2. exkurze v Centru materiálo...

2. exkurze v Centru materiálového výzkumu

Pro velký úspěch opakujeme! Tentokrát pro zájemce (nejen) z oborů:

• žárovzdorné materiály
• stavební a keramické materiály
• zpracování anorganických odpadů (struska, popílky, stavební suť)
• povrchové úpravy kovů
• a dalších příbuzných oborů

Budou přítomni a zájemcům k dispozici i výzkumníci z předchozí akce, zaměřené na potravinářství, bioplasty, biotechnologie, agrochemii, medicínskou a sanitární chemii a chemii každodenní spotřeby.

Centrum materiálového výzkumu (CMV) je regionální výzkumné centrum, provozované jako samostatné pracoviště fakulty chemické VUT v Brně. Je zaměřené na aplikovaný výzkum a vývoj v různých oblastech materiálové chemie. Seznámíme se s aktivitami výzkumných týmů pracujících v oblastech výzkumu a vývoje biomateriálů, které nacházejí uplatnění v nových oborech.

Akce se uskuteční v:
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická
Centru materiálového výzkumu, posluchárna P2
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

Pro příznivce SAMBA vstup volný.

Účast potvrzujte na mail samba@sambacr.cz nebo přes formulář níže.

Prosíme o registraci z organizačních důvodů, počet míst je omezen.

Program:

8.00 - 9.00  Registrace a vzájemné představení účastníků, neformální diskuze

9.00 - 9.10 Uvítání - prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (ředitel CMV),

9.10 - 9.20 Představení projektu DANUBE - Ekoinovace - Mgr. Martina Kodýdková

9.20 - 9.45 Představení možnosti spolupráce s CMV - Ing. et. Ing. Pavel Indruch, MBA (manažer CMV), Ing. Tomáš Opravil, Ph.D. a Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (vedoucí výzkumní pracovníci)

9.45 - 10.00 pauza

10.00 - 10.30 Příklad úspěšné spolupráce s ČEZ Energetické produkty – Využívání vedlejších energetických produktů – Ing. Roman Snop

10.30 - 11.00 Příklad úspěšné komercializace vlastního výzkumného nápadu v oblasti stavebních materiálů – Bezcementový beton od patentu k prodeji licence – doc. Ing. František Šoukal, Ph.D (proděkan FCH VUT)

11.00 - 12.30 Labtour - Ing. Tomáš Opravil, Ph.D. a doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.

12.30 - 14.00 Interaktivní setkání nad společnými výzvami spolupráce mezi firmami a CMV - Ing. Jiří Slezák, MBA a Ing. et. Ing. Pavel Indruch, MBA

14.00 - 14.30 Neformální diskuze se členy výzkumných týmů spojená s občerstvením

European Regional Development Fund

About Post Author

js