MBA v Oblastní unii neslyší...

MBA v Oblastní unii neslyšících Olomouc

Loni na podzim SAMBA otevřela na základě přání konkrétních firem a osobností vlastní MBA program. Při hledání ideálních prostor pro výuku padla volba na velice pěkné a moderní prostory Oblastní unie neslyšících v Olomouci.

OUNOL poskytuje sociální služby pro osoby se sluchovým postižením, pořádá kurzy znakového jazyka pro veřejnost akreditované MŠMT a MPSV a také provozuje kavárnu s neslyšící obsluhou.

Na otázky SAMBA odpověděl předseda Pavel Pastrnek.

Jaké služby poskytuje OUNOL?

Oblastní unie neslyšících poskytuje odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitaci a telefonickou krizovou pomoc. Zajišťujeme pomoc a podporu všem skupinám osob se sluchovým postižením, a to neslyšícím, nedoslýchavým, ohluchlým a uživatelům kochleárního implantátu. V OUN každoročně pořádáme kurzy znakového jazyka pro veřejnost, které jsou akreditované MŠMT a MPSV, provozujeme kavárnu s neslyšící obsluhou, nabízíme pronájem místností pro organizace poskytující vzdělávání. V rámci spolkové činnosti organizujeme vzdělávací, sportovní a kulturní akce. Také pořádáme každoročně rekondiční pobyt pro děti se sluchovým postižením.

Z nástěnek ve vašem sídle a z webových stránek je patrné, že děláte spoustě lidem radost a doslova jim kouzlíte úsměv na tváři. Co se vám v posledním roce nejvíce podařilo a z čeho máte radost?

Samozřejmě největší radost máme z toho, že se nám daří zajišťovat sociální služby na území Olomouckého kraje díky podpoře EU, MPSV, Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc a dalším ochotným donátorům, kteří nám svým finančním příspěvkem či věcným darem pomáhají zajistit provoz OUN.

Také jsme rádi, že můžeme zaměstnávat neslyšící osoby, které jsou svým způsobem nuceni komunikovat se slyšícími návštěvníky a díky tomu jsou integrováni do slyšící společnosti.

Také nás těší to, že se nám podařilo navázat spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc. Zdravotní sestry k nám dochází do kurzu znakového jazyka, kde se učí nejen znakový jazyk, ale také se seznamují s problematikou sluchového postižení. Edukační sestry z FN Olomouc nám pravidelně připravují odborné přednášky zaměřené na zdravotnickou tematiku.

Příjemně nás překvapilo, že mezi účastníky našich akcí ve vašich prostorách jsou i lidé, kteří se perfektně domluví ve znakovém jazyce. Co poradíte nám ostatním – jak se dá nejlépe naučit znakovat a jak začít?

S výukou znakového jazyka můžete začít klidně i u nás v OUN. Pořádáme dvouleté akreditované kurzy, kam se nám hlásí každoročně kolem 100 frekventantů, a kde vyučujícími jsou neslyšící lektoři. Po absolvování kurzu je také velmi důležité zůstat v kontaktu a komunikovat s neslyšícími osobami a tím si jazyk i nadále upevňovat a rozvíjet.

OUNOL je užitečný svému okolí, což se perfektně kryje s posláním SAMBY vracet energii do prostředí, ve kterém žijeme. Čím můžeme být užiteční OUNOL a jak?

Z dotací na sociální služby získáváme cca 80 %, zbývajících 20 % si musíme zajistit z vlastních zdrojů, které se snažíme získat právě z pronájmů místností, z provozu kavárny a z kurzů znakového jazyka.
I díky spolku SAMBA, který má u nás dlouhodobě pronajímá prostory, máme zajištěn určitý příjem financí, který využíváme právě pro zajištění sociálních služeb.

Kde najdeme další informace a jak vás kontaktovat?

Informace o naši organizaci najdete na webových stránkách nebo na Facebooku.
Kontaktovat nás je také možné emailem: ounol@ounol.cz.

Děkujeme za rozhovor a ať se vám daří!

otázky: Pavel Klein
foto: archiv Pavla Pastrneka

About Post Author

klein