Alois Eigner: Práce s lidmi a...

Alois Eigner: Práce s lidmi a vzdělávání jsou klíčem k úspěchu

Alois Eigner je zkušeným lídrem, úspěšným obchodníkem a inspirativní osobností. Má za sebou řadu úspěšných projektů zejména v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. V průběhu kariéry působil v managementu významných českých i mezinárodních společností. Řadu let pracuje ve společnosti Kooperativa, od loňského roku na pozici obchodního ředitele Agentury Jižní Morava.

Aloisi, pohybuješ se již více než 20 let na top-manažerských pozicích ve významných společnostech. Jaký je tvůj přístup k řízení firem a na co kladeš důraz?

Vzhledem k tomu, že se pohybuji převážně v oblasti obchodu a jeho vedení, jsou pro mě primárně důležití lidé a jejich kvalitní a dlouhodobě stabilní obchodní výkon. Pracoval jsem a pracuji s větším počtem lidí, takže je pro mě prioritou nastavení efektivní organizační struktury, kvalitních systémů a jasně stanovených pravidel. Neobejdu se bez výborné firemní kultury a otevřené komunikace. Za důležitou součást rozvoje každé obchodní firmy považuji seriózní a dlouhodobé pozitivní vztahy s klienty založené na vzájemné důvěře, zavádění jednoduchých a srozumitelných přístupů ve vztahu ke klientům, implementaci nových technologií a rychlou realizaci inovativních přístupů v rámci celé firmy a zejména obchodní služby vedenou kvalitními leadery.

Působíš jako obchodní ředitel ve společnosti Kooperativa. Co se ti podařilo a jaké výzvy řešíš do budoucna?

Kooperativa patří mezi pojišťovací špičku nejen v ČR, ale i jako skupina VIG v rámci Evropy. Její dlouhodobý růst je kromě jiného velmi významně podporován rozvinutou obchodní službou, a to jak prostřednictvím externích firem, tak i početnou a kvalitní vlastní obchodní službou. Právě tuto službu dále dlouhodobě budujeme a rozvíjíme s tím, že jsme primárně orientováni na klientský servis, který poskytujeme prostřednictvím široké sítě našich poboček. K největším úspěchům si dovolím přiřadit právě zvyšující se úroveň klientského servisu, rozšiřující se obchodní službu s dlouhodobým rostoucím potenciálem a také zavádění nových inovativních technologií a přístupů. Budoucnost vidím ve schopnosti přizpůsobení se novým trendům v komunikaci s klienty, dalším zkvalitňování obchodní služby a zvyšování její efektivity včetně zlepšování a zrychlování klientského servisu.

Obchod je hlavně o lidech a jejich znalostech a zkušenostech. Jaký máš pohled na vzdělávání zaměstnanců ve tvém oboru?

Proces a systém vzdělávání je pro obor pojišťovnictví z mého pohledu naprosto nepostradatelný a jsem rád, že naše společnost investuje do těchto procesů nemalé prostředky. Adaptační procesy pro nové zaměstnance, produktové a soft skills znalosti pro obchodníky, systémové manažerské vzdělávání se zaměřením na leadership a osobnostní rozvoj a další vzdělávací aktivity posunují celou společnost v oblasti komunikace a firemní kultury na špičku minimálně v oblasti segmentu finančnictví. Podpora vzdělávání a inovativních procesů je dle mého názoru nedílnou součástí rozvoje celé společnosti a zvyšování jejího obchodního a tím i ekonomického potenciálu.

Sám jsi studentem nově otevřeného manažerského studijního MBA programu, organizovaného SAMBA. Jak studium hodnotíš a naplňuje tvá očekávání?

V této oblasti navážu na předchozí otázku týkající se mého postoje ke vzdělávání. Osobně nepovažuji pouhé „dokončení“ vysoké školy za ukončení vzdělání, ale  vzdělání chápu jako kontinuální celoživotní proces. V oboru finančnictví pracuji v podstatě celý pracovní život a vůbec si nedovedu představit svoji profesní kariéru bez průběžného zvyšování kvalifikace. Manažerský studijní program mi dává svou šíří a tím, jak je organizován, obrovskou možnost srovnání vlastní praxe se zkušenostmi kolegů zejména v jiných oborech. Oceňuji přednášky a prezentace od zkušených leaderů a to nejen v teoretické oblasti, ale zejména při předávaní jejich praktických zkušeností využitelných pro mě ihned v praxi, bez zbytečného časově náročného „zkoušení“. Získávání dalších nových znalostí a možnost srovnávání mi dává další velkou příležitost k přemýšlení o přístupu, inovativních možnostech, organizaci a zefektivnění mojí dosavadní i budoucí práce. Tímto vším studium nejenom splnilo, ale i předčilo moje očekávání a věřím, že tomu tak bude i nadále.

Děkujeme za rozhovor!

otázky: Pavel Klein
foto: Michaela Lípová

About Post Author

klein