Miloslav Suk: Nejlevnější e...

Miloslav Suk: Nejlevnější energie je ta nevyrobená

Miloslav Suk je absolventem VUT fakulty strojní. Od roku 1999 působil v managementu různých výrobních společností a od roku 2012 ve strukturách ČEZu a EONu. Aktuálně pracuje se svými kolegy na projektu ENERGY XXI. Ve volném čase se věnuje rodině, poznávání krás naší země a občas zavzpomíná na okruhu na svou závodnickou minulost v motokárách.

Milane, známe tě jako návštěvníka SAMBA akcí a odborníka na energetiku a strojírenství. Co je smyslem projektu ENERGY XXI a v čem je užitečný?

Je to projekt o energetice a energiích. Zjednodušeně řečeno pokrýváme všechny druhy energií, ve kterých jsme schopni analyzovat zdroje, rozvody i spotřebiče za účelem dosažení úspor a aplikovat na ně třeba systém „energetického dispečinku“. Naše spolupráce může mít podobu časově omezeného projektu na analýzu úspor nebo energetickou stavbu, či se může jednat o dlouhodobou spolupráci při správě energetického hospodářství zákazníka, kterou pracovně nazýváme „Hodinový energetik“.

Projekt ENERGY XXI spojuje skupinu šikovných lidí, kteří něco v energetice umí. Proto jsme schopni zákazníkům, kterými jsou pro nás primárně průmyslové podniky a jiní větší spotřebitelé energií, nabídnout komplexní službu v rámci řízení a zefektivnění jejich energetického hospodářství. 

Asi každého zaujme pojem “Hodinový energetik”. Je to snad někdo z vašeho týmu, koho si naše manželky mají pozvat domů na hodinovou energetizaci?

Je pravda, že náš tým tvoří atraktivní muži středního věku, kteří „můžou“… takže třeba i vašim manželkám nabídnout nějaké služby. Ale teď vážně. Hodinový energetik je název pro službu na externí zajišťování energetického managementu ve firmách. Velké firmy většinou svého energetika mají. Ty střední a malé tuto profesi zpravidla kumulují s profesemi údržbářů, ekologů, či správců majetku, což je ve finále pro tu firmu špatně, protože energetika je komplexní a složitá problematika a nelze se ji dost dobře věnovat, když máte jen okrajové znalosti nebo nedostatek času, protože musíte řešit i jiné oblasti ve firmě. I zde platí: „mnoho zajíců, myslivcova smrt“. Nezávislé průzkumy říkají, že až 80 % firem v ČR plně neovládá řízení nákladů na energie. Přitom už je u nás zažitá třeba praxe, že firmy, které nevytíží svou účetní na full time, tak si najímají externí účetní, od které očekávají, že jim poskytne odborné znalosti na vysoké úrovni, ale nebude je zatěžovat svými fixními mzdovými náklady. A právě takovým společnostem je Hodinový energetik určený. Totiž úsporná řešení se netýkají jen nákupu energií, ale také její distribuce a spotřeby. Máme specialisty na elektřinu, plyn, teplo, chlad, stlačený vzduch, osvětlení, obnovitelné zdroje energií. Každý druh energie zahrnuje svou specifiku a celou škálu činností a doporučení, které komunikujeme se zákazníkem. Vzájemné vztahy jsou smluvně ošetřeny na bázi dlouhodobé spolupráce a v daných periodách zákazníkům prezentujeme, kolik jsme jim ušetřili, tak aby si mohli porovnat, že se jim spolupráce s námi vyplácí, tedy že realizované úspory jsou větší, něž naše fakturace (smích).

Můžeš nastínit, co vše znamená energetický management např. u elektrické energie?

V první řadě se zaměřujeme na legislativu a správně nastavené smlouvy, naši lidé jsou pravidelně školeni, sledují trh s energiemi, a tak jsou schopni pomoci nastavit smluvní dokumentaci na vhodnou úroveň pro klienta. Správným nastavením hodnot u distributora a vyjednáváním dobré ceny s dodavatelem elektřiny dosáhneme snížení plateb za energii bez investic. Nezbytnou součástí našich výstupů jsou rozbory faktur, optimalizace nastavení parametrů odběru, kontrola kompenzace účiníku, ale třeba i rozložení náběhů významných spotřebičů v čase. Toto byla varianta neinvestičních úspor. Další kapitolou jsou investiční úspory, ale to už je složitější téma, kde je v rámci analýzy potřeba připravit basic design technického řešení, propočítat návratnost, vytipovat možné dodavatele a navrhnout způsoby financování. Tyto investiční záměry pak projednáváme s vedením firem.

Jak vypadá standardní průběh spolupráce s ENERGY XXI a jak rychle přináší konkrétní výsledky?

