Co je smyslem a jaká jsou specifika SAMBA MBA programu pro majitele a manažery?

Smyslem a cílem programu je osobní a profesní transformace účastníků do vyšší manažerské ligy. Chceme pomoci vybudovat silnou skupinu manažerů a vlastníků, kteří budou úspěšní v turbulentní době plné výzev, hrozeb a příležitostí, která je před námi. 

Jedná se o prezenční program v délce 2 let (3 semestry + zpracování závěrečné práce). Vznikl na základě požadavků a poptávky od pravidelných účastníků akcí SAMBA.

Struktura SAMBA MBA programu byla vytvořena týmem, který má 22 let detailních zkušeností s MBA vzděláváním. Při designu programu jsme akcentovali dlouhodobě fungující výukové přístupy v kombinaci s moderními trendy ve výuce a potřebami náročné cílové skupiny. Program je silně zaměřen na praxi při zachování akademických standardů.

Tým lektorů je tvořen osobnostmi, které samy prošly MBA programy a zároveň mají track-record úspěchů v řízení firem.Jaký je styl výuky?

Akcentujeme prvky jako jsou diskuze, týmová práce, máme rádi i rozmanité a poučné příběhy a case studies z praxe.
Mame vyzkoušeno, že pocit spokojenosti účastníků zvyšuje, pokud mohou diskutovat a konfrontovat předkládané teze a přístupy se svými zkušenostmi a situacemi ve svých firmách. U lektorů klademe důraz na interaktivní styl výuky, nemáme zájem o dlouhé monology.


Jaké jsou podmínky přijetí do studia?

Pro přijetí do programu MBA je sestavena přijímací komise z jednotlivých členů, garantující program MBA. Základním předpokladem pro přijetí do programu je ukončené vysokoškolské studium a minimálně tři roky praxe na manažerské pozici. Přijímací komise může udělit individuální výjimku v případě absence ukončeného vysokoškolského studia, které je doložené dostatečnou praxí v manažerské pozici.


Jaká je kvalita studia a jaké osvědčení o absolvování obdržím?

Kvalitu programu garantuje organizační tým, který má 15 let zkušeností s organizováním manažerského postgraduálního studia MBA programů pod britskými akreditacemi Nottingham Trent University a Staffordshire University. Odborný garant studia dlouhodobě působil jako ambassador Nottingham Trent University Alumni pro ČR a SR.

Kvalitu studia SAMBA MBA dále garantuje tým 50 lektorů a modul-leaderů, kteří jsou sami převážně absolventy MBA programů na britských a amerických univerzitách. Na akademické standardy dohlíží Akademický výbor SAMBA.

Program je zaštítěn reputací spolku SAMBA, který již desátým rokem sdružuje absolventy a zájemce o studium MBA v České a Slovenské republice a je jedinou organizací svého typu v ČR a SR. 

Úspěšní absolventi získají diplom o absolvování programu MBA (Master of Business Administration), vystaveným garanty programu a SAMBA – Spolkem absolventů MBA. Absolventi programu získávají rověž mezinárodní MBA diplom pod certifikací IES (International Education Society). 


Jaké je schéma a časový rozsah?

Moduly jsou rozděleny do dvou dnů (pátek a sobota) v časové dotaci 8 hodin denně (v době od 9 do 17 hodin s přestávkou na oběd). Moduly zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a finančních zdrojů mají dvojnásobnou časovou dotaci (dva víkendy).
První den obvykle vystupují spíkři, reprezentující ty nejlepší (a zároveň rozmanité) pohledy na danou problematiku. Po skončení oficiálního programu prvního dne následuje neformální socializace.
Druhý den bývá zaměřen např. na doplnění teoretických modelů, na týmovou práci a obecně na intenzivnější práci s angažovanou částí auditoria, která má o problematiku hlubší zájem a chce konzultovat např. konkrétní problémy a implementaci ve svých firmách. Druhý den rovněž slouží pro zadání a diskuzi výstupu z modulu.


Je program v češtině nebo angličtině?

Studium probíhá v češtině. Písemné výstupy je možné zpracovávat v češtině, slovenštině a angličtině.


Co je cílem jednotlivých modulů?

Přejeme si, aby lidé odcházeli z každého modulu s třemi naplněnými očekáváními:
Maximální inspirativnost – pocit, že si odnášejí největší inspiraci v dané oblasti, jakou jim doposud nikdo jiný nenabídl.
Skvělá společnost – radost, že mohli aktivně a konstruktivně diskutovat problematiku s lektory, hosty i účastníky, kteří se akce zúčastnili.
Přenos znalostí do praxe – jasná představa co mají dělat pro to, aby jim prezentované věci byly přínosné v praxi a jaké další kroky mají činit pro jejich implementaci do svých firem a životů.

Jaký je rozsah výstupu z každého modulu?

Každý modul má specifický výstup dle zaměření modulu – typicky písemnou práci, projekt nebo prezentaci.

Koncentrujeme se na reálnou využitelnost výstupu – např. tak aby bylo možné jej předložit vedení/majiteli firmy (pokud je očekáváným příjemcem). V takovém případě se typicky jedná o executive summary + podkladové analýzy a realizační projekt.


Nenašli jste zde odpověď na svou otázku?

Pokud jste zde nenašli odpověď na svou otázku, kontaktujte nás.