Ing. David Kaprál, MBA

Ing. David Kaprál, MBA

Ing. David Kaprál, MBA je majitelem konzultační firmy REMACON a předsedou dozorčí rady HAJDIK a. s. Zastával mj. pozici finančního ředitele firmy STEELCOM CZ a ředitele Jihomoravské pivovary. V současné době se zabývá poradenstvím především v oblasti strategického a finančního řízení firem. Je absolventem VŠE Praha fakulty podnikové ekonomiky a MBA studia na Nottigham Trent University.

About Post Author

klein