Je to primárně projektový byznys a každý projekt, každý zákazník, má svá specifika. Už jen domluvit se na spolupráci bývá někdy fuška, protože hodně ředitelů, či majitelů firem je názoru, že energetika je pouze něco, co žere peníze a nemá cenu do toho strkat další, či se tomu nějak více věnovat, takže se pak z podnikové energetiky stává taková „Popelka“. Ale opak je pravdou, i zde se dají najít zajímavé úspory nákladů a hlavně dlouhodobě. Já se jich vždy ptám: kolik toho musíte prodat, abyste vydělali milion, no a když ty peníze ušetříte, tak to máte hned. Ale je fakt, že dnešní době ani na tento argument mnoho lidí neslyší, protože je přetlak zakázek a všichni primárně shání lidi a řeší otázku: „jak to budeme dělat“. Až budou řešit otázku: „co budeme dělat“, bude tam větší prostor i pro nás.

Ale zpět k tvé otázce. Jeden z příkladů možného průběhu spolupráce je následující. Nejdříve se s potenciálním klientem setkáme přímo v jeho firmě. Nazvěme to úvodní projednání, trvající maximálně 1 den, které klienta nic nestojí. V rámci tohoto setkání zjistíme potřeby klienta, projdeme si data a energetické hospodářství a závěr z takového dne je, jestli jsme nalezli potenciál úspor nebo ne. Pokud má klient zájem a my našli zajímavý potenciál úspor, vypracujeme mu během 2 týdnů nabídku na energetickou analýzu, kde mu specifikujeme druhy energií, kterými se chceme zabývat, potenciál úspor, čas, jak dlouho bude analýza trvat a co ho bude analýza stát. V případě akceptace nám klient poskytne potřebné podklady a my pracujeme. Dle složitosti analýza trvá v rozmezí 1–4 měsíců a jejím výstupem jsou pak opatření pro neinvestiční úspory i investiční záměry pro investiční úspory, samozřejmě s garancemi dosažitelných úspor pro klienta. V tomto případě se dá tedy říct, že konkrétní výsledky přináší spolupráce s námi ihned po předání analýzy a konkrétní úspory ihned po realizaci doporučení, což se v 99 % případů neinvestičních opatření pozná hned na faktuře za energie následující měsíc.
V dalším kroku je možné se s námi dohodnout na implementaci našich opatření z analýzy, případně na zajištění inženýringu investice do energetické stavby. Nebo se klientovi natolik zalíbíme, že se staneme partnerem pro řízení energetiky a provádíme u něj výše zmíněného Hodinového energetika.

Bavili jsme se nedávno, že počítáš s nárůstem cen energií do budoucna. Jak silný bude podle tebe tento trend?

Většinou již všichni zaznamenali, že po letech nízkých cen energií nastal loni postupný a setrvalý růst. Již jsme to pocítili na cenách energií pro rok 2018. Ti chytří, co si nakoupili v roce 2016 na 2-3 roky dopředu, budou mít teď konkurenční výhodu.
Jednoduchá odpověď je, že ceny energií teď meziročně porostou, a to o cca 3-7 %. Tak jednoduché to ale není! Na ceny energií působí mnoho vlivů. U zemního plynu ceny lehkého a těžkého topného oleje, cena energetického uhlí a kurz eura/dolaru vůči české koruně. Cena elektřiny přibližně kopíruje cenu zemního plynu. Energetického uhlí je momentálně nedostatek, spotřebě se daří, České republice se ekonomicky daří též.
Když to všechno sečteme, vychází mi uvedená odpověď. Pokud nenastane krize podobná jako v roce 2008, můžeme očekávat dlouhodobý růst cen energií.
Toto je téma, které vyžaduje neustálé sledování energetických trhů, cenových trendů ropy a uhlí, různých prohlášení ČNB, vývoje obnovitelných zdrojů energie v Evropě atd.

A když jsme u toho, kde nebo při čem ty sám dobíjíš svoji osobní energii?

Zajímavá otázka. Ano, i osobní energie je důležitá věc a je třeba s ní dobře hospodařit. Já získávám energii ve společnosti rodiny a svých kamarádů, ale také z úspěchů na různých projektech. Nějaké projekty jsme dělali i spolu, tak vím, že to máš podobně. Na druhou stranu se snažím vyhýbat těm, kteří by mě o tu energii bezúčelně připravovali, jak říkal Andrej Kopčaj, způsobovali by mi entropii.

Závěrečný dotaz – jak se ti líbí akce SAMBA a co ti přináší?

Jestli si dobře pamatuji, tak jsem byl u samého vzniku SAMBy v roce 2010 a musím říct, že se tento projekt z původního setkávání kamarádů z MBA u piva nad různými tématy vyvinul v platformu zajímavých a významných lidí, poskytujících si zajímavá a významná témata. Akcí pořádáte čím dál více, takže nejsem schopný je všechny ani stíhat, ale ty co jsem navštívil, vždy měly punc profesionální organizace a něčím mě obohatili. Přeji, ať se vám i v budoucnu daří.

Děkujeme za rozhovor!

Kontakt na Milana je:

Miloslav Suk
+420 606 749 060
suk@energyxxi.cz

About Post Author

js