Představujeme: Vlastimil Bamb...

Představujeme: Vlastimil Bambušek

Vlastíku, již přes 30 let působíš v oblasti logistiky. Můžeš nám přiblížit co tvá práce obnáší?

Předně musím poznamenat, že ve funkci ředitele ČSAD Kyjov jsem jen pár měsíců. Nic to ale nemění na skutečnosti, že obsahově se práce neliší od mých dosavadních zkušeností, které jsem získal a aplikoval na různých pozicích v oblasti dopravní logistiky. Jsem tedy zodpovědný za provozní, ekonomické, personální a obchodní aktivity třech společností, které jsou združeny v rámci ČSAD Kyjov. Finálně se tedy zodpovídám majitelům společnosti za celkový hospodářský výsledek a rozvoj těchto splečností. Není to jednoduché, ale kdo působí nebo působil na managerské židli v rámci dopravy, tak ví, že je to především práce s lidmi a ta není nikdy jednoduchá. Co člověk to originál.

Jsi ředitelem ČSAD Kyjov. Čím vším se zabýváte a co u vás můžeme poptávat?

jak jsem již naznačil jsem zodpovědný za chod třech společností, z jejichž názvu snadno odvodíte  jakou činností se zabýváme:

 • ČSAD Kyjov Servisní a.s. – kompletní servisní služby jak pro kamiony, tak i pro osobní automobily, čerpací stanice pro širokou veřejnost, skladová logistika v rámci vlastních skladových kapacit, pronájem kancelářských prostor.
 • ČSAD Kyjov BUS a.s. – autobusová doprava v rámci Jihomoravského regionu, včetně možnosti zajištění mimořádných spojů v rámci výluk Českých drah, zájezdová doprava – ta však v minimální míře.
 • ČSAD Kyjov  Logistics a.s. – kamionová doprava v rámci Evropy,spediční činnost, distribuce zásilek ze skladu.

Jsme tedy společností, která se zabývá komplexní nabídkou dopravních a logistických služeb, samozřejmě v rámci svých  kapacitních možností. Naší obrovskou výhodou je finanční způsobilost majitele společnosti, nápad na zlepšení služeb od myšlenky k realizaci je mnohonásobně rychlejší např. od velkých korporací. Tedy pokud máte nějaký problém s dopravou, následnou distribucí,uskladněním atd. pak jsme ti praví.

Proč sis vybral právě tento obor a jak tvůj příběh začal?

Už jako kluk jsem se viděl jako řidič kamionu a jak přibývaly roky, myšlenka „točit se“ kolem kamionů a dopravy mne nikdy neopustila. Chtěl jsem znát všechny ty souvislosti jak funguje doprava, jak se zboží nakládá vykládá, skladuje, proč doprava do některé země je komplikovaná a někam ne, kolik co stojí atd. To všechno, společně s velkou vášní pro poznávání  a cestování mne vedlo k tomu, že jsem kdysi začal svou profesionální kariéru v ČSAD Ostrava a  trvá to dodnes. Navíc mi tahle práce dává obrovský smysl, doprava byla, je a bude a ve spojení s komunikací, hledáním různých řešení mi dává pocit naplnění možnosti sebepoznání, zda-li jsem či nejsem schopen určitý problém vyřešit. Je to kreativní práce a já neumím sedět v kanceláři a pracovat jen s NTB.

Za svou bohatou kariéru jsi jistě zažil mnoho úspěchu i výzev. Můžeš nám popsat tvůj největší pracovní úspěch?

Pár úspěchů určitě mám, ale také proher. Jenom doufám, že ten kdo mne zná a bude tento článek číst,  usoudí, že těch výher bylo víc.
Asi největším bylo vyvedení pardubické pobočky společnosti DANZAS(po akvizici s DHL součást DHL Freight Czech Republic) z osmiletého období „červených čísel“ do plusových hodnot během jednoho roku a následně rozvoj této pobočky až na přední místa v rámci celé ČR, kde se zhruba po 5-ti letech mého působení začala objevovat. Bylo to úspěšné vybudování týmu, kdy na začátku jsem se musel rozloučit asi s 50% původních zaměstnanců a nahradil je aktivními, pracovitými, sebevědomými mladými lidmi, kteří měli chuť něco dokázat. Nebyla to „One man show“, byl to kolektivní výkon a já jsem rád, že jsem dokázal poskládat z různých charakterů dobře fungující puzzle.

