Ing. Michael Motal, MBA

Ing. Michael Motal, MBA

Michael Motal vystudoval Fakultu strojní VUT v Brně. Je absolventem manažerského studijního programu MBAa zároveň  absolvent manažerského studia na Sandwell College, UK . V letech 2010 – 1016 prezident Společnosti pro projektové řízení ČR. Certifikovaný senior projektový manažer (IPMA Level B®) a jeden ze zkoušejících dle International Project Management Association (IPMA). Project Management Consultancy First Assessor pro ČR. Certifikace PRINCE2® Practitioner.  Praxe od roku 1995 v oblasti projektového a procesního řízení a tvorby informačních systémů.

About Post Author

klein