Mgr. Václav Novák, MBA

Mgr. Václav Novák, MBA

Václav Novák v současné době vykonává funkci předsedy představenstva v M.L. Moran, a.s., která se zabývá akvizicemi a následnou restrukturalizací firem a zároveň poskytuje krizové financování na bázi tollingu. Kdysi pracoval ve společnosti A.S.A. s.r.o., dále se účastnil projektů restrukturalizace společnosti Stavostroj, a.s. a skupiny Expandia Group – Jitona, TON, Vlnap, Vigona, VMU a ŽOS. Poté zastával funkci výkonného ředitele a předsedy představenstva společnosti Vítkovice a.s. a následně generálního ředitele Obchodních tiskáren a.s. V letech 2003-2004 působil jako generální ředitel ve společnosti Česká Zbrojovka a.s.

Václav Novák je absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (obor Matematika a fyzika) a manažerského studijního programu MBA University of Phoenix v USA.

About Post Author

klein