Průmysl 4.0 se dotýká i vašeho oboru dopravy. Stále častěji se setkáváme s pojmy automatizace dopravy, využití dronů, používání obnovitelných zdrojů energie atd. Jakým vývojem si obor logistiky prošel a jaké změny lze očekávat v následujících letech?

Jednoznačně se v rámci logistiky vše neuvěřitelně zrychlilo, dnes je dopravní logistika z mého pohledu o dvou zásadních faktorech a tím je čas a  informace. Pro příklad mohu uvést situaci z před 20-ti let, kdy jste dostal objednávku ve stylu: naložte mi kamion u nás ve firmě mezi pondělkem a středou a doručte to do Německa k příjemci do pátku. dnes vypadá objednávka asi takhle: nakládka pondělí 7.00 hod, doručení úterý 16.00 hod. Chceme pravidelný monitoring a reporting o vozidle. Tolik k minulosti a porovnání se současností.
Co se týče budoucnosti a nastupující digitalizace – predikovat jak se bude vše vyvíjet, je myslím na Nobelovu cenu, ale troufnu si odhadnout, že musí být vyřešen zásadní problém – kdo bude kamiony řídit. Není to o tom, že otevřeme hranice na východ a začneme ve větší míře využívat služeb řidičů z těchto zemí. Časem i tyto kvóty nebudou stačit. Myslím si, že velká rezerva je u nás v ČR ve školství a ve vědě – systém vzdělávání dle mého na tento nastupující trend vůbec nereaguje, řidič se časem stane zároveň dispečerem a bude schopen obhospodařovat určitou skupinu vozidel digitálně sám, kdy zkrátka technologie nahradí řidiče. K tomu bude potřeba nových oborů, nový systém vzdělávání a když se podívám na dnešní „pseudostřední školy“ typu nějaký marketing, nějaká logistika – následně při praxi zjistíte, že mladí lidé studují něco k čemu nemají ani odborný personál ani odbornou litaraturu, tak pak už je jen krůček k tomu, že tito absolventi jsou pro Vás použitelní pouze v případě, že je něco sami naučíte, pokud mají zájem a ochotu se něco praktického naučit. A takových škol by se našlo…

K té budoucnosti, co se dá očekávat:

 • digitalizace dopravní techniky, nahrazení řidičů (dle mého názoru).
 • Digitalizace informačních systému – vzájemná propojenost s výrobními závody (úspora provozních nákladů v rámci různých dopravních, logistických oddělení ve výrobních závodech). Požadavek na dopravu půjde přímo na dopravní firmu, která bude dopravu realizovat – ubyde administrativní zpracovávání uvnitř výrobních firem.
 • Digitalizace státní správy(to je nutnost ,kterou doufám stát pochopí) – úspora pracovníků, kteří mohou pracovat např. v loigstice a dopravě.
 • Rozvoj učňovského školství, budování nových profesí s dosahem na digitalizaci a obslužnost složitých systémů (řidič – dispečer v jedné osobě).
 • Sdílená doprava (AirBNB platforma dopravních kapacit) marže středních a malých spediterů se ušetří, komunikace bude pouze mezi majitelem dopravního prostředku a výrobním závodem. Vysoká flexibilita.
 • Nahrazování klasických paliv – tlak na ekoligii (elektrokamiony, sluneční energie, vodík atd.)

To vše by mělo generovat vyšší produktivitu, která je v ČR velmi nízká.
Doprava má však obrovskou nevýhodu – je limitována státním úředníkem. Jak v rámci EU, tak v rámci ČR a tam se předvídat skutečně nedá, jaká omezení budou tyto instituce generovat a jak zásadně budou ovlivňovat dopravní náklady.
Všichni chtěji všechno rychle a kvalitně na požadovaném místě, z druhé strany však tyto faktory limitují.

Ceny pohonných hmot se zvyšují, stejně tak i všeobecná poptávka po logistice. Na druhou stranu zákazníci stále tlačí na snižování cen za dopravu. Jak se dle tvého názoru bude vyvíjet tržní cena dopravy a co můžeme očekávat?

Myslím, že právě digitální technologie, které dnes již dokáží zdroje energie produkovat daleko levněji a efektivněji (břidličné plyny atd.) budou v budoucnu rozhodujícím faktrem pro definici toho, co bude a co nebude palivem. Když barel ropy stál 120 USD, všichni mysleli, že cena neustále poroste a nestalo se. Cenu vždy ovlivňovala celosvětová politika mocných a bude tomu tak i nadále. tzn. že ne jen energetické zásoby ropy, ale také vztahy mezi vlastníky a nevlastníky této suroviny, budou určující. Dle méhonázoru se v nejbližších 10-ti letech nic zásadního na trhu s ropou nestane, možná se dostaneme na cenu kolem 36-37Kč/l motorové nafty, ale to bude znamenat určitou recesi ekonomiky, kterou budeme řešit v rámci vlastních provozních nákladů. Doprava má výhodu, že musí existovat, proto se vždy bude jednat a vyjednávat o ceně za dopravní službu mezi dopravcem a zákazníkem a pokud obě strany chtějí, tak k dohodě dojde vždy.

Před třemi lety jsi absolvoval manažerský studijní program MBA. Jaký vliv mělo absolvování programu na tvou profesní kariéru?

Studium MBA pro mne mělo několik rovin:

 • Ověření si vlastní managerské práce, zda-li postupy a mechanismy, které jako manager používám vedou k úspěchu.
 • Kde mám rezervy a kterou oblast bych měl zlepšit a jak konfrontace s kolegy z jiných oborů, jak oni pracují, jak řídí, motivují své kolegy. Jak vypadají různé kultury firem.
 • Seznámení se se spoustou zajímavých lidí a navázání nových vazeb.
 • Obohacení o nové poznatky, metody, postupy, ke kterým bych jinak cestu ztěží sám našel.
 • Dosah velmi dobré literatury a studijních materiálů jakož informací, kam v budoucnu pro dobrou literaturu sáhnout.

Vzdělávání lidí je velmi důležité, obzvláště s nástupem nových technologií a digitalizace. Jak vnímáš ve svém oboru nutnost vzdělávaní zaměstnanců v tomto směru?

Už jsem na to zčásti odpověděl v otázce č.5, ale obecně jsem velkým zastáncem neustálého vzdělávání. Doprava a logistika jsou živý organismus a pokud člověk chce v tomto oboru uspět, musí pracovat na svém vzdělání.
Proto také připravuji vzdělávací program, který bych chtěl spustit ve společnosti od příštího roku, kde mi jde nejen o odborné a managerské vzdělávání zaměstnanců, ale také o jejich osobnostní rozvoj. to vše společně vytváří kulturu společnosti, která je pro mne zásadní. Chtěl bych aby lidé ve společnosti ČSAD Kyjov pracovali rádi. Vím je to klišé, ale doprava je dost stresující obor, a když se navíc do práce nebudete těšit, pak se výsledek nemůže dostavit. A to nechci.

Co patří mezi Tvé koníčky a čemu se věnuješ ve volném čase?

Koníčky? Rocková hudba – jsem „odkojen“ heavy metalem 80-tých let, ale zasáhli mne i New Romantic. Rád cestuji, poznávám nová místa jak u nás tak v zahraničí. A strašně rád sedím se svými bráchy Vláďou a Bobem, kamarády Standou a Vlastíkem 1 – 2x do roka na zahradě, máme naražený sud, něco dobrého grilujeme a rozebíráme zeměkouli !
Samozřejmě spokojená a zdravá rodina – moje žena a 2 dcery, to je koníček nadoživotí.

otázky: Jiří Slezák a Pavel Klein 
foto: archív p. Bambuška

About Post Author

klein