Mgr. Ing. Jiří Viktorin, MBA...

Mgr. Ing. Jiří Viktorin, MBA

viktorin@alteraudit.cz

+420 602 742 606

Mgr. Ing. Jiří Viktorin, MBA pracuje více než 20 let v oblasti auditu. Je auditorem, majitelem auditorské firmy Alter Audit, s.r.o. a členem Dozorčí komise Komory auditorů ČR.

Ve své praxi se zabývá zejména statutárními audity středně velkých a velkých firem a organizací jak ze soukromého, tak i z veřejného sektoru.

Jirka absolvoval MBA na Nottingham Trent University, magisterské a inženýrské studium absolvoval na Masarykově univerzitě a VUT Brno.

Je mj. výborným kuchařem, golfistou a dlouholetým učitelem aikido.

Jirka se podílí na přípravě vybraných SAMBA akcí, nově zaštiťuje oblast zajištění financování aktivit SAMBA.

Kontakt:

viktorin@alteraudit.cz

+420 602 742 606

About Post Author

god