VIP investiční klub SAMBA: i...

VIP investiční klub SAMBA: investiční akademie 2023

V uplynulém roce jsme zahájili setkávání VIP investičního klubu SAMBA. Na rok 2023 jsme připravili speciální sérii navazujících setkání v měsíčním intervalu. Smyslem je uspořádat si, společně s nejlepšími mozky z Amundi, své priority, strategie a postupy a posunout se do vyššího levelu ve správě svých investic.

Aktuální informace: Na zdvořilou žádost  ze strany několika účastníků o posunutí začátku o jeden měsíc. Termíny tedy jsou: 20.3., 24.4 a 5.6.

Koncept VIKS je opřen o skutečnost, že mezi účastníky našich akcí (a jejich přáteli) delší dobu krystalizuje VIP skupina osobností, pro které je zajímavá myšlenka sdílení zkušeností a názorů, jak efektivně a dlouhodobě správně spravovat investiční portfolia.

Formát akcí pro první část roku 2023 (investiční akademie):
 série navazujících setkání v rozsahu 3 hodiny v měsíčním intervalu
top hosté na vybrané oblasti
 individuální příprava pro účastníky
individuální konzultace
diplom při oponentuře projektu dle zadání

Kvalifikační kritéria:
investiční potenciál minimálně ve vyšších jednotkách mil. CZK

Koncept VIKS:
1. Investiční příběhy účastníků, sdílení zkušeností
2. Vystoupení VIP hostů (osobnost 1. ligy se zajímavým know-how)
3. Řízená a neformální diskuze

Pravidla VIKS:
a) Účast na pozvání / doporučení
b) Pro investory, kterým tento koncept dává smysl a kteří chtějí a mohou být užiteční nebo inspirací ostatním
c) Právo anonymní účasti (nebýt představován)
d) Zákaz vstupu prodejcům zlata, investičním poradcům apod.

SAMBA Amundi investiční akademie - vybrané okruhy a témata:

I. Psychologie investora vs. psychologie trhů:
 emoce, racionalita, iracionalita, intuice; rozumné nebo racionální portfolio?
 psychologické typy investorů a jejich preference, behaviorální finance
 investování vs spekulace vs. spoření; rozdíly v přístupu, proč a kdy mohu mít všechny přístupy zahrnuté ve své strategii; mentální účetnictví
zadání praktického úkolu / projektu

II. Tvorba a správa investičního portfolia:
vyhodnocení úkolu / projektu z předchozí části
příklad konkrétního portfolia (možno z řad účastníků) a diskuze nad ním
vytvoření, doplňování a obměna investičního portfolia, práce s rizikem
nástroje pro správu
jak diverzifikují nejmovitější lidé ve světě
 tvorba investiční strategie, jak a čím ji naplnit, řídit, jak reagovat na budoucí události a měnící se podmínky (megatrendy, geopolitická a ekonomická rizika…)
zadání praktického úkolu / projektu

III. Praktické příklady, zkušenosti, doporučení:
vyhodnocení úkolu / projektu z předchozí části
konkrétní příklady z praxe při tvorbě strategií (dlouhodobá, krátkodobá, směřující ke konkrétnímu cíli)
jak se vzdělávat, edukace v rámci rodiny, mezigenerační přístup k (nejen) investičnímu majetku
alternativní investice jako neoddělitelná součást strategie
daňové ohledy
praktický příklad (zadání, návrh strategie, odladění detailů, spuštění strategie, průběžná validace…)
sdílení zkušeností účastníků
zadání závěrečného projektu

Další informace, obsazení VIP hostů a organizační detaily na vyžádání.

Termíny: 20.3., 24.4., 5.6. vždy 16 - 19 hod.

Místo konání: Praha a okolí

Vložné: Účast bude zpoplatněna, upřesníme

Registrace: Dotazy a registrace přes Jirku Slezáka, jirka@smba.cz+420 602 359 504.

 

About Post Author

js