Industry 4.0: Řešení a př...

Industry 4.0: Řešení a příklady z praxe – 29.8. Brno

Těšit se můžete na 7 příspěvků a zároveň 7 case studies reálných příkladů implementace Industry 4 z českých a moravských firem z automotive, kosmetického, chemického, zbrojního průmyslu, ale i z obchodních firem a dalších odvětví. Čeká vás tradiční i netradiční doprovodný program.

Navazujeme na akce v Brně a v Praze, jejichž účastníci oceňovali profesionální režii a organizaci eventu, přátelské prostředí a přístup organizátorů.

Připojte se k VIP skupině manažerů a vlastníků, kteří ve svých organizacích reálně řeší problematiku I4.0.

7 důvodů proč se zúčastnit:

 1. Diskuze nejzajímavějších realizací I4.0, se kterými jsme se setkali za poslední půlrok
 2. Networking a budování vztahů s odborníky, kteří řeší stejné výzvy jako vy
 3. Koncentrace angažovaných odborníků - pouze platící účastníci, žádné volné vstupy
 4. Interaktivní styl akce, diskuze mezi přednášejícími a účastníky, interaktivní workshopy
 5. Decision makeři z firem - akce bez politiků a úředníků
 6. Doprovodný program - reálné ukázky vybraných technologií + neformální a relaxační program
 7. Shared mentoring - konzultace s experty na vybrané oblasti

Publikum:
80 VIP účastníků: majitelé, ředitelé a management firem


Registrační formulář


Účast na akci přislíbili mj. tito spíkři:

 • Jiří Marek - digitální dvojče společnosti - současné možnosti virtuální reality na příkladech, konkrétní přínosy a možné aplikace; business case tvorby digitálního dvojčete jednoho průmyslového partnera
 • Tomáš Lín - sběr dat a digitalizace firemních procesů, prezentace case study z české výrobní a obchodní firmy
 • Zdenko Staníček a Přemysl Hoffmann - jak motivovat zaměstnance a spolupracovníky na tvůrčích a vývojových projektech; případová studie aplikace motivačních nástrojů ve výrobní automotive společnosti
 • Jan Matuš - umělá inteligence nad firemními daty a procesy - postup zavádění, přínosy a benefity v konkrétní firmě
 • Karel Brunclík - způsoby financování projektů z oblasti 4.0, prezentace konkrétních podaných i už schválených projektů
 • a další VIP spíkři (bude doplněno)

Akci bude moderovat Filip Plevač.

Místem konání je VIDA! science centrum.

PROGRAM:

úterý 28.8.2018 (den před konferencí):
15:00 - 17:45 technologické ukázky aplikačních řešení do firem: virtuální a rozšířená realita, digitální lokace a další…
18:00 - 21:00 přátelské setkání u sklenky vína

středa 29.8.2018 (hlavní konferenční den):
8:00 - 9:00 registrace účastníků, káva, networking
9:00  zahájení
9.10 - 12.30 odborný blok I.
12.30 - 13.30 oběd
13.30 - 16.45 odborný blok II.
• 16:45-17:00 shrnutí, ukončení formální části akce
18:00-21:00 individuální diskuse účastníků a spíkrů u sklenky vína

čtvrtek 30.8.2018:
9:00 - 12:30 shared mentoring sessions (tým 6 mentorů, specialistů na vybrané oblasti), workshop
12.30 - 13.30 oběd
13:30 - 16:00 individuální diskuse účastníků


Vložné: 9.500 Kč / 370 EUR
Zahrnuje účast na formálním i neformálním programu, občerstvení, podklady a speciální dárky.
Cena je uvedena bez DPH, obchodní podmínky zde.

Kontakty:
odborný grarant konference:
Filip Plevač, tel. +420 608 002 660, filip.plevac@seznam.cz

organizační a administrativní záležitosti:
Pavel Klein, pavel@smba.cz

Dress code: casual / business casual

About Post Author

js