Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA

Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA

josef.hajkr@shine.cz

+420 739 428 854

Josef Hajkr vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně v oboru technologie staveb a doktorské studium v oboru ekonomika a řízení podniku. Je absolventem MBA studia na The Nottingham Business School, UK. Josef Hajkr je  aktivním členem Společnosti pro projektové řízení. Zástupce Registered Education Provider (R.E.P.) SHINE Consulting u Project Management Institute (PMI®). Certifikovaný senior projektový manažer (IPMA Level B®) a jeden ze zkoušejících dle International Project Management Association (IPMA). Project Management Consultancy First Assessor pro ČR. Dlouholetý lektor Executive MBA programu na Brno Business School (1995 – 2016). Praxe od roku 1994 jako manažer, lektor a konzultant se zaměřením na oblast projektového řízení a řízení změn, jednatel a vlastník společnosti Shine Consulting s.r.o., která již přes 20 let nabízí služby v oblasti projektového řízení.

About Post Author

klein