4.0 trénink pro vybranou skup...

4.0 trénink pro vybranou skupinu – 26. června

Ve skupině chytrých lidí komplexně společně a prakticky projdete postup digitalizace firmy.

Určeno pro zájemce o problematiku a pro budoucí studenty MBA 4.0 programu.

Akce je postavená pro laiky a nevyžaduje žádnou odbornou znalost.

Obsah a témata:
 Popíšeme a rozebereme reálný živý systém konkrétní firmy
 Projdeme procesy a sběr dat z nich
 Formy sběru dat - na připravených datových sadách
 Softwarové roboty a jejich využití ve firmě - exekuce administrativy, automatický sběrů dat z procesů
 K čemu slouží tvorba aplikací
 Použití aplikací na exekutivní úlohy, zároveň i jako správce datových sad, potažmo databází
 Práce s vizualizací směrem ke zvýšení efektivity - jak procesů, tak i fungování celku
 Zpracování datové analýzy
 Jak z datové analýzy plynoucí výsledky a doporučení představit managementu a jakou formou, jak diskutovat syntézu a definovat konkrétní akce
 Datový controlling jako měřitelná entita efektivity aktivit za účelem zlepšení procesů a fungování celé firmy

Informace a příprava:
 Očekává se práce s počítačem a softwary pod vedením lektora
 Informace k SW a všechny vstupy dostanou účastníci dopředu
 Žádná teorie, pouze praxe a řešení reálných procesů z reálné firmy
 Efektivní kombinace jednoduchých SW nástrojů bez nutnosti velkých IT řešení (např. ERP atd.)

Workshop pod vedením Filipa Plevače, garanta MBA 4.0 programu.

Pojďte si workshop užít a sami si vyzkoušejte, co se dá jednoduše dělat a co dokáže firmy měnit. Zbytek necháme na vás!

Uzavírka přihlášek 14. 6.

Kde: Brno
Čas: začátek od 10:00, ukončení cca 15:00
Registrace: z organizačních důvodů prosíme o registraci na formuláři níže, děkujeme za pochopení

Akce není určena pro absolventy ani studenty MBA 4.0, kteří tyto discipliny probírají do hloubky v průběhu studia.Chci se zúčastnit

Kontakty:
Ing. Jiří Slezák, MBA, tel. +420 602 359 504, jirka@smba.cz

About Post Author

js