Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, C...

Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc

Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. je český ekonom a vysokoškolský pedagog, který je profesorem v Ústavu ekonomiky VUT Brno, fakulty podnikatelské. Je odborníkem na oblast finančních trhů a zejména finančních derivátů a je rovněž autorem řady publikací na tato témata.

Je autorem jedné úspěšné monografie, několika skript, více než třiceti původních vědeckých prací a mnoha příspěvků přednesených na mezinárodních kongresech a vědeckých konferencích. Podílel se rovněž na uspořádání mnoha mezinárodních vědeckých konferencí a byl spoluřešitelem několika výzkumných projektů a grantů.

About Post Author

klein