Radek Velebil: Vývoj v oblast...

Radek Velebil: Vývoj v oblasti průmyslových robotů a v řešení automatizace výrobních procesů

Radek Velebil působí ve společnosti KUKA Roboter CEE. Je jedním ze spíkrů konference "Průmysl 4.0 pohledem investorů a managementu" 30.8.2017 v Brně. 

O jakých tématech v rámci nasazení robotů a automatizace budete na konferenci hovořit?

Budu hovořit o vývoji na trhu průmyslových robotů a řešení automatizace výrobních procesů na nich založených. Dále se zmíním o nastupujících trendech digitalizace a Industry 4.0, na které i vývoj v robotice bezprostředně reaguje.

Jaká je v těchto oblastech situace v českých firmách a srovnání se zahraničím?

V současné době registrujeme silný zájem o informace o těchto nových trendech. Faktem je, že Česká republika nepatří z pohledu ze zemí na západ od našich hranic k nejlépe připraveným, ale zase ve srovnání se zeměmi na východ od slovenských hranic jsme na tom velice dobře.

Jak velké potenciálních přínosy robotika dokáže nabídnout?

Robotika je základním stavebním kamenem flexibilních a efektivních tzv. chytrých továren budoucnosti. Průmyslový robot propojuje svět jedniček a nul s reálným světem výroby. Na rozdíl od jednoúčelových strojů dokáže nabídnout významně vyšší efektivitu a flexibilitu, což bude ve světě stále vyšších nároků na customizaci výrobků a zároveň jejich kratším životním cyklem rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti. Robot je ze své podstaty daleko lépe připraven na změny požadavků, může být použit v nejrůznějších úlohách a z tohoto pohledu je investice do nich daleko bezpečnější.

 

S kterými problémy se musejí firmy vypořádat a kde jsou dle Vás největší úskalí současných projektů?

V současné době je největším problémem nedostatek vhodných pracovníků. České a slovenské firmy by mohly růst ještě více, ale počet schopných zaměstnanců je limitem. Dále je nutno zmínit nastupující digitalizaci, která se v budoucnu dotkne nejen procesu výroby, ale také změní současné principy obchodu. Největší otázkou v krátké budoucnosti tedy bude jakým způsobem budou firmy reagovat na tyto trendy a zda se jim podaří se na tyto nadcházející změny připravit včas.

Jaká jsou vaše doporučení pro investory a management firem?

V tuto chvíli je asi velmi na místě sledovat všechny trendy se zájmem a bez zbytečných emocí. V následujících letech se bude rozhodovat o budoucí podobě nových výrobních konceptů, které spolu s rozvojem nových technologií ovlivní náš život v budoucnu stejně významně jako nástup počítačů a průmyslových robotů počátkem 90. let minulého století. Dále bych doporučil všechny tyto změny pomalu uvádět v život, protože pokud vývoj v zemích západní Evropy, severní Ameriky a Číně bude takto dynamický i nadále, pak se jejich náskok před námi ještě zvýší a to pozici České republiky, která má ve srovnání s těmito zeměmi největší problém vyplývající z nízké efektivity, rozhodně nezlepší. Na druhou stranu v dnešním otevřeném světě máme možnost přístupu k těmto technologiím snadnou jako nikdy v minulosti a je jen na nás, jak se svou šancí naložíme.

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na viděnou!

About Post Author

js