Business Development 5.-6. 11....

Business Development 5.-6. 11.

Přijměte pozvání na výukový modul v rámci SAMBA MBA programu pro majitele a manažery. Ve skupině jsou v tomto termínu poslední místa k dispozici, proto je nabízíme přednostně zájemcům o studium. Modul má časovou dotaci 2 dny.

Výstupem modulu bude mimo jiného byznys plán, který by měl nastartovat váš byznys do nové rychlosti a do nového rozměru. 

Témata a na co se můžete těšit:
• Business Development - aktuální příležitosti a hrozby z pohledu malých, středních a velkých firem
• Modely a nástroje pro vypracování fungujícího byznys plánu
• Úvod do Big Data, data jako konkurenční výhoda, využití pro rozhodování managementu a praktické příklady použití
• Praktický nácvik využití Business Model Canvas a jeho variací
• Týmová cvičení
• Příprava, zpracování a oponentura závěrečného výstupu
• Neformální networking po skončení páteční části
• Inspirativní skupina

Místo konání: přednáškové prostory FAIRHOTEL, Rybářská 19, Brno

Kontakty:
Garant modulu:
Jakub Cipra

odborný grarant MBA programu:
Jiří Slezák

Dress code: casual / business casual

Rozhovor s Jakubem Ciprou Atmosféra SAMBY je pozitivně nakažlivá.

Mám zájem o účast


About Post Author

js