Petr Habarta – Pozor, da...

Petr Habarta – Pozor, daňový balíček 2021!

Aktuální informace od Petra Habarty, lektora SAMBA MBA modulu Komplexní finanční řízení, revizora spolku SAMBA a respektovaného odborníka na daňovou problematiku:

Zveřejněním ve Sbírce zákonů pod č. 609/2020 Sb. vstoupily v platnost důležité změny daně z příjmů pro rok 2021 (a některé z nich rovněž zpětně pro rok 2020).

Rádi bychom Vás touto cestou seznámili s tímto daňovým balíčkem, kterým se doplňují již platné rozsáhlé změny daňového řádu, zrušení daně z nabytí nemovitých věcí či tzv. paušální daň.

Některá ustanovení vstoupí ale v platnost také zpětně a to vzhledem k definici přechodných ustanovení:

  • Zvýšení hranice pro odpisování majetku a zrychlené odpisy – u nehmotného majetku došlo ke zrušení daňového odpisování a daňově uznatelné budou účetní odpisy. U daňového odpisování hmotného majetku se zvyšuje hranice ze 40 000 na 80 000 korun. Zavádí se rovněž mimořádné odpisy pro majetek v první a druhé odpisové skupině v letech 2020 a 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.
  • Zrušení superhrubé mzdy – zdanění z tzv. superhrubé mzdy, která představuje hrubou mzdu navýšenou o odvody na zdravotní pojištění (9 %) a sociální pojištění (24,8 %) hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance. Fakticky tedy dochází ke snížení daňové zátěže, které bude nově počítáno z úrovně hrubé mzdy. Základní sazba bude činit 15 %, přičemž z ročních příjmů nad 48násobek průměrné měsíční mzdy (přes 141 tisíc) se pak bude odvádět daň ve výši 23 %. Nově však daňová sazba 23 % dopadne i na daňové poplatníky, kteří mají příjmy z nájmu, kapitálové příjmy či ostatní příjmy.
  • Zvýšení slevy na poplatníka kromě snížení samotné daně se rovněž zvýší základní sleva na dani, a to ze stávajících 24 840 Kč na 27 840 Kč v roce 2021 a následně v roce rok 2022 na 30 840 Kč.
  • Zrušení stropu pro daňový bonus – daňový bonus vzniká při uplatnění daňového zvýhodnění (slevy) na děti v částce převyšující vypočtenou daň. Rodiny s více dětmi mohly doposud uplatňovat daňový bonus do maximální výše 60 330 Kč ročně. Nově je tento limit, v rámci daňového balíčku, zrušen.
  • Zavedení stravovacího paušálu – zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě, a to za stejných daňových podmínek, jako se nyní poskytují stravenky. Nově bude i peněžní příspěvek na stravování u zaměstnance osvobozen maximálně do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného zvláštními právními předpisy.


  • Omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírův případě prodeje cenných papírů (např. akcie či dluhopisy) po třech a více letech platí osvobození příjmů z prodeje bez ohledu na výši příjmu. Nově by však mělo být toto osvobození omezeno, a to pouze na příjmy do výše 20 mil. Kč za rok. V případě příjmů z prodeje cenných papírů převyšujících tento měla být osvobozena pouze výše uvedená část příjmu. Toto ustanovení bylo z daňového balíčku vypuštěno.
  • Zavedení osvobození státních dluhopisů – okamžikem obecné účinnosti zákona (tj. pro státní dluhopisy emitované od 1. února 2021, bude-li zákon vyhlášen v lednu)
  • Změny u spotřební daně – zvýšení sazeb z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku a snížení sazby na motorovou naftu o 1 Kč/l
  • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
  • Zavedení paušální daně pro OSVČ – více na stránkách finanční správy

Zde odkaz na stránky ministerstva financí s přehledem jednotlivých změn a očekávané účinnosti jednotlivých opatření.

V případě dotazů jsme vám plně k dispozici.

Klára Zborovská (723 249 789, klara.zborovska@sfpro.cz)

a

Petr Habarta (603 287 393, petr.habarta@sfpro.cz)

SF PRO s.r.o.

About Post Author

js