obchodní podmínky zde.

Kontakty:
odborný grarant konference:
Filip Plevač, tel. +420 608 002 660, filip.plevac@seznam.cz

organizační a administrativní záležitosti:
Pavel Klein, pavel@smba.cz

Dress code: casual / business casual

About Post Author

js