Jak nastavit systém vzděláv...

Jak nastavit systém vzdělávání – pro firmu, její část i jednotlivce 15.12.

Navazujeme na listopadový event, zaměříme se na konkrétní příklady řešení ve firmách účastníků.

Jak vypadá dobře nastavený systém vzdělávání, který striktně podporuje byznys a je orientovaný na ekonomické výsledky. Jak konkrétně ho nastavit a uvést do praxe. Jaké má benefity pro vlastníky, management a jednotlivce...

Přijďte nalézt odpovědi na tyto a další klíčové otázky.

Workshop pod vedením Aloise Eignera a Jirky Slezáka.

Vytvoříte si plán, kterým nadchnete šéfa, strhnete zaměstnance a sobě zjednodušíte život.

Budeme pracovat samostatně i ve skupinách. Po skončení hlavní části neformální diskuze a individuální konzultace dle časových dispozic účastníků.

Účastníci:
 majitelé, management
 lidé, kteří mají ve firmách na starosti vzdělávání
 všichni, které vzdělávání zajímá a považují je za ekonomický přínos

Okruhy:
 Nastavení dvouletého výhledu vzdělávání ve firmě
 Vzdělávání jako nástroj vyššího zisku
 Budování týmů prostřednictvím vzdělávání
 Proč se někteří lidé brání vzdělávání
 Jak vybrat správné lektory
 Finanční participace zaměstnance na vzdělávání
 Práce se zpětnou vazbou ve vzdělávání

A další:

 Jak vzdělávání souvisí se systémem odměňování
 Vliv na stabilizaci lidí
 Propojení na kariérní systém
 Práce s talenty
 Vnímání vzdělávání v rámci firmy
 Vzdělávací systém jako motivační prvek a prestiž
 Vzdělávání jako investice
 Vzdělávání jako vymezení se konkurenci a konkurenční výhoda
 Vzdělávání jako podpora hodnot, firemní kultury a pravidel ve firmě
 Rozvoj a vzdělávání jako prvek náboru lidí
 Vzdělávání ve vazbě na výkonnostní parametry
 Jak pojmout vzdělávání jednoduše
 Jako podpora mentoringu a koučinku ve firmě
 Vzdělávání jako systém - vzdělávání, systém, certifikace, zkoušky, pravidelná/opakovaná atestace, provazby školení / kariérní řád / odměňování
 Vzdělávání ve vazbě na profily pozic
 V čem a jak by měla být která pozice vzdělávána
 Přínosy vzdělávání pro konkrétní firmu
 Seberozvoj zaměstnanců
 Vyhodnocování investic do vzdělávání
 Škálování vzdělávání

Program:
8:30 otevření prostor
9:00 zahájení workshopu
12:30 ukončení hlavního programu, oběd
13:00 neformální diskuze a individuální práce a konzultace

Kde: Brno, místo upřesníme

Kontakty:
Ing. Jiří Slezák, MBA, jirka@smba.cz, tel. ‭+420 602 359 504
Ing. Alois Eigner, MBA, alois@eigner.cz, tel. ‭‭+420 606 652 703‬


Zajímá mě to, zkontaktujte mne s bližšími informacemi:


About Post Author

js