Archiv: Our Team

Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.

Jirka Dvořák působí celou svoji profesní kariéru v oblasti IT. Je spoluvlastníkem firmy ACONTE, již téměř 15 let přednáší na MBA programech a je rovněž vedoucím IT modulu v SAMBA MBA. Je klíčovou osobností platformy NeoKlub. Je absolventem VUT Brno Fakult...

Více

Ing. Michael Motal, MBA

Michael Motal vystudoval Fakultu strojní VUT v Brně. Je absolventem manažerského studijního programu MBAa zároveň  absolvent manažerského studia na Sandwell College, UK . V letech 2010 - 1016 prezident Společnosti pro projektové řízení ČR. Certifikovaný s...

Více

Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA

Josef Hajkr vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně v oboru technologie staveb a doktorské studium v oboru ekonomika a řízení podniku. Je absolventem MBA studia na The Nottingham Business School, UK. Josef Hajkr je  aktivním členem Společnosti pro projekto...

Více

Ing. Radim Hampel, MBA

Ing. Radim Hampel, MBA je jednatelem a ředitelem konzultační a vývojářské společnosti Intelligent Technologies, s. r. o. Společnost implementuje a dodává řešení v oblasti business intelligence a data warehousingu. Díky silné expertýze na poli Business Int...

Více

Ing. David Kaprál, MBA

Ing. David Kaprál, MBA je majitelem konzultační firmy REMACON a předsedou dozorčí rady HAJDIK a. s. Zastával mj. pozici finančního ředitele firmy STEELCOM CZ a ředitele Jihomoravské pivovary. V současné době se zabývá poradenstvím především v oblasti stra...

Více

Mgr. PhDr. Marek Navrátil, MBA, Ph.D.

Mgr. PhDr. Marek Navrátil, Ph.D., MBA, vedoucí sekce HR firemního poradenství v britské společnosti Human Capitol Advisory Group, headhunter a psycholog. Svých dlouholetých výzkumných zkušeností a praxe z interního HR v průmyslových podnicích nyní využívá...

